ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,507
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 497 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 824 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 594 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,250 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 865 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 905 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,557 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
6,807 423-สัมมนาบาลีพระไตรปิฎก1 แนะนำวิธีการสัมมนาบาลี
22 ธันวาคม 2563
38
6,806 137-ธรรมปฏิบัติ84 ไม่เห็นรูปเป็นตน ไม่เห็นตนมีรูป เป็นต้น
21 ธันวาคม 2563
186
6,805 303-ธชัคคสูตร นึกถึงคุณพระรัตนตรัยความกลัวไม่เกิด
20 ธันวาคม 2563
127
6,804 302-อัคคัปปสาทสูตร เลื่อมใสในสิ่งเลิศ4ประการให้วิบากเลิศ
20 ธันวาคม 2563
127
6,803 301-สีหสูตร พระพุทธองค์ทรงบันลืออริยสัจธรรม
20 ธันวาคม 2563
76
6,802 1152-รู้แจ้งธรรมปัจจุบัน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
20 ธันวาคม 2563
164
6,801 136-ธรรมปฏิบัติ83 วิธีกำหนดความเจ็บปวดตอนนั่งสมาธิ
18 ธันวาคม 2563
176
6,800 910-ขุ.ธ.ชราวรรค9(2) บุตรเศรษฐีกลายเป็นขอทานตอนแก่2
17 ธันวาคม 2563
96
6,799 909-ตอบปัญหา ที่เกิด-ที่ดับและลักษณะของตัณหา
17 ธันวาคม 2563
217
6,798 908-ขุ.ธ.ชราวรรค9(1) บุตรเศรษฐีกลายเป็นขอทานตอนแก่1
17 ธันวาคม 2563
90
6,797 907-ขุ.ธ.ชราวรรค8 พุทธอุทานครั้งแรกหลังจากตรัสรู้
17 ธันวาคม 2563
101
6,796 422-กถาวัตถุปาลิ4 อัฏฐมุขนัยในปุคคลกถา
16 ธันวาคม 2563
33
6,795 421-ปัฏฐานปาลิ5 การนับจำนวนคำถามในติกปัฏฐาน
16 ธันวาคม 2563
34
6,794 420-การถ่ายทอดและแปลบาลี6 บทบาลีคุณพระรัตนตรัย
16 ธันวาคม 2563
39
6,793 2448-โอวาทธรรม ปลากาญจน์รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี
15 ธันวาคม 2563
100
6,792 2447-ปฏิบัติอริยมรรคโดยมีสัมมาทิฏฐิเป็นตัวนำ
15 ธันวาคม 2563
145
6,791 2446-สาธยายคุณพระรัตนตรัยและอริยมรรคมีองค์8
15 ธันวาคม 2563
71
6,790 2445-พิจารณาอริยสัจในชีวิตประจำวันให้หยั่งลงสู่มรรค
14 ธันวาคม 2563
182
6,789 2444-สาธยายธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปลากาญจน์รีสอร์ท
14 ธันวาคม 2563
91
6,788 2443-ปฏิบัติเพื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรในโลก
14 ธันวาคม 2563
140
6,787 2442-เหตุเกิดและเหตุดับของสิ่งทั้งปวง ปลากาญจน์รีสอร์ท
14 ธันวาคม 2563
129
6,786 2441-สาธยายมหาสติปัฏฐานสูตรบาลี-ไทย4
14 ธันวาคม 2563
54
6,785 2440-พิจารณากายเวทนาจิตลงสู่ขันธ์5 ปลากาญจน์รีสอร์ท
13 ธันวาคม 2563
122
6,784 2439-อ่านสาธยายมหาสติปัฏฐานสูตรบาลี-ไทย3
13 ธันวาคม 2563
47
6,783 2438-สิ่งใดเกิด สิ่งนั้นดับ ปลากาญจน์รีสอร์ท
13 ธันวาคม 2563
79
6,782 2437-เห็นความจริงของกาย เวทนา จิต ธรรม
13 ธันวาคม 2563
89
6,781 2436-อ่านสาธยายมหาสติปัฏฐานสูตรบาลี-ไทย2
13 ธันวาคม 2563
42
6,780 2435-ความหมายและอุทเทสแห่งสติปัฏฐาน ปลากาญจน์รีสอร์ท
12 ธันวาคม 2563
78
6,779 2434-อ่านสาธยายมหาสติปัฏฐานสูตรบาลี-ไทย1
12 ธันวาคม 2563
66
6,778 2433-ความไม่ประมาทอยู่ไม่ขาดสติ ปลากาญจน์รีสอร์ท
12 ธันวาคม 2563
64
6,777 2432-ฝึกประกอบอริยมรรคเพื่อรู้ความจริง
12 ธันวาคม 2563
98
6,776 2431-บริกรรมเตรียมการด้านกรรมฐาน ปลากาญจน์รีสอร์ท
12 ธันวาคม 2563
62
6,775 148-วิปัสสนา13 การพิจารณาอายตนะ12 ตอน5
11 ธันวาคม 2563
74
6,774 107-ภาวนา30 ความแก่เป็นทุกขอริยสัจอย่างไร
4 ธันวาคม 2563
191
6,773 419-การถ่ายทอดและแปลบาลี5 อธิบาย เทวตา อภิกฺกนฺต เกวลกปฺปํ
2 ธันวาคม 2563
76
6,772 418-การถ่ายทอดและแปลบาลี4 อธิบาย เอวมฺเม สุตํ เอกํ สมยํ
2 ธันวาคม 2563
57
6,771 059-(สํฆาทิเสส13)กุลทูสกสิกขาบท ภิกษุทำลายศรัทธาชาวบ้าน
30 พฤศจิกายน 2563
53
6,770 135-ธรรมปฏิบัติ82 ความตายเป็นทุกข์เพราะนำมาซึ่งความเจ็บปวดใจ
30 พฤศจิกายน 2563
194
6,769 263-ปฏิจจสมุปบาท11(2) อำนาจปัจจัยในปัจจยาการ4
29 พฤศจิกายน 2563
163
6,768 262-ปฏิจจสมุปบาท11(1) อำนาจปัจจัยในปัจจยาการ3
29 พฤศจิกายน 2563
152
6,767 181-สุตมยญาณ15 ความหมายของภาวนาหลายหมวด
28 พฤศจิกายน 2563
65
6,766 180-สุตมยญาณ14 ธรรมเหล่านี้ควรทำให้เกิดขึ้น
28 พฤศจิกายน 2563
99
6,765 2430-ตอบปัญหาและข้อควรพิจารณาเป็นประจำ5ข้อ
29 พฤศจิกายน 2563
123
6,764 2429-สรุปรวมข้อปฏิบัติอริยมรรค ยุวพุทธฯ
29 พฤศจิกายน 2563
98
6,763 2428-อริยสัจเพื่อพิจารณาธรรมในชีวิตประจำวัน
28 พฤศจิกายน 2563
131
6,762 2427-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
28 พฤศจิกายน 2563
75
6,761 2426-ดูความเป็นจริงของกาย เวทนา จิต ยุวพุทธฯ
28 พฤศจิกายน 2563
75
6,760 2425-ฝึกปัญญาพิจารณาด้วยสัมปชัญญะ4 ยุวพุทธฯ
28 พฤศจิกายน 2563
61
6,759 2424-การเข้าใกล้สรณะอย่างถูกต้อง ยุวพุทธฯ
27 พฤศจิกายน 2563
110
6,758 2423-เปลี่ยนมาเฝ้าดูตัวเองเป็นหลัก ยุวพุทธฯ
27 พฤศจิกายน 2563
99
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8557 รายการ