ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,802
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 991 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,072 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 798 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,490 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,002 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,053 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,852 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
7,802 2645-หลักการฝึกสติและสัมปชัญญะ ยุวพุทธฯ
15 กันยายน 2565
75
7,801 2644-ฝึกจิตและตั้งสัมมาทิฏฐิ ยุวพุทธฯ
15 กันยายน 2565
59
7,800 2643-ความเข้าใจหลักการปฏิบัติธรรม ยุวพุทธฯ
15 กันยายน 2565
51
7,799 114-ม.อุ.พหุธาตุกสูตร ลักษณะบัณฑิต มีปัญญาไตร่ตรอง
11 กันยายน 2565
119
7,798 753-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์4(2) สติปัฏฐานโลกุตตระ
9 กันยายน 2565
49
7,797 752-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์4(1) สติปัฏฐานโลกิยะ
9 กันยายน 2565
41
7,796 751-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์3(3) เหตุที่สติปัฏฐานมี4
9 กันยายน 2565
37
7,795 750-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์3(2) วิเคราะห์เอกมรรค และ สติปัฏฐาน
9 กันยายน 2565
38
7,794 749-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์3(1) สติปัฏฐานภาวนา
9 กันยายน 2565
48
7,793 748-ปรมัตถธรรม12(2) อธิบายพระสูตรด้วยปรมัตถธรรม
9 กันยายน 2565
34
7,792 747-ปรมัตถธรรม12(1) ปรมัตถธรรม กับ วิปัสสนภูมิ6
9 กันยายน 2565
34
7,791 1113-ขุ.ธ.นาควรรค8 วิถีแห่งความสุขและไร้ทุกข์
8 กันยายน 2565
64
7,790 1112-ขุ.ธ.นาควรรค7(2) ช้างอุปัฏฐากพระพุทธเจ้า
8 กันยายน 2565
26
7,789 1111-การแทงตลอดอริยสัจ16ลักษณะ
8 กันยายน 2565
78
7,788 1110-ขุ.ธ.นาควรรค7(1) ไม่ได้สหายดี ให้ไปคนเดียว
8 กันยายน 2565
39
7,787 1109-ขุ.ธ.นาควรรค6 จงถอนจิตขึ้นจากกิเลส
8 กันยายน 2565
42
7,786 746-ปุคคลปัญญัตติ4(2) ตัวอย่างบุคคลหมวดละ4และ5
5 กันยายน 2565
32
7,785 745-ปุคคลปัญญัตติ4(1) ตัวอย่างบุคคลหมวดละ2และ3
5 กันยายน 2565
26
7,784 114-ภาวนา37 รู้จักและหัดแยกความคิด
2 กันยายน 2565
153
7,783 744-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์2(3) ความหมายโพธิปักขิยธรรม
2 กันยายน 2565
43
7,782 743-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์2(2) โพธิปักขิยธรรมประกอบกับจิต
2 กันยายน 2565
33
7,781 742-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์2(1) องค์ธรรมโพธิปักขิยธรรม
2 กันยายน 2565
44
7,780 741-ปรมัตถธรรม9(2) องค์ธรรมปฏิจจสมุปปันนธรรม
2 กันยายน 2565
30
7,779 740-ปรมัตถธรรม9(1) อธิบายบทบาลีปฏิจจสมุปบาท
2 กันยายน 2565
55
7,778 1108-ขุ.ธ.นาควรรค5 ข่มจิตด้วยอุบายแยบคาย
1 กันยายน 2565
90
7,777 1107-วิธีแยกและจัดการความคิด
1 กันยายน 2565
130
7,776 1106-ขุ.ธ.นาควรรค4 บริโภคมากไม่พ้นห้องนอน
1 กันยายน 2565
48
7,775 1105-ขุ.ธ.นาควรรค3 ช้างกตัญญู
1 กันยายน 2565
44
7,774 739-ยมกปาลิ7(2) ขันธยมก ปริญญาวาระ
31 สิงหาคม 2565
31
7,773 738-ยมกปาลิ7(1) บทบาลีสังเกตในปวัตติวาระ
31 สิงหาคม 2565
17
7,772 737-ยมกปาลิ6(2) โครงสร้างขันธยมก ปวัตติวาระ
31 สิงหาคม 2565
27
7,771 736-ยมกปาลิ6(1) สุทธขันธวาระและสุทธขันธมูลจักกวาระ
31 สิงหาคม 2565
16
7,770 735-พระไตรปิฎกศึกษา9 ความหมายและองค์ธรรมอริยมรรค8
30 สิงหาคม 2565
39
7,769 734-พระไตรปิฎกศึกษา8 ความหมายและองค์ธรรมอริยสัจ4
30 สิงหาคม 2565
27
7,768 733-ปุคคลปัญญัตติ3(2) พระอริยเจ้าในพระพุทธศาสนา
29 สิงหาคม 2565
26
7,767 732-ปุคคลปัญญัตติ3(1) ลักษณะบุคคลผู้บรรลุธรรม
29 สิงหาคม 2565
44
7,766 278-อภิธัมมาวตาร6(6) สรุปการแสดงเจตสิก
27 สิงหาคม 2565
69
7,765 277-อภิธัมมาวตาร6(5) อพยากตกิริยาเจตสิก
27 สิงหาคม 2565
39
7,764 276-อภิธัมมาวตาร6(4) มหัคคตะ โลกุตตระ อกุสลวิบากเจตสิก
27 สิงหาคม 2565
38
7,763 275-อภิธัมมาวตาร6(3) กามาวจรกุศลวิบากเจตสิก
27 สิงหาคม 2565
42
7,762 274-อภิธัมมาวตาร6(2) โมหมูลเจตสิก และลักษณะวิจิกิจฉา
27 สิงหาคม 2565
38
7,761 273-อภิธัมมาวตาร6(1) โทสมูลเจตสิก และลักษณะโทสะ
27 สิงหาคม 2565
56
7,760 1104-ขุ.ธ.นาควรรค2 ฝึกแล้วจะรู้นิพพานที่ไม่เคยรู้
25 สิงหาคม 2565
95
7,759 1103-สติปัฏฐานเชื่อมสู่มหาวิปัสสนา18
25 สิงหาคม 2565
88
7,758 1102-ขุ.ธ.นาควรรค1 มนุษย์ผู้ฝึกแล้วประเสริฐที่สุด
25 สิงหาคม 2565
59
7,757 731-ยมกปาลิ5(2) ปทโสธนมูลจักกวาระ
24 สิงหาคม 2565
17
7,756 730-ยมกปาลิ5(1) ปทโสธนวาระ ปัจจนีก
24 สิงหาคม 2565
18
7,755 729-ยมกปาลิ4(2) ปทโสธนวาระ อนุโลม
24 สิงหาคม 2565
18
7,754 728-ยมกปาลิ4(1) โครงสร้างและองค์ความรู้พื้นฐาน
24 สิงหาคม 2565
30
7,753 726-ปุคคลปัญญัตติ2(3) ขยายความบุคคลหมวดละ1
22 สิงหาคม 2565
27
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8852 รายการ