ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,883
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 169 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 688 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,351 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,128 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,296 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,754 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 6,919 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
5,569 247-ทุติยเทวสูตร วัตตบท7ประการเหตุให้เป็นท้าวสักกะ
7 ตุลาคม 2561
716
5,568 246-เวปจิตติสูตรและสุภาสิตชยสูตร ท้าวสักกะสรรเสริญขันติโสรัจจะ
7 ตุลาคม 2561
695
5,567 083-จูฬปุณณมสูตร ลักษณะของอสัตบุรุษกับสัตบุรุษ8ประเด็น
7 ตุลาคม 2561
743
5,566 086-ภาวนา9 สรุปการมีสติรู้กาย
5 ตุลาคม 2561
914
5,565 051-ตามรอย30 พุทธคุณบทว่าภควา4
5 ตุลาคม 2561
747
5,564 050-ตามรอย29 พุทธคุณบทว่าภควา3
5 ตุลาคม 2561
643
5,563 049-ตามรอย28 พุทธคุณบทว่าภควา2
5 ตุลาคม 2561
673
5,562 048-ตามรอย27 พุทธคุณบทว่าภควา1
5 ตุลาคม 2561
669
5,561 047-ตามรอย26 พุทธคุณบทว่าพุทโธ2
5 ตุลาคม 2561
741
5,560 046-ตามรอย25 พุทธคุณบทว่าพุทโธ1
5 ตุลาคม 2561
735
5,559 727-พุทธวงศ์1 โคตมพุทธวงศ์1
4 ตุลาคม 2561
790
5,558 726-ตอบปัญหาการพิจารณาความว่างลงสู่อริยสัจ
4 ตุลาคม 2561
893
5,557 725-ฌานวิภังค์22 ปัญหาปุจฉกะ การถามตอบเกี่ยวกับฌาน4
4 ตุลาคม 2561
780
5,556 167-พุทธานุสสติ8 บทว่าสัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจรณสัมปันโน
30 กันยายน 2561
907
5,555 166-พุทธานุสสติ7 ระลึกพุทธคุณบทว่าอรหํ
30 กันยายน 2561
832
5,554 1019-เพราะยึดมั่นในขันธ์5ความเห็นผิดจึงเกิดขึ้น คลีนิกทันตกรรมปากน้ำ
30 กันยายน 2561
944
5,553 130-ปฐมโพธิกาล6 ทรงพบอาชีวกอปุกะและภิกษุปัญจวัคคีย์
29 กันยายน 2561
795
5,552 129-ปฐมโพธิกาล5 พรหมสหัมบดีอาราธนาให้ทรงแสดงธรรม
29 กันยายน 2561
789
5,551 125-อัปปมัญญาภาวนา18 อุบายบรรเทาความโกรธ2
28 กันยายน 2561
819
5,550 124-อัปปมัญญาภาวนา17 อุบายบรรเทาความโกรธ1
28 กันยายน 2561
912
5,549 224-อริยมรรคมีองค์8 ธรรมฆ่ากิเลส คอร์สพัฒนาจิตฯ
27 กันยายน 2561
1058
5,548 025-สัมมาทิฏฐินำชีวิต25 ดินน้ำไฟลมไม่ใช่ของเรา
25 กันยายน 2561
959
5,547 092-ธรรมปฏิบัติ39 เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี
24 กันยายน 2561
831
5,546 128-ปฐมโพธิกาล4 หลังตรัสรู้สัปดาห์ที่7
22 กันยายน 2561
779
5,545 127-ปฐมโพธิกาล3 หลังตรัสรู้สัปดาห์ที่6
22 กันยายน 2561
790
5,544 126-ปฐมโพธิกาล2 หลังตรัสรู้สัปดาห์ที่5
22 กันยายน 2561
793
5,543 125-ปฐมโพธิกาล1 หลังตรัสรู้สัปดาห์ที่1
22 กันยายน 2561
820
5,542 724-ฌานวิภังค์21 อภิธรรมภาชนีย์ รูปฌาน, อรูปฌาน, โลกุตตรฌาน
20 กันยายน 2561
830
5,541 723-ตอบปัญหาการยอมรับสมุทยวาระ
20 กันยายน 2561
872
5,540 722-ฌานวิภังค์20 อธิบายเนวสัญญานาสัญญายตนะ
20 กันยายน 2561
762
5,539 721-ฌานวิภังค์19 อากาสานัญจายตนะ วิญญานัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ
20 กันยายน 2561
924
5,538 720-ฌานวิภังค์18 อรูปสมาบัติ4
20 กันยายน 2561
841
5,537 2064-โอวาทปิดการอบรม ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2561
757
5,536 2063-สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส
18 กันยายน 2561
778
5,535 2062-ตอบปัญหาธรรม10 ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2561
829
5,534 2061-ตอบปัญหาธรรม9 ยุวพุทธฯ
17 กันยายน 2561
786
5,533 2060-สรุปรวมมรรคมีองค์8 ยุวพุทธฯ
17 กันยายน 2561
904
5,532 2059-ตอบปัญหาธรรม8 ยุวพุทธฯ
17 กันยายน 2561
755
5,531 2058-ตอบปัญหาธรรม7 ยุวพุทธฯ
17 กันยายน 2561
744
5,530 2057-กระบวนธรรมฝ่ายดับทุกข์ ยุวพุทธฯ
17 กันยายน 2561
737
5,529 2056-ตอบปัญหาธรรม6 ยุวพุทธฯ
17 กันยายน 2561
785
5,528 2055-ตอบปัญหาธรรม5 ยุวพุทธฯ
16 กันยายน 2561
806
5,527 2054-ความเป็นไปของขันธ์5กองทุกข์ ยุวพุทธฯ
16 กันยายน 2561
851
5,526 2053-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธฯ
16 กันยายน 2561
819
5,525 2052-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
16 กันยายน 2561
728
5,524 2051-ดี ชั่ว สูง ตำ่ มงคล อวมงคล อยู่ที่กรรม ยุวพุทธฯ
16 กันยายน 2561
718
5,523 2050-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
16 กันยายน 2561
753
5,522 1018-วิจัยในขันธ์5และอริยสัจ4 วิทยาลัยการจัดการ ม.พะเยา
15 กันยายน 2561
862
5,521 2049-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
15 กันยายน 2561
808
5,520 2048-กระจายขันธ์5 ยุวพุทธฯ
15 กันยายน 2561
745
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 6919 รายการ