ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,707
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 835 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 979 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 709 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,387 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 949 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 989 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,757 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
8,107 2767-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
13 มีนาคม 2566
68
8,106 2766-วิธีแยก กาย เวทนา จิต แบบง่าย ยุวพุทธฯ
13 มีนาคม 2566
99
8,105 2765-โพธิปักขิยธรรมเงื่อนไขฝ่ายมรรค ยุวพุทธฯ
13 มีนาคม 2566
52
8,104 2764-วิธีประกอบปัญญาตามแนวสัมปชัญญะ4 ยุวพุทธฯ
12 มีนาคม 2566
48
8,103 2763-วิธีฝึกสติสมาธิด้วยกายสตาสติ18วิธี ยุวพุทธฯ
12 มีนาคม 2566
27
8,102 2762-ที่เกิดของจิตในการภาวนา ยุวพุทธฯ
12 มีนาคม 2566
54
8,101 2761-ทำมรรคเพื่อรู้ทุกข์ละสมุทัย ยุวพุทธฯ
12 มีนาคม 2566
55
8,100 2760-ผลแห่งการปฏิบัติธรรม ยุวพุทธฯ
12 มีนาคม 2566
51
8,099 771-วิปัสสนาในพระไตรปิฎก02 โครงสร้างและเนื้อหาย่อพระไตรปิฎก
17 มีนาคม 2566
96
8,098 770-วิปัสสนาในพระไตรปิฎก01 ความรู้เบื้องต้นพระไตรปิฎก
11 มีนาคม 2566
108
8,097 2759-วิชชา13 ชำระสัมมาทิฏฐิขั้นพื้นฐาน วัดวังหิน
6 มีนาคม 2566
103
8,096 2758-วิชชา12 ตอบปัญหาธรรม3 วัดวังหิน
6 มีนาคม 2566
69
8,095 2757-วิชชา11 วิธีประกอบสัมปชัญญะ4แบบ วัดวังหิน
6 มีนาคม 2566
41
8,094 2756-วิชชา10 ตอบปัญหาธรรม2 วัดวังหิน.mp3
6 มีนาคม 2566
62
8,093 2755-วิชชา9 รู้ธรรมคือนิวรณ์ใน5ประเด็น วัดวังหิน
5 มีนาคม 2566
82
8,092 2754-วิชชา8 สมาธิภาวนา4แบบ
5 มีนาคม 2566
59
8,091 2753-วิชชา7 ผลของการทำสติปัฏฐาน วัดวังหิน
5 มีนาคม 2566
39
8,090 2752-วิชชา6 ตอบปัญหาธรรม วัดวังหิน
5 มีนาคม 2566
77
8,089 2751-วิชชา5 ฝึกสติปัฏฐานดูความจริงของกาย เวทนา จิต
5 มีนาคม 2566
68
8,088 2750-วิชชา4 กายคตาสติเพื่ออมตธรรม วัดวังหิน
4 มีนาคม 2566
82
8,087 2749-วิชชา3 การฝึกสติขั้นพื้นฐาน วัดวังหิน
4 มีนาคม 2566
60
8,086 2748-วิชชา2 วิธีการเดินตามมรรค วัดวังหิน
4 มีนาคม 2566
69
8,085 2747-วิชชา1 ข้อปฏิบัติให้เกิดวิชชาที่แท้จริง วัดวังหิน
4 มีนาคม 2566
94
8,084 119-ภาวนา42 จิตเกิดที่ไหนดับที่นั่น คือที่วัตถุ6
3 มีนาคม 2566
85
8,083 1813-มหัศจรรย์แห่งจิต พุทธธรรมนำทอง AIA
