ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,738
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 911 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,017 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 744 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,431 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 970 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,014 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,788 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
8,038 1156-ขุ.ธ.พราหมณวรรค4 ผู้บรรลุประโยชน์สูงสุดเป็นพราหมณ์
9 กุมภาพันธ์ 2566
30
8,037 1155-ขุ.ธ.พราหมณวรรค3 ไม่ยึดถือฝั่งนี้หรือฝั่งโน้นเป็นพราหมณ์
9 กุมภาพันธ์ 2566
42
8,036 129-คุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์ ต้นโพธิ์ตรัสรู้
6 กุมภาพันธ์ 2566
63
8,035 128-ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า ต้นโพธิ์ตรัสรู้
4 กุมภาพันธ์ 2566
85
8,034 127-ภาวะพุทธะของพระพุทธเจ้า รร.anand
3 กุมภาพันธ์ 2566
89
8,033 126-เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ย่อมมี เขาดงคสิริ
3 กุมภาพันธ์ 2566
92
8,032 1802-มิลินทปัญหา1(10) สีลลักขณปัญหา ศีลมีลักษณะเป็นที่ตั้งมั่น
29 มกราคม 2566
90
8,031 1801-มิลินทปัญหา1(9) มนสิการลักขณปัญหา มนสิการมีลักษณะจับไว้
29 มกราคม 2566
74
8,030 1800-มิลินทปัญหา1(8) โยนิโสมนสิการปัญหา โยนิโสมนสิการไม่ใช่ปัญญา
29 มกราคม 2566
74
8,029 1799-มิลินทปัญหา1(7) ปฏิสนธิปัญหา ไม่มีกิเลส ไม่มีปฏิสนธิอีก
29 มกราคม 2566
56
8,028 1798-มิลินทปัญหา1(6) ปัพพัชชาปัญหา ไม่เกิดเป็นประโยชน์ของการบวช
29 มกราคม 2566
57
8,027 1797-มิลินทปัญหา1(5) อนันตกายปัญหา ลมหายใจเป็นกายสังขาร
29 มกราคม 2566
68
8,026 1796-มิลินทปัญหา1(4) วีมังสนปัญหา ลักษณะการสนทนาแบบบัณฑิต
29 มกราคม 2566
56
8,025 1795-มิลินทปัญหา1(3) วัสสคณนปัญหา อาศัยคนบวชจึงมีนับพรรษา
29 มกราคม 2566
53
8,024 1794-มิลินทปัญหา1(2) ปัญญัตติปัญหา บุคคลไม่มีโดยปรมัตถ์
29 มกราคม 2566
98
8,023 1793-มิลินทปัญหา1(1) ความรู้เบื้องต้นมิลินทปัญหา
29 มกราคม 2566
101
8,022 2746-สรุปธรรมและโอวาทปิด ยุวพุทธฯ
28 มกราคม 2566
59
8,021 2745-สรุปอริยมรรค8 ยุวพุทธฯ
28 มกราคม 2566
110
8,020 2744-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
28 มกราคม 2566
88
8,019 2743-ทุกข์ในอริยสัจและกิจต่อทุกข์ ยุวพุทธฯ
28 มกราคม 2566
92
8,018 2742-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
27 มกราคม 2566
56
8,017 2741-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
26 มกราคม 2566
69
8,016 2740-ฝึกปัญญาด้วยสติปัฏฐาน ยุวพุทธฯ
27 มกราคม 2566
61
8,015 2739-วิธีฝึกประกอบสัมปชัญญะ4 ยุวพุทธฯ
26 มกราคม 2566
46
8,014 2738-ฝึกจิตให้ตั้งมั่นด้วยกายคตาสติ ยุวพุทธฯ
26 มกราคม 2566
41
8,013 2737-วิธีฝึกสติเบื้องต้น ยุวพุทธฯ
26 มกราคม 2566
36
8,012 2736-ปฏิบัติตามมรรครู้อริยสัจ4 ยุวพุทธฯ
26 มกราคม 2566
66
8,011 2735-ผลแห่งการปฏิบัติในพระศาสนา ยุวพุทธฯ
26 มกราคม 2566
56
8,010 180-ธรรมปฏิบัติ127 ความถึงพร้อม5กับความเสียหาย5
23 มกราคม 2566
89
8,009 127-คันธภกสูตร เหตุเกิดทุกข์และไม่เกิดทุกข์ในปัจจุบัน
22 มกราคม 2566
84
8,008 126-จังกีสูตร5 ธรรม12มีอุปการะมากแก่การบรรลุ
22 มกราคม 2566
43
8,007 125-จังกีสูตร4 ข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงสัจจะ
22 มกราคม 2566
29
8,006 124-จังกีสูตร3 ข้อปฏิบัติเพื่อการรู้สัจจะ
22 มกราคม 2566
30
8,005 123-จังกีสูตร2 ข้อปฏิบัติเพื่อการรักษาสัจจะ
22 มกราคม 2566
35
8,004 122-จังกีสูตร1 เนื้อหาพระสูตรแปลทั้งหมด
22 มกราคม 2566
41
8,003 1154-ขุ.ธ.พราหมณวรรค2 ผู้ถึงฝั่งแห่งสมถะและวิปัสสนา
19 มกราคม 2566
81
8,002 1153-ขุ.ธ.พราหมณวรรค1 รู้ความสิ้นสังขารจะรู้นิพพาน
19 มกราคม 2566
84
8,001 1152-ความหมายและองค์ธรรมพยาบาท
19 มกราคม 2566
48
8,000 1151-สภาวะของมัจจุราชกับเสนา
19 มกราคม 2566
52
7,999 1150-ความเคยชินโยงปัจจัย24และมรรค
19 มกราคม 2566
73
7,998 1149-ขุ.ธ.ภิกขุวรรค12 ประกอบความเพียรทำโลกนี้ให้สว่าง
19 มกราคม 2566
37
7,997 1148-ขุ.ธ.ภิกขุวรรค11 ผู้มากด้วยปราโมทย์พึงถึงนิพพาน
19 มกราคม 2566
44
7,996 179-ธรรมปฏิบัติ126 สมมติ กับ ปรมัตถ์
16 มกราคม 2566
91
7,995 309-บทธรรม1(3) จูฬปันถกวัตถุ ทำที่พึ่งได้ด้วยความไม่ประมาท
15 มกราคม 2566
64
7,994 308-บทธรรม1(2) กุมภโฆสกวัตถุ ยศย่อมเจริญแก่ผู้ไม่ประมาท
15 มกราคม 2566
53
7,993 307-บทธรรม1(1) สามาวดีวัตถุ ความไม่ประมาททำให้ถึงนิพพาน
15 มกราคม 2566
73
7,992 1147-ขุ.ธ.ภิกขุวรรค10 จงเตือนตนด้วยตนและเป็นที่พึ่งของตน
12 มกราคม 2566
74
7,991 1146-ขุ.ธ.ภิกขุวรรค9 ลักษณะภิกษุผู้สงบระงับแล้ว
12 มกราคม 2566
49
7,990 1145-ขุ.ธ.ภิกขุวรรค8 จงสลัดทิ้งราคะและโทสะ
12 มกราคม 2566
57
7,989 1144-สัตตบท36 อตัมมยตา สติปัฏฐาน3
12 มกราคม 2566
52
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8788 รายการ