ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,242
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 279 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 707 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 483 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,138 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 808 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 850 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,292 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
2,892 707-วิธีปฏิบัติต่อความสุข กนกรัตน์รีสอร์ท
1 กรกฎาคม 2557
1523
2,891 706-ประเภทและระดับของความสุข กนกรัตน์รีสอร์ท
1 กรกฎาคม 2557
1650
2,890 705-เข้าถึงสุขได้ในการทำงาน กนกรัตน์รีสอร์ท
1 กรกรฎาคม 2557
1613
2,889 069-โพชฌังค์6; วิธีเจริญโพชฌังค์2
15 มิถุนายน 2557
1736
2,888 068-โพชฌังค์5; วิธีเจริญโพชฌังค์1
15 มิถุนายน 2557
1746
2,887 067-โพชฌังค์4; ความสำคัญและอานิสงส์2
8 มิถุนายน 2557
1690
2,886 066-โพชฌังค์3; ความสำคัญและอานิสงส์1
8 มิถุนายน 2557
1705
2,885 153-ตอบปัญหาธรรม
29 มิถุนายน 2557
1925
2,884 152-อินทรีย์5; ธรรมวัดความพร้อมบรรลุธรรม
29 มิถุนายน 2557
1833
2,883 1168-ละการฆ่าสัตว์ด้วยการไม่ฆ่าสัตว์เป็นต้น ยุวพุทธฯ
30 มิถุนายน 2557
1380
2,882 1167-วิสุทธิ7 เหมือนรถ 7 ผลัด ยุวพุทธฯ
29 มิถุนายน 2557
1564
2,881 1166-ศีล กับ ศีลวิสุทธิ ยุวพุทธฯ
29 มิถุนายน 2557
2195
2,880 1165-พระนันทกะโอวาทภิกษุณีบรรลุ 500 องค์ ยุวพุทธฯ
28 มิถุนายน 2557
1482
2,879 1164-จากศรัทธาสู่ปัญญาตามลำดับอินทรีย์ ยุวพุทธฯ
28 มิถุนายน 2557
1471
2,878 065-อริยมรรคมีองค์8
26 มิถุนายน 2557
3066
2,877 1163-จงหมั่นประกอบภาวนา ยุวพุทธฯ
28 มิถุนายน 2557
1556
2,876 1162-การเจริญโพชฌงค์ตามสภาวะจิต ยุวพุทธฯ
27 มิถุนายน 2557
1557
2,875 1161-อาหารและอนาหารของโพชฌงค์ ยุวพุทธฯ
27 มิถุนายน 2557
1553
2,874 1160-อาหารและอนาหารของนิวรณ์ ยุวพุทธฯ
27 มิถุนายน 2557
1518
2,873 1159-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
26 มิถุนายน 2557
1316
2,872 1158-การเจริญโพชฌงค์โดยใช้สติปัฏฐาน ยุวพุทธฯ
26 มิถุนายน 2557
1541
2,871 1157-การเจริญโพชฌงค์โดยใช้ข้อธรรม ยุวพุทธฯ
26 มิถุนายน 2557
1540
2,870 1156-ประเภทของโพชฌงค์ ยุวพุทธฯ
25 มิถุนายน 2557
1394
2,869 1155-เห็นธรรมคือนิวรณ์กับโพชฌงค์ ยุวพุทธฯ
25 มิถุนายน 2557
1594
2,868 1154-โพชฌงค์; คุณสมบัติฝ่ายปัญญา ยุวพุทธฯ
25 มิถุนายน 2557
1528
2,867 036-ยมกปาฬิ; มูลยมก3 นิสิตปี4
25 มิถุนายน 2557
1589
2,866 019-วาจาสุภาษิต และสัมมากัมมันตะ
22 มิถุนายน 2557
2793
2,865 070-วิปัสสนา; การพิจารณาปฏิจจสมุปบาท6
22 มิถุนายน 2557
1768
2,864 069-วิปัสสนา; การพิจารณาปฏิจจสมุปบาท5
22 มิถุนายน 2557
1807
2,863 026-สมถะนำหน้าวิปัสสนาตามหลัง2
20 มิถุนายน 2557
1664
2,862 025-สมถะนำหน้าวิปัสสนาตามหลัง1
20 มิถุนายน 2557
1809
2,861 367-ทางไปพรหมโลก ธนัญชานิสูตร ม.ม.
19 มิถุนายน 2557
1619
2,860 366-การยกจิตจากภูมินรกสู่พรหมโลก ธนัญชานิสูตร ม.ม.
19 มิถุนายน 2557
1661
2,859 365-ไม่มีข้ออ้างในการทำชั่ว ธนัญชานิสูตร ม.ม.
19 มิถุนายน 2557
1838
2,858 364-นิวรณ์ กับ โพชฌงค์
19 มิถุนายน 2557
1651
2,857 035-ยมกปาฬิ; มูลยมก2 นิสิตปี4
18 มิถุนายน 2557
1507
2,856 034-ยมกปาฬิ; มูลยมก1 นิสิตปี4 มจร.
18 มิถุนายน 2557
1585
2,855 695-ตามรู้..ดูจิต2 บ.ปตท.จำกัด(มหาชน)
17 มิถุนายน 2557
1657
2,854 694-ตามรู้..ดูจิต1 บ.ปตท.จำกัด(มหาชน)
17 มิถุนายน 2557
1841
2,853 693-ตอบปัญหาธรรม ศาลาธรรม จ.ปทุมธานี
16 มิถุนายน 2557
1887
2,852 692-อภิสังขาร3 ศาลาธรรม จ.ปทุมธานี
16 มิถุนายน 2557
1652
2,851 691-หลักปฏิบัติมัชฌิมา ศาลาธรรม จ.ปทุมธานี
15 มิถุนายน 2557
1581
2,850 064-โพชฌังค์2; ความหมายและประเภท2
1 มิถุนายน 2557
1777
2,849 063-โพชฌังค์1; ความหมายและประเภท1
1 มิถุนายน 2557
1820
2,848 062-ตอบปัญหาธรรม
5 มิถุนายน 2557
1784
2,847 061-อริยมรรคมีองค์8
5 มิถุนายน 2557
1855
2,846 363-ยังมีราคะก็ยังมีชาติชราและมรณะต่อไป
5 มิถุนายน 2557
1658
2,845 362-เวทนาก่อนตาย
5 มิถุนายน 2557
1935
2,844 361-การพิจารณาอาหาร4 ตอนที่3
5 มิถุนายน 2557
1590
2,843 360-การใช้กามและสมาธิให้ถูกวิธี
5 มิถุนายน 2557
1733
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8292 รายการ