2 มีนาคม 2566
121
8,082 182-ธรรมปฏิบัติ129 ลำดับขั้นตอนการเจริญเมตตาภาวนา
28 กุมภาพันธ์ 2566
72
8,081 1812-มิลินทปัญหา2(10) ญาณปัญญาปัญหา ปัญญาดับแต่กิจที่ปัญญาทำไม่ดับ
26 กุมภาพันธ์ 2566
74
8,080 1811-มิลินทปัญหา2(9) ปฏิสันทหนปัญหา รู้ว่าไม่เกิดอีกเพราะหมดเหตุปัจจัย
26 กุมภาพันธ์ 2566
43
8,079 1810-มิลินทปัญหา2(8) ธัมมสันตติปัญหา ธรรมสันตติเกิดดับสืบต่อกันไป
26 กุมภาพันธ์ 2566
47
8,078 1809-มิลินทปัญหา2(7) เอกกิจจอภินิปผาทนปัญหา ธรรมทั้งหมดทำกิจกำจัดกิเลส
26 กุมภาพันธ์ 2566
43
8,077 1808-มิลินทปัญหา2(6) ปัญญาลักขณปัญหา ปัญญมีลักษณะส่องสว่าง
26 กุมภาพันธ์ 2566
33
8,076 1807-มิลินทปัญหา2(5) สมาธิปัญหา สมาธิมีลักษณะเป็นประมุข
26 กุมภาพันธ์ 2566
38
8,075 1806-มิลินทปัญหา2(4) สติลักขณปัญหา สติมีลักษณะไม่เลื่อนลอยและเข้าไปถือ
26 กุมภาพันธ์ 2566
39
8,074 1805-มิลินทปัญหา2(3) วีริยลักขณปัญหา วิริยะมีลักษณะค้ำจุน
26 กุมภาพันธ์ 2566
35
8,073 1804-มิลินทปัญหา2(2) สัมปักขันทนลักขณสัทธา สัทธามีลักษณะแล่นไปด้วยดี
26 กุมภาพันธ์ 2566
36
8,072 1803-มิลินทปัญหา2(1) สัมปสาทนลักขณสัทธา สัทธามีลักษณะทำให้ผ่องใส
26 กุมภาพันธ์ 2566
49
8,071 312-สฬายตนวิภังคสูตร3 สัตตบท36
25 กุมภาพันธ์ 2566
39
8,070 311-สฬายตนวิภังคสูตร2 มโนปวิจาร18
25 กุมภาพันธ์ 2566
28
8,069 310-สฬายตนวิภังคสูตร1 อุทเทสแห่งสฬายตนวิภังค์
25 กุมภาพันธ์ 2566
37
8,068 309-จังกีสูตร10 สรุปจบพระสูตร
25 กุมภาพันธ์ 2566
27
8,067 308-จังกีสูตร9 เหตุและพหุการธรรมเพื่อบรรลุสัจจะ
25 กุมภาพันธ์ 2566
31
8,066 307-จังกีสูตร8 เหตุเพื่อการตรัสรู้สัจจะ
25 กุมภาพันธ์ 2566
28
8,065 1169-ขุ.ธ.พราหมณวรรค14 ผู้ตัดสังโยชน์หมดและไม่สะดุ้งเป็นพราหมณ์
23 กุมภาพันธ์ 2566
39
8,064 1168-ขุ.ธ.พราหมณวรรค13 ผู้ไม่กังวลและไม่ยึดถือเป็นพราหมณ์
23 กุมภาพันธ์ 2566
33
8,063 1167-ขุ.ธ.พราหมณวรรค12 ผู้เข้าผลสมาบัติคนเดียวในป่าเป็นพราหมณ์
23 กุมภาพันธ์ 2566
32
8,062 1166-พิจารณาอนัตตาจากไตรลักษณ์สู่นิพพาน
23 กุมภาพันธ์ 2566
85
8,061 1165-ขุ.ธ.พราหมณวรรค11 ไม่มีประโยชน์อะไรถ้าภายในรกรุงรัง
23 กุมภาพันธ์ 2566
32
8,060 1164-ขุ.ธ.พราหมณวรรค10 ผู้มีญาณแทงตลอดสัจจะเป็นพราหมณ์
23 กุมภาพันธ์ 2566
26
8,059 1163-ขุ.ธ.พราหมณวรรค9 ควรนอบน้อมครูผู้สอนให้รู้แจ้งอริยสัจ
23 กุมภาพันธ์ 2566
25
8,058 1162-ขุ.ธ.พราหมณวรรค8 ผู้ห้ามทุจริตทั้ง3ทวารได้เป็นพราหมณ์
23 กุมภาพันธ์ 2566
33
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8757 รายการ