ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,782
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 962 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,058 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 779 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,471 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 987 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,036 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,832 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
5,732 2133-ฝึกวิปัสสนาตามแนวอนุปัสสนา7 พุทธมณฑล จ.นครปฐม
16 กุมภาพันธ์ 2562
693
5,731 2132-จากสมาธิสู่การเจริญปัญญาตามแนวสติปัฏฐาน พุทธมณฑล
15 กุมภาพันธ์ 2562
716
5,730 2131-มีสติ เพิ่มการสังเกต และประกอบความเพียร พุทธมณฑล จ.นครปฐม
15 กุมภาพันธ์ 2562
648
5,729 2130-ปฏิบัติธรรม; ความหมาย วิธีการ และพิธีกรรม พุทธมณฑล
15 กุมภาพันธ์ 2562
619
5,728 107-กัมมัฏฐาน11 กายคตาสติ11 กายคตาสติกับพระมหากัสสปะเป็นต้น
12 กุมภาพันธ์ 2562
813
5,727 2129-ฝึกสติสัมปชัญญะด้วยการนั่งดูลมหายใจ บ้านจิตสบาย
10 กุมภาพันธ์ 2562
824
5,726 2128-ฝึกสติสัมปชัญญะด้วยการเดินจงกรม บ้านจิตสบาย
10 กุมภาพันธ์ 2562
662
5,725 2127-ฝึกทำกายคตาสติ บ้านจิตสบาย
10 กุมภาพันธ์ 2562
668
5,724 2126-เข้ากรรมฐานและปฏิบัติธรรม บ้านจิตสบาย
10 กุมภาพันธ์ 2562
682
5,723 749-ภยเภรวสูตร2 เหตุให้เกิดความสะดุ้งและอารมณ์น่ากลัว16อย่าง
7 กุมภาพันธ์ 2562
750
5,722 748-ตอบปัญหาความละเอียดของสัมมาสังกัปปะ
7 กุมภาพันธ์ 2562
844
5,721 747-ภยเภรวสูตร1 นิทานของพระสูตร
7 กุมภาพันธ์ 2562
736
5,720 100-ธรรมปฏิบัติ47 ตัณหา3และ108ประเภท
4 กุมภาพันธ์ 2562
671
5,719 256-ชฏาสูตร, คุณสมบัติบุคคลผู้สามารถแก้ตัณหาได้6อย่าง
3 กุมภาพันธ์ 2562
790
5,718 255-โอฆตรณสูตร, ไม่พัก ไม่เพียร, ไม่จม ไม่ลอย ข้ามโอฆะได้
3 กุมภาพันธ์ 2562
770
5,717 090-ภาวนา13 สติปัฏฐานเริ่มต้นวิปัสสนาภาวนา
1 กุมภาพันธ์ 2562
706
5,716 029-สัมมาทิฏฐินำชีวิต29 แจกแจงทุกขอริยสัจโดยพิสดาร11อย่าง
29 มกราคม 2562
1082
5,715 172-พุทธานุสสติ13 อุบาลีคหบดีเปล่งพุทธคุณ100บท
27 มกราคม 2562
727
5,714 136-ปฐมโพธิกาล12พระอรหันต์61องค์และการจาริกเผยแผ่ธรรม
26 มกราคม 2562
660
5,713 135-ปฐมโพธิกาล11 การบรรพชาของท่านพระยสะ
26 มกราคม 2562
768
5,712 1021-ใช้ชีวิตและทำงานไม่ทุกข์ มีความสุข รร.อนุบาลมณีรัตน์
