ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,871
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,311
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 147 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 677 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,343 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,122 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,285 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,748 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 6,904 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
3,554 114-อริยมรรคมีองค์8-1
20 กรกฎาคม 2558
1608
3,553 017-สัมมาทิฏฐิว่าโอปปาติกสัตว์มี1 ธ.แห่งประเทศไทย
20 กรกฎาคม 2558
2416
3,552 086-ธาตุกถา3; สงเคราะห์อายตนะและธาตุ
18 กรกฎาคม 2558
1582
3,551 051-อานาปานสติ4; วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ2
17 กรกฎาคม 2558
1748
3,550 050-อานาปานสติ3; วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ1
17 กรกฎาคม 2558
1649
3,549 461-ม.อุ.มหาจัตตารีสกสูตร9; มัคคสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้า
16 กรกฎาคม 2558
1596
3,548 460-ตอบปัญหาเกี่ยวกับบทสวดพาหุงและชินบัญชร
16 กรกฎาคม 2558
1706
3,547 459-ม.อุ.มหาจัตตารีสกสูตร8; วิธีพัฒนาสัมมาอาชีวะ2
16 กรกฎาคม 2558
1501
3,546 458-ม.อุ.มหาจัตตารีสกสูตร7; วิธีพัฒนาสัมมาอาชีวะ1
16 กรกฎาคม 2558
1491
3,545 064-สูตรโสดาบัน17 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน10
14 กรกฎาคม 2558
1678
3,544 016-สัมมาทิฏฐิว่ามารดาบิดามี3 ธ.แห่งประเทศไทย
13 กรกฎาคม 2558
2372
3,543 008-อริยมรรคภาคปฏิบัติ8
11 กรกฎาคม 2558
2409
3,542 007-อริยมรรคภาคปฏิบัติ7
11 กรกฎาคม 2558
2568
3,541 006-อริยมรรคภาคปฏิบัติ6
11 กรกฎาคม 2558
2477
3,540 005-อริยมรรคภาคปฏิบัติ5
11 กรกฎาคม 2558
2476
3,539 822-ธรรมะกับชีวิต ตอนที่2 สนง.คณะกรรมการ อย.
9 กรกฎาคม 2558
1578
3,538 821-ธรรมะกับชีวิต ตอนที่1 สนง.คณะกรรมการ อย.
9 กรกฎาคม 2558
1641
3,537 1401-สาระขององค์มรรค8 วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก
8 กรกฎาคม 2558
1389
3,536 1400-ตอบปัญหาธรรม วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก
8 กรกฎาคม 2558
1521
3,535 1399-หลายหลากวิธีปฏิบัติโดยใช้ลมหายใจ
8 กรกฎาคม 2558
1365
3,534 1398-ไม่มีตัวตน ไม่มีของตน
8 กรกฎาคม 2558
1453
3,533 1397-อริยสัจ4; สัจจะจริงแท้ วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก
7 กรกฎาคม 2558
2340
3,532 1396-วิธีแก้กรรม วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก
7 กรกฎาคม 2558
1491
3,531 1395-กัมมัสสกตาสัมมาทิฏฐิ วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก
7 กรกฎาคม 2558
2191
3,530 1394-ขันติและกายคตาสติ วังรีรีสอร์ท
6 กรกฎาคม 2558
1361
3,529 1393-ไม่สันโดษในกุศลและไม่ย่อหย่อนความเพียร
6 กรกฎาคม 2558
1224
3,528 1392-ความเข้าใจพื้นฐานการปฏิบัติ วังรีรีสอร์ท
6 กรกฎาคม 2558
1348
3,527 113-รู้กฎ..แจ้งธรรม4
5 กรกฎาคม 2558
1559
3,526 112-รู้กฎ..แจ้งธรรม3
5 กรกฎาคม 2558
1609
3,525 111-อริยมรรคมีองค์8; ทางสายกลาง
28 มิถุนายน 2558
2407
3,524 043-มหานิทาน8; จากตัณหาถึงปัญหาสังคม2
5 กรกฎาคม 2558
1799
3,523 042-มหานิทาน7; จากตัณหาถึงปัญหาสังคม1
5 กรกฎาคม 2558
1608
3,522 049-เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงมี
3 มิถุนายน 2558
2512
3,521 457-ม.อุ.มหาจัตตารีสกสูตร6; วิธีพัฒนาสัมมากัมมันตะ
2 กรกฎาคม 2558
1571
3,520 456-ตอบปัญหาธรรม
2 มิถุนายน 2558
2252
3,519 455-ม.อุ.มหาจัตตารีสกสูตร5; วิธีพัฒนาสัมมาวาจา
2 กรกฎาคม 2558
1484
3,518 454-ม.อุ.มหาจัตตารีสกสูตร4; ปฏิบัติธรรมให้ตรงจุด
2 กรกฎาคม 2558
1340
3,517 085-ธาตุกถา2; สงเคราะห์ขันธ์และอายตนะ
30 มิถุนายน 2558
1414
3,516 063-สูตรโสดาบัน16 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน9
30 มิถุนายน 2558
1741
3,515 015-สัมมาทิฏฐิว่ามารดาบิดามี2 ธ.แห่งประเทศไทย
29 มิถุนายน 2558
2305
3,514 091-กายคตาสติ9; อุปมามารได้ช่องเป็นต้น
28 มิถุนายน 2558
1684
3,513 090-กายคตาสติ8; วิธีเจริญกายคตาสติโดยฌาน4
28 มิถุนายน 2558
1569
3,512 020-วิธีปฏิบัติอานาปานสติที่มีผลอานิสงส์มาก
27 มิถุนายน 2558
2761
3,511 019-สติในกาย; กายคตาสติแบบฌาน4
27 มิถุนายน 2558
2276
3,510 049-อานาปานสติ2; ความสำคัญและอานิสงส์2
26 มิถุนายน 2558
1634
3,509 048-อานาปานสติ1; ความสำคัญและอานิสงส์1
26 มิถุนายน 2558
1623
3,508 453-ม.อุ.มหาจัตตารีสกสูตร3 วิธีพัฒนาสัมมาสังกัปปะ
25 มิถุนายน 2558
1496
3,507 452-ตอบปัญหาธรรม
25 มิถุนายน 2558
2156
3,506 451-ม.อุ.มหาจัตตารีสกสูตร2 วิธีพัฒนาสัมมาทิฏฐิ
25 มิถุนายน 2558
1421
3,505 450-ม.อุ.มหาจัตตารีสกสูตร1 อริยสัมมาสมาธิมีปัจจัยพร้อม
25 มิถุนายน 2558
1480
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 6904 รายการ