ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,883
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 169 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 688 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,351 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,128 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,296 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,754 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 6,919 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
2,269 897-พื้นฐานของปัญญา ฐณิชาฌ์รีสอร์ท อ.อัมพวา
16 กรกฎาคม 2556
1998
2,268 896-ฝึกเห็นธรรมด้วยปัญญา ฐณิชาฌ์รีสอร์ท อ.อัมพวา
16 กรกฎาคม 2556
1711
2,267 892-ไม่กลับมาเกิดอีก ฐณิชาฌ์รีสอร์ท อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
15 กรกฎาคม 2556
1722
2,266 895-ตอบปัญหาธรรม ฐณิชาฌ์รีสอร์ท อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
15 กรกฎาคม 2556
1845
2,265 894-รู้ให้ถึงความไม่แน่นอน ฐณิชาฌ์รีสอร์ท อ.อัมพวา
15 กรกฎาคม 2556
1824
2,264 893-หลักการปฏิบัติฝึกจิต ฐณิชาฌ์รีสอร์ท อ.อัมพวา
15 กรกฎาคม 2556
1601
2,263 528-คุุณสมบัติของผู้เจริญ1 กรมศุลกากร
12 กรกฎาคม 2556
1679
2,262 526-ความสำคัญของสติกับชีวิต ศูนย์ฝึกอบรม ปตท. ชลบุรี
10 กรกฎาคม 2556
1831
2,261 530-เหตุปัจจัยให้ถึงโสดา บ.ดอกบัวคู่
12 กรกฎาคม 2556
1876
2,260 529-คุณสมบัติของผู้เจริญ2 กรมศุลกากร
12 กรกฎาคม 2556
1613
2,259 280-สมบัติคือสุจริต3 อํ.ทสก.
11 กรกฎาคม 2556
1521
2,258 279-ขยายความมิจฉาทิฏฐิ10 อํ.ทสก.
11 กรกฎาคม 2556
1668
2,257 278-ขยายความอภิชฌาและพยาบาท อํ.ทสก.
11 กรกฎาคม 2556
1688
2,256 277-วิธีปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลง
11 กรกฎาคม 2556
1822
2,255 527-ธรรมะกับการบริหารงาน ศูนย์ฝึกอบรม ปตท. ชลบุรี
10 กรกฎาคม 2556
1679
2,254 040-ทุจริตเป็นอธรรม, สุจริตเป็นธรรม เป็นต้น
9 กรกฎาคม 2556
2916
2,253 128-ความต่างของอริยสาวกตามความต่างของอินทรีย์
7 กรกฎาคม 2556
1868
2,252 127-ธรรมเครื่องอยู่ของอริยสาวกคฤหัสถ์
7 กรกฎาคม 2556
1932
2,251 027-สุข 4 ประการของคฤหัสถ์ครองเรือน
5 กรกฎาคม 2556
1781
2,250 523-ศรัทธาที่ถูกต้อง ธ.Exim
4 กรกฎาคม 2556
1710
2,249 522-ตอบปัญหาและแนะนำวิธีฝึกสติ กนกรัตน์รีสอร์ท อ.อัมพวา
1 กรกฎาคม 2556
1822
2,248 521-ทางดำเนินชีวิตที่ดีที่สุด กนกรัตน์รีสอร์ท อ.อัมพวา
1 กรกฎาคม 2556
1875
2,247 520-พื้นฐานให้งดเว้นทุจริต10 และธรรม40 กนกรัตน์รีสอร์ท
1 กรกฎาคม 2556
1847
2,246 519-ธรรมะคืออะไร กนกรัตน์รีสอร์ท อ.อัมพวา
1 กรกฎาคม 2556
1709
2,245 518-วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบัน หมู่บ้านวินด์มิลล์
30 มิถุนายน 2556
1970
2,244 517-ธัมมานุธัมมปฏิบัติ, ปฏิบัติธรรมย่อยคล้อยแก่ธรรมใหญ่
30 มิถุนายน 2556
1824
2,243 516-ตอบปัญหา: ปฏิบัติแล้วทุกข์และเห็นตัวเองมีกิเลสมาก
30 มิถุนายน 2556
1796
2,242 515-ตอบปัญหา: ปฏิบัติแล้วจำอะไรไม่ค่อยได้ หมู่บ้านวินด์มิลล์
30 มิถุนายน 2556
1888
2,241 007-ความเข้าใจปฏิจจสมุปบาท
23 มิถุนายน 2556
2367
2,240 046-มรรค; แนวทางปฏิบัติธรรม 4 แบบ
23 เมษายน 2556
2193
2,239 045-สมาธิภาวนา 4 แบบ
23 มิถุนายน 2556
1970
2,238 513-เสขพละ; กำลังของผู้ปฏิบัติธรรม WBTV วัดยานนาวา
22 มิถุนายน 2556
1687
2,237 276-ขยายความวจีทุจริต4 อํ.ทสก.
20 มิถุนายน 2556
1684
2,236 275-ขยายความกายทุจริต3 อํ.ทสก.
20 มิถุนายน 2556
2598
2,235 274-เหตุ 5 ประการทำให้เกิดกรรมชั่วและกรรมดี อํ.ทสก.
20 มิถุนายน 2556
1764
2,234 273-การพูดกับตนเอง; ตัวสภาวะ ประโยชน์ และการฝึกหัด
20 มิถุนายน 2556
1738
2,233 512-ปุถุชนทำตนเดือดร้อน อริยสาวกดับทุกข์ด้วยตน intro condo
16 มิถุนายน 2556
1785
2,232 007-5 สิ่งควรพิจารณาเนืองๆ และประโยชน์ ตอนที่2
16 มิถุนายน 2556
2110
2,231 006-5 สิ่งควรพิจารณาเนืองๆ และประโยชน์ ตอนที่1
16 มิถุนายน 2556
2811
2,230 891-เหตุให้พ้นทุกข์ในอบายและพ้นทุกข์ในวัฏฏะ วัดสารนาถธรรมาราม
15 มิถุนายน 2556
1687
2,229 890-ปฏิบัติเพื่อรู้สัจธรรม วัดสารนาถธรรมาราม อ.แกลง
14 มิถุนายน 2556
1764
2,228 889-ฝึกจิตให้เหนือคน วัดสารนาถธรรมาราม อ.แกลง จ.ระยอง
14 มิถุนายน 2556
1865
2,227 888-จงฉลาดในวาระจิตของตนเอง วัดสารนาถธรรมาราม
14 มิถุนายน 2556
1811
2,226 887-เหตุให้เกิดบาปกรรมและข้อปฏิบัติละกิเลส วัดสารนาถธรรมาราม
13 มิถุนายน 2556
1857
2,225 886-ตั้งจิตไว้ให้ถูกต้อง วัดสารนาถธรรมาราม อ.แกลง จ.ระยอง
13 มิถุนายน 2556
1719
2,224 063-ความต่างแห่งบุคคล ตอนที่6
11 มิถุนายน 2556
2136
2,223 039-ทุจริตนำไปนรก สุจริตนำไปสวรรค์
11 มิถุนายน 2556
3799
2,222 026-ธรรม 4 ประการเพื่อความสุขในภพนี้
7 มิถุนายน 2556
1958
2,221 507-ความเห็นที่ถูกต้องเกี่ยวกับ "กรรม" ธ.Exim
6 มิถุนายน 2556
1814
2,220 272-ธรรม3 ควรเจริญเพื่อละธรรม3 อํ.ฉักก ตอนที่2
6 มิถุนายน 2556
1728
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 6919 รายการ