ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,871
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,311
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 147 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 677 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,343 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,122 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,285 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,748 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 6,904 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
2,904 712-การพัฒนาสติ2 รร.จอมเทียมฯ พัทยา
8 กรกฎาคม 2557
1421
2,903 711-การพัฒนาสติ1 รร.จอมเทียนฯ พัทยา
8 กรกฎาคม 2557
1608
2,902 027-จูฬศีล กับ มัชฌิมศีล
6 กรกฎาคม 2557
2511
2,901 026-เดรัจฉานวิชา; การเลี้ยงชีพผิดทาง
6 มกราคม 2557
1855
2,900 039-สัตว์จำนวนมาก, สัตว์จำนวนน้อย
4 กรกฎาคม 2557
1744
2,899 371-ผู้มีกุศลสมบูรณ์พร้อม3 สมณมุณฑิกสูตร ม.ม.
3 กรกฎาคม 2557
1667
2,898 370-ผู้มีกุศลสมบูรณ์พร้อม2 สมณมุณฑิกสูตร ม.ม.
3 กรกฎาคม 2557
1436
2,897 369-ผู้มีกุศลสมบูรณ์พร้อม1 สมณมุณฑิกสูตร ม.ม.
3 กรกฎาคม 2557
1753
2,896 368-พิจารณาข้อธรรมให้ได้มรรค
3 กรกฎาคม 2557
1740
2,895 038-ยมกปาฬิ; มูลยมก5 นิสิตปี4
2 กรกฎาคม 2557
1580
2,894 037-ยมกปาฬิ; มูลยมก4 นิสิตปี4
2 กรกรฎาคม 2557
1396
2,893 708-ฝึกจิตให้เข้าถึงสุขเบื้องต้น กนกรัตน์รีสอร์ท
1 กรกฎาคม 2557
1641
2,892 707-วิธีปฏิบัติต่อความสุข กนกรัตน์รีสอร์ท
1 กรกฎาคม 2557
1519
2,891 706-ประเภทและระดับของความสุข กนกรัตน์รีสอร์ท
1 กรกฎาคม 2557
1636
2,890 705-เข้าถึงสุขได้ในการทำงาน กนกรัตน์รีสอร์ท
1 กรกรฎาคม 2557
1606
2,889 069-โพชฌังค์6; วิธีเจริญโพชฌังค์2
15 มิถุนายน 2557
1725
2,888 068-โพชฌังค์5; วิธีเจริญโพชฌังค์1
15 มิถุนายน 2557
1733
2,887 067-โพชฌังค์4; ความสำคัญและอานิสงส์2
8 มิถุนายน 2557
1679
2,886 066-โพชฌังค์3; ความสำคัญและอานิสงส์1
8 มิถุนายน 2557
1686
2,885 153-ตอบปัญหาธรรม
29 มิถุนายน 2557
1909
2,884 152-อินทรีย์5; ธรรมวัดความพร้อมบรรลุธรรม
29 มิถุนายน 2557
1818
2,883 1168-ละการฆ่าสัตว์ด้วยการไม่ฆ่าสัตว์เป็นต้น ยุวพุทธฯ
30 มิถุนายน 2557
1375
2,882 1167-วิสุทธิ7 เหมือนรถ 7 ผลัด ยุวพุทธฯ
29 มิถุนายน 2557
1548
2,881 1166-ศีล กับ ศีลวิสุทธิ ยุวพุทธฯ
29 มิถุนายน 2557
2173
2,880 1165-พระนันทกะโอวาทภิกษุณีบรรลุ 500 องค์ ยุวพุทธฯ
28 มิถุนายน 2557
1475
2,879 1164-จากศรัทธาสู่ปัญญาตามลำดับอินทรีย์ ยุวพุทธฯ
28 มิถุนายน 2557
1452
2,878 065-อริยมรรคมีองค์8
26 มิถุนายน 2557
3064
2,877 1163-จงหมั่นประกอบภาวนา ยุวพุทธฯ
28 มิถุนายน 2557
1550
2,876 1162-การเจริญโพชฌงค์ตามสภาวะจิต ยุวพุทธฯ
27 มิถุนายน 2557
1550
2,875 1161-อาหารและอนาหารของโพชฌงค์ ยุวพุทธฯ
27 มิถุนายน 2557
1539
2,874 1160-อาหารและอนาหารของนิวรณ์ ยุวพุทธฯ
27 มิถุนายน 2557
1509
2,873 1159-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
26 มิถุนายน 2557
1306
2,872 1158-การเจริญโพชฌงค์โดยใช้สติปัฏฐาน ยุวพุทธฯ
26 มิถุนายน 2557
1530
2,871 1157-การเจริญโพชฌงค์โดยใช้ข้อธรรม ยุวพุทธฯ
26 มิถุนายน 2557
1536
2,870 1156-ประเภทของโพชฌงค์ ยุวพุทธฯ
25 มิถุนายน 2557
1388
2,869 1155-เห็นธรรมคือนิวรณ์กับโพชฌงค์ ยุวพุทธฯ
25 มิถุนายน 2557
1585
2,868 1154-โพชฌงค์; คุณสมบัติฝ่ายปัญญา ยุวพุทธฯ
25 มิถุนายน 2557
1512
2,867 036-ยมกปาฬิ; มูลยมก3 นิสิตปี4
25 มิถุนายน 2557
1580
2,866 019-วาจาสุภาษิต และสัมมากัมมันตะ
22 มิถุนายน 2557
2784
2,865 070-วิปัสสนา; การพิจารณาปฏิจจสมุปบาท6
22 มิถุนายน 2557
1752
2,864 069-วิปัสสนา; การพิจารณาปฏิจจสมุปบาท5
22 มิถุนายน 2557
1790
2,863 026-สมถะนำหน้าวิปัสสนาตามหลัง2
20 มิถุนายน 2557
1652
2,862 025-สมถะนำหน้าวิปัสสนาตามหลัง1
20 มิถุนายน 2557
1791
2,861 367-ทางไปพรหมโลก ธนัญชานิสูตร ม.ม.
19 มิถุนายน 2557
1607
2,860 366-การยกจิตจากภูมินรกสู่พรหมโลก ธนัญชานิสูตร ม.ม.
19 มิถุนายน 2557
1650
2,859 365-ไม่มีข้ออ้างในการทำชั่ว ธนัญชานิสูตร ม.ม.
19 มิถุนายน 2557
1830
2,858 364-นิวรณ์ กับ โพชฌงค์
19 มิถุนายน 2557
1633
2,857 035-ยมกปาฬิ; มูลยมก2 นิสิตปี4
18 มิถุนายน 2557
1496
2,856 034-ยมกปาฬิ; มูลยมก1 นิสิตปี4 มจร.
18 มิถุนายน 2557
1572
2,855 695-ตามรู้..ดูจิต2 บ.ปตท.จำกัด(มหาชน)
17 มิถุนายน 2557
1648
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 6904 รายการ