ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,782
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 962 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,058 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 779 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,471 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 987 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,036 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,832 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
4,182 073-มรณสติ7 วิธีเจริญมรณสติ6
22 กรกฎาคม 2559
1324
4,181 550-ขุททกวัตถุวิภังค์28 กิเลสหมวดละห้า3
21 กรกฎาคม 2559
1480
4,180 549-ตอบปัญหาธรรม
21 กรกฎาคม 2559
1595
4,179 548-ขุททกวัตถุวิภังค์27 กิเลสหมวดละห้า2
21 กรกฎาคม 2559
1398
4,178 547-ขุททกวัตถุวิภังค์26 กิเลสหมวดละห้า1
21 กรกฎาคม 2559
1368
4,177 1637-มุ่งหน้าเดินในอริยมรรค มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์
18 กรกฎาคม 2559
1410
4,176 1636-เข้าสู่มัชฌิมาปฏิปทา มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์
17 กรกฎาคม 2559
1380
4,175 1635-รับผิดชอบและอดทนต่อการปฏิบัติ มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์
17 กรกฎาคม 2559
1336
4,174 1634-รู้รอบทุกข์ ละสมุทัย มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์
17 กรกฎาคม 2559
1448
4,173 1633-ไม่ประมาทจึงหวังอริยมรรคได้ มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์
16 กรกฎาคม 2559
1285
4,172 1632-ปฏิบัติธรรมรับผิดชอบตนเอง มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์
16 กรกฎาคม 2559
1229
4,171 129-กถาวัตถุ5 สติปัฏฐานกถา
13 กรกฎาคม 2559
1403
4,170 076-สูตรโสดาบัน29 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน22
12 กรกฎาคม 2559
1742
4,169 040-ความเข้าใจเรื่องกรรม19 วิธีแก้กรรม
11 กรกฎาคม 2559
2582
4,168 154-ตอบปัญหาธรรม
10 กรกฎาคม 2559
1664
4,167 153-อริยมรรคมีองค์8
10 กรกฎาคม 2559
1516
4,166 546-ขุททกวัตถุวิภังค์25 กิเลสหมวดละสี่2
7 กรกฎาคม 2559
1243
4,165 545-ตอบปัญหาธรรม
7 กรกฎาคม 2559
1457
4,164 544-ขุททกวัตถุวิภังค์24 กิเลสหมวดละสี่1
7 กรกฎาคม 2559
1288
4,163 543-ขุททกวัตถุวิภังค์23 กิเลสหมวดละสาม10
7 กรกฎาคม 2559
1351
4,162 129-กถาวัตถุ4 ปุคคลกถา3
6 กรกฎาคม 2559
1359
4,161 1631-พิจารณาธรรมประจำสรีระ10และการลอยบาป
6 กรกฎาคม 2559
1303
4,160 1630-ตอบปัญหาธรรม2 วังรีรีสอร์ท
6 กรกฎาคม 2559
1359
4,159 1629-ตอบปัญหาธรรม1 วังรีรีสอร์ท
6 กรกฎาคม 2559
1432
4,158 1628-ยาสำรอกที่ใช้ได้ผลแน่นอน วังรีรีสอร์ท
5 กรกฎาคม 2559
1475
4,157 1627-สละคืนกายและเวทนา วังรีรีสอร์ท
5 กรกฎาคม 2559
1461
4,156 1626-พึงมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลา วังรีรีสอร์ท
4 กรกฎาคม 2559
1381
4,155 1625-ฝึกผูกใจให้อยู่กับปัจจุบัน วังรีรีสอร์ท
4 กรกฎาคม 2559
1375
4,154 1624-หลักสำคัญการปฏิบัติธรรม วังรีรีสอร์ท
4 กรกฎาคม 2559
1391
4,153 195-การบันลือสีหนาทของท่านพระสารีบุตร
3 กรกฎาคม 2559
1748
4,152 194-จงเห็นบาปว่าเป็นบาปและเปลื้องตนให้พ้นบาป
3 กรกฎาคม 2559
1569
4,151 055-เหตุให้พลาดจากสวรรค์และมรรคผล
3 กรกฎาคม 2559
1650
4,150 054-พิธีลอยบาปในอริยวินัย
3 กรกฎาคม 2559
1589
4,149 884-หลักการปฏิบัติธรรม วัดบรมสถล (วัดดอน)
2 กรกฎาคม 2559
1526
4,148 061-โทษของศีลวิบัติและอานิสงส์ของศีลสมบัติ
1 กรกฎาคม 2559
1695
4,147 542-ขุททกวัตถุวิภังค์22 กิเลสหมวดละสาม9
30 มิถุนายน 2559
1286
4,146 541-ตอบปัญหาธรรม
30 มิถุนายน 2559
1660
4,145 540-ขุททกวัตถุวิภังค์21 กิเลสหมวดละสาม8
30 มิถุนายน 2559
1390
4,144 539-ขุททกวัตถุวิภังค์20 กิเลสหมวดละสาม7
30 มิถุนายน 2559
1361
4,143 128-กถาวัตถุ3 ปุคคลกถา2
29 มิถุนายน 2559
1450
4,142 115-เมตตาภาวนา8 ความสำคัญและคุณประโยชน์8
26 มิถุนายน 2559
1721
4,141 114-เมตตาภาวนา7 ความสำคัญและคุณประโยชน์7
26 มิถุนายน 2559
1595
4,140 045-ที.สี.พรหมชาลสูตร15 อุจเฉทวาท7แบบ
25 มิถุนายน 2559
1418
4,139 044-ที.สี.พรหมชาลสูตร14 อสัญญีและเนวสัญญีนาสัญญีวาท
25 มิถุนายน 2559
1445
4,138 043-ที.สี.พรหมชาลสูตร13 สัญญีวาท16แบบ
25 มิถุนายน 2559
1405
4,137 042-ที.สี.พรหมชาลสูตร12 อธิจจสมุปปันนวาท2แบบ
25 มิถุนายน 2559
1445
4,136 072-มรณสติ6 วิธีเจริญมรณสติ5
24 มิถุนายน 2559
1446
4,135 071-มรณสติ5 วิธีเจริญมรณสติ4
24 มิถุนายน 2559
1470
4,134 127-กถาวัตถุ2 ปุคคลกถา1
22 มิถุนายน 2559
1366
4,133 152-ตอบปัญหาธรรม
21 มิถุนายน 2559
1632
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8832 รายการ