26 มกราคม 2562
839
5,711 129-อัปปมัญญาภาวนา22 อุบายบรรเทาความโกรธ6
25 มกราคม 2562
830
5,710 230-อริยมรรคมีองค์8 คอร์สพัฒนาจิตฯ
21 มกราคม 2562
896
5,709 254-ตอบปัญหาธรรม
20 มกราคม 2562
953
5,708 253-สมิทธิสูตร-วิธีปฏิบัติแนวอริยมรรค
20 มกราคม 2562
864
5,707 746-เทวธาวิตักกสูตร4 อุปมาฝูงเนื้ออาศัยบึงน้ำใหญ่
17 มกราคม 2562
794
5,706 745-ตอบปัญหาพิจารณาองค์มรรคอิงอาศัยนิพพาน
17 มกราคม 2562
865
5,705 744-เทวธาวิตักกสูตร3 ฌาน4, ลักษณะจิตตั้งมั่นดี8, วิชชา3
17 มกราคม 2562
750
5,704 106-กัมมัฏฐาน10 กายคตาสติ10 วิธีทำกายคตาสติสำหรับผู้ได้ฌาน
16 มกราคม 2561
773
5,703 099-ธรรมปฏิบัติ46 อย่าเพิ่มสมุทัย
14 มกราคม 2562
855
5,702 229-กิเลสที่ควรละ ธรรมที่ควรเจริญ คณะวิทยากรฯ
9 มกราคม 2562
1127
5,701 228-แบบทดสอบความรู้ทางธรรม25ข้อ คณะวิทยากรฯ
9 มกราคม 2562
861
5,700 098-ธรรมปฏิบัติ45 กิเลสเกิดในจิตไม่ใช่อารมณ์
7 มกราคม 2562
943
5,699 086-สัลลสูตร ปุถุชนถูกลูกศร2ดอก, อริยสาวกถูกลูกศรดอกเดียว
6 มกราคม 2562
761
5,698 085-ปหานสูตร-ละอนุสัยในเวทนา, ปาตาลสูตร-ทุกข์ในกายเป็นบาดาล
6 มกราคม 2562
870
5,697 089-ภาวนา12 ทำกายคตาสติให้มากหวังได้อานิสงส์10ประการ
4 มกราคม 2562
842
5,696 743-เทวธาวิตักกสูตร2 การพิจารณากุศลวิตก
3 มกราคม 2562
826
5,695 742-ตอบปัญหาความสำรวมอินทรีย์ทางทวาร6
3 มกราคม 2562
902
5,694 741-เทวธาวิตักกสูตร1 วิธีทำให้หมดสิ้นอกุศลวิตก
3 มกราคม 2562
886
5,693 2125-สงเคราะห์อริยมรรค8เป็นขันธ์3กับสมถะวิปัสสนา
2 มกราคม 2562
753
5,692 2124-ศีลที่บริสุทธิ์ดีกับความเห็นตรงเป็นเบื้องต้นของกุศล
2 มกราคม 2562
796
5,691 2123-ตอบปัญหาธรรม2 อาศรมมาตา
1 มกราคม 2562
882
5,690 2122-เห็นธรรมในธรรมคืออายตนะภายใน6ภายนอก6
1 มกราคม 2562
1006
5,689 2121-ตอบปัญหาธรรม1 อาศรมมาตา
1 มกราคม 2562
811
5,688 2120-ทุกข์ เหตุเกิด ความดับ และทางให้ถึงความดับทุกข์
1 มกราคม 2562
820
5,687 2119-กำหนดขันธ์5เพื่อไม่เกิดสักกายทิฏฐิ20 อาศรมมาตา
31 ธันวาคม 2561
739
5,686 2118-เห็นธรรมในธรรมคือขันธ์5 อาศรมมาตา
31 ธันวาคม 2561
745
5,685 2117-เห็นธรรมในธรรมคือนิวรณ์5 อาศรมมาตา
31 ธันวาคม 2561
818
5,684 2116-สติปัฏฐาน4; ความหมาย องค์ธรรมและวิธีปฏิบัติ อาศรมมาตา
30 ธันวาคม 2561
781
5,683 2115-กล้าหาญอดทนอดกลั้นเพื่อเผากิเลส อาศรมมาตา
30 ธันวาคม 2561
775
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8832 รายการ