ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,926
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 214 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 728 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,381 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,154 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,328 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,782 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 6,971 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
21 006-การฝึกสติ1
1 มิถุนายน 2551
3072
20 005-วิธีการปฏิบัติ บรรยายที่อัมพวา3
25 พฤษภาคม 2551
2455
19 014-โพธิปักขิยธรรม ครั้งที่7 โพชฌงค์7 ครั้งที่1
13 พฤษภาคม 2551
2020
18 004-สาระสำคัญของมหาสติปัฏฐานสูตร2 นสพ.ผู้จัดการ
1 กันยายน 2550
2179
17 002-ศึกษาธรรม ศึกษาชีวิต2 นสพ.ผู้จัดการ
18 สิงหาคม 2550
2172
16 009-กุศลกรรมบถ10 นสพ.ผู้จัดการ
19 เมษายน 2551
2454
15 004-การศึกษาธรรมะ
1 พฤษภาคม 2550
2593
14 013-โพธิปักขิยธรรม ครั้งที่6 อินทรีย์5 พละ5
8 เมษายน 2551
2258
13 012-โพธิปักขิยธรรม ครั้งที่5 สัมมัปปธาน4 อิทธิบาท4
11 มีนาคม 2551
2205
12 003-ลำดับการปฏิบัติ อบรมพระวิปัสสนาจารย์ที่วัดสุวรรณประสิทธิ์
12 กุมภาพันธ์ 2551
4944
11 002-หลักภาวนา บรรยายที่อัมพวา2
2 กุมภาพันธ์ 2551
2991
10 001-หลักภาวนา บรรยายที่อัมพวา1
3 กุมภาพันธ์ 2551
4203
9 011-โพธิปักขิยธรรม ครั้งที่4 สติปัฏฐาน4 ตามแนวอานาปานัสสติสูตร
12 กุมภาพันธ์ 2551
2265
8 010-โพธิปักขิยธรรม ครั้งที่3 ความสำคัญของสติปัฏฐาน
8 มกราคม 2551
2251
7 008-บุญกิริยาอันประณีต นสพ.ผู้จัดการ
8 มีนาคม 2551
2363
6 007-สติปัฏฐาน4 ตามแนวอานาปานัสสติสูตร นสพ.ผู้จัดการ
2 กุมภาพันธ์ 2551
2398
5 009-โพธิปักขิยธรรม ครั้งที่2 หลักสติปัฏฐาน4
4 ธันวาคม 2550
2452
4 005-หลักสูตรการปฏิบัติตามแนวคณกโมคคัลลานสูตร นสพ.ผู้จัดการ
6 ตุลาคม 2550
2326
3 003-สาระสำคัญของมหาสติปัฏฐานสูตร1 นสพ.ผู้จัดการ
01 กันยายน 2550
2345
2 001-ศึกษาธรรม ศึกษาชีวิต1 นสพ.ผู้จัดการ
18 สิงหาคม 2550
2924
1 008-โพธิปักขิยธรรม ครั้งที่1 ธรรมะเบื้องต้น
13 พฤศจิกายน 2550
2978
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 6971 รายการ