ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,242
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 279 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 707 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 483 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,138 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 808 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 850 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,292 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
4,942 070-ธรรมปฏิบัติ17 แยกกาย-เวทนา-จิต-ธรรม
16 ตุลาคม 2560
1234
4,941 040-ปฏิจจสมุปบาท16 แจกแจงขยายความแบบระบุอำนาจปัจจัย
15 ตุลาคม 2560
1357
4,940 039-ปฏิจจสมุปบาท15 แบบชาติปัจจุบันและแบบ1ขณะจิต
15 ตุลาคม 2560
1350
4,939 038-ปฏิจจสมุปบาท14 แจกแจงขยายความแบบคร่อม3ชาติ
15 ตุลาคม 2560
1310
4,938 037-ปฏิจจสมุปบาท13 แจกแจงขยายความแบบทั่วไป(ต่อ)
15 ตุลาคม 2560
1276
4,937 069-ธรรมปฏิบัติ16 ความเพียรหลักสำคัญตั้งไว้ทำก่อน
9 ตุลาคม 2560
1533
4,936 075-ลักษณะมนุษย์ตอนอายุขัย10ปี-อายุขัย80,000ปี
6 ตุลาคม 2560
1498
4,935 659-สัลเลขสูตร7 ธรรมเพื่อความดับสนิทของกิเลส
5 ตุลาคม 2560
1500
4,934 658-ตอบปัญหาเรื่องจรณะ15
5 ตุลาคม 2560
1352
4,933 657-สัลเลขสูตร6 ธรรมเพื่อหลีกเลี่ยงและเพื่อความสูงส่ง
5 ตุลาคม 2560
1306
4,932 656-สัลเลขสูตร5 ความคิดมีอุปการะมากในกุศลธรรมทั้งหลาย
5 ตุลาคม 2560
1369
4,931 226-ทัศนะหมดจดดีเห็นนิพพาน
1 ตุลาคม 2560
1463
4,930 225-สิ่งที่ทุบตีปุถุชนและเครื่องจองจำของมาร
1 ตุลาคม 2560
1520
4,929 195-อริยมรรคมีองค์8 คอร์สพัฒนาจิตฯ
28 กันยายน 2560
1616
4,928 655-สัลเลขสูตร4 ธรรมะขัดเกลากิเลส44อย่าง(ต่อ)
28 กันยายน 2560
1399
4,927 654-ตอบปัญหากงล้อธรรมจักร
28 กันยายน 2560
1520
4,926 653-สัลเลขสูตร3 ธรรมะขัดเกลากิเลส44อย่าง
28 กันยายน 2560
1490
4,925 169-กถาวัตถุ12 สรุปแนวข้อสอบและวิธีตอบ
27 กันยายน 2560
1140
4,924 014-สัมมาทิฏฐินำชีวิต14 เร่งเพียรปฏิบัติธรรม
26 กันยายน 2560
1692
4,923 068-ธรรมปฏิบัติ15 กัตตุกัมยตาฉันทะ,กุศลธรรมฉันทะ
25 กันยายน 2560
1118
4,922 143-กรุณาภาวนา2 วิธีการเจริญกรุณา
24 กันยายน 2560
1443
4,921 142-กรุณาภาวนา1 ความสำคัญ คุณค่า อานิสงส์
24 กันยายน 2560
1387
4,920 087-ตอบปัญหาธรรม
23 กันยายน 2560
1425
4,919 086-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร22 สรุปอานิสงส์การปฏิบัติ2อย่าง
23 กันยายน 2560
1302
4,918 085-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร21 มัคคสัจจนิทเทส
23 กันยายน 2560
1221
4,917 100-สังฆานุสสติ2 ญาย สามีจิ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย
22 กันยายน 2560
1719
4,916 099-สังฆานุสสติ1 สุปฏิปันโน อุชุปฏิปันโน
22 กันยายน 2560
1782
4,915 1895-อุปสรรคและอุปการะของสมาธิ ยุวพุทธฯ
19 กันยายน 2560
1362
4,914 1894-ตอบปัญหาธรรม11 ยุวพุทธฯ
19 กันยายน 2560
1348
4,913 1893-ตอบปัญหาธรรม10 ยุวพุทธฯ
19 กันยายน 2560
1300
4,912 1892-เห็นถูกต้องจึงคิดถูกต้อง ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2560
1222
4,911 1891-ตอบปัญหาธรรม9 ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2560
1289
4,910 1890-เหตุเกิดและระดับของสัมมาทิฏฐิ ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2560
1348
4,909 1889-ตอบปัญหาธรรม8 ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2560
1241
4,908 1888-ตอบปัญหาธรรม7 ยุวพุทธฯ
17 กันยายน 2560
1139
4,907 1887-วิธีดูจิตและพิจารณาธรรมจนเห็นสัจจะ ยุวพุทธฯ
17 กันยายน 2560
1298
4,906 1886-ตอบปัญหาธรรม6 ยุวพุทธฯ
17 กันยายน 2560
1131
4,905 1885-ตอบปัญหาธรรม5 ยุวพุทธฯ
17 กันยายน 2560
1325
4,904 963-หัดฝึกสติสัมปชัญญะและตอบปัญหา รพ.สมุทรปราการ
17 กันยายน 2560
1277
4,903 962-ความเข้าใจเรื่องการปฏิบัติกรรมฐาน รพ.สมุทรปราการ
17 กันยายน 2560
1212
4,902 1884-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธฯ
16 กันยายน 2560
1214
4,901 1883-เข้าสู่การปฏิบัติขั้นวิปัสสนา ยุวพุทธฯ
16 กันยายน 2560
1337
4,900 1882-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
16 กันยายน 2560
1352
4,899 1881-วิธีพิจารณากายให้เห็นปฏิกูล ธาตุ และเหมือนศพคนตาย
16 กันยายน 2560
1140
4,898 1880-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
16 กันยายน 2560
1207
4,897 1879-วิธีฝึกสติสัมปชัญญะ ยุวพุทธฯ
16 กันยายน 2560
1206
4,896 1878-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
15 กันยายน 2560
1341
4,895 1877-กายคตาสติขั้นพื้นฐาน ยุวพุทธฯ
15 กันยายน 2560
1162
4,894 1876-ปัญญา วิริยะ สติ และนำฝึกสติ ยุวพุทธฯ
15 กันยายน 2560
1083
4,893 1875-ข้อปฏิบัติเน้นวิปัสสนาแนวอริยมรรค ยุวพุทธฯ
15 กันยายน 2560
1225
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8292 รายการ