ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,871
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,311
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 147 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 677 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,343 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,122 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,285 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,748 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 6,904 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
6,254 287-เนตติปกรณ์2(1) วิธีอธิบายด้านพยัญชนะตามหลักหาระ16
15 มกราคม 2563
245
6,253 117-อานาปานสติ7 การรวมธรรมปฏิบัติในอานาปานสติสมาธิขั้นที่1
14 มกราคม 2563
437
6,252 286-กถาวัตถุปาลิ5 มาติกาที่เป็นอัฏฐมุขนัย
13 มกราคม 2563
318
6,251 2286-ตอบปัญหาธรรม บ้านจิตสบาย
12 มกราคม 2563
445
6,250 2285-ฝึกปฏิบัติปัญญาเห็นความเกิดและความดับ บ้านจิตสบาย
12 มกราคม 2563
411
6,249 2284-ปัญญาตามเห็นถูกต้อง7แบบ บ้านจิตสบาย
12 มกราคม 2563
351
6,248 2283-ความรู้เบื้องต้นและธรรมพื้นฐานนักภาวนา บ้านจิตสบาย
12 มกราคม 2563
345
6,247 140-วิปัสสนา5 การพิจารณาขันธ์5 ตอน2
10 มกราคม 2563
406
6,246 121-ตามรอย100 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา22
10 มกราคม 2563
246
6,245 120-ตามรอย99 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา21
10 มกราคม 2563
223
6,244 119-ตามรอย98 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา20
10 มกราคม 2563
256
6,243 118-ตามรอย97 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา19
10 มกราคม 2563
243
6,242 285-เนตติปกรณ์1(3) วิเคราะห์หลักเทสนาหาระ
8 มกราคม 2563
255
6,241 284-เนตติปกรณ์1(2) เนื้อหาของคัมภีร์เนตติปกรณ์
8 มกราคม 2563
268
6,240 283-เนตติปกรณ์1(1) ความเป็นมา ความหมายและโครงสร้าง
8 มกราคม 2563
282
6,239 282-ปัฏฐานปาลิ4 รูปแบบการแสดงปัฏฐาน7วาระ
6 มกราคม 2563
262
6,238 281-กถาวัตถุปาลิ4 รูปแบบการโต้วาทะในอนุโลมปัจจนีก3
6 มกราคม 2563
250
6,237 121-ธรรมปฏิบัติ68 มีแต่สิ่งหมดไป ไม่มีค้างนาน
6 มกราคม 2563
350
6,236 277-อํ.ทสก.ทุติยโกสลสูตร เหตุให้พระเจ้าโกศลนอบน้อมพระพุทธเจ้า
5 มกราคม 2563
326
6,235 276-ตอบปัญหาธรรม
5 มกราคม 2563
368
6,234 275-สํ.ข.ทุติยคัททูลพัทธสูตร อุปมาด้วยสุนัขถูกผูกไว้
5 มกราคม 2563
284
6,233 100-ภาวนา23 ความเข้าใจการทำงานของอายตนะ
3 มกราคม 2562
362
6,232 2282-ตอบปัญหาและสรุปธรรมให้โอวาท อาศรมมาตา
1 มกราคม 2563
462
6,231 2281-พื้นฐานชีวิตที่ดี อาศรมมาตา
1 มกราคม 2563
673
6,230 2280-ตอบปัญหาธรรม อาศรมมาตา
31 ธันวาคม 2562
527
6,229 2279-วิธีปฏิบัติธัมมานุปัสสนาหมวดอริยสัจ อาศรมมาตา
31 ธันวาคม 2562
437
6,228 2278-เหตุเกิดของกายเป็นต้นและตอบปัญหา อาศรมมาตา
31 ธันวาคม 2562
432
6,227 2277-กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลก อาศรมมาตา
31 ธันวาคม 2562
430
6,226 2276-วิธีปฏิบัติธัมมานุปัสสนาหมวดนิวรณ์และหมวดขันธ์
30 ธันวาคม 2562
401
6,225 2275-ธรรมะก่อนเดินจาริก อาศรมมาตา
30 ธันวาคม 2562
384
6,224 2274-วิธีปฏิบัติเวทนานุปัสสนากับจิตตานุปัสสนา อาศรมมาตา
30 ธันวาคม 2562
433
6,223 2273-วิธีปฏิบัติที่เป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานสมบูรณ์แบบ
29 ธันวาคม 2562
485
6,222 2272-ความหมายและอานิสงส์ของทางเอก อาศรมมาตา
29 ธันวาคม 2562
351
6,221 2271-วิธีฝึกให้มีสติอยู่กับกาย อาศรมมาตา
29 ธันวาคม 2562
397
6,220 2270-มีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้า เริ่มต้นด้วยการมีสติ
29 ธันวาคม 2562
472
6,219 2269-ความเข้าใจที่ชัดเจนเรื่องการปฏิบัติธรรม อาศรมมาตา
28 ธันวาคม 2562
531
6,218 280-ปัฏฐานปาลิ3 รูปแบบการตั้งคำถามตามปัจจยนัย4แบบ
23 ธันวาคม 2562
282
6,217 279-กถาวัตถุปาลิ3 รูปแบบการโต้วาทะในอนุโลมปัจจนีก2
23 ธันวาคม 2562
285
6,216 179-สีลานุสสติ จาคานุสสติ เทวตานุสสติ และอุปสมานุสสติ
22 ธันวาคม 2562
417
6,215 1043-ทุกข์ในอริยสัจ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ
22 ธันวาคม 2562
489
6,214 159-สังคีติสูตร14 ธรรมหมวดละหก22หมวด ตอน2
21 ธันวาคม 2562
327
6,213 158-สังคีติสูตร13 ธรรมหมวดละหก22หมวด ตอน1
21 ธันวาคม 2562
272
6,212 139-วิปัสสนา4 การพิจารณาขันธ์5 ตอน1
20 ธันวาคม 2562
516
6,211 807-ม.มู.จูฬตัณหาสังขยสูตร2 พระมหาโมคคัลลานะถามท้าวสักกะ
19 ธันวาคม 2562
380
6,210 806-ตอบปัญหาปฏิบัติทางมโนทวารโดยพิจารณาปัญจทวาร
19 ธันวาคม 2562
510
6,209 805-ม.มู.จูฬตัณหาสังขยสูตร1 ธรรมทั้งปวงไม่ควรเพื่อจะยึดมั่น
19 ธันวาคม 2562
444
6,208 117-ตามรอย96 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา18
18 ธันวาคม 2562
297
6,207 116-ตามรอย95 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา17
18 ธันวาคม 2562
259
6,206 115-ตามรอย94 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา16
18 ธันวาคม 2562
269
6,205 114-ตามรอย93 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา15
18 ธันวาคม 2562
246
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 6904 รายการ