ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,513
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 499 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 827 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 594 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,251 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 867 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 907 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,563 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
263 059-วินิพันธสูตร อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต
13 มีนาคม 2552
2170
262 058-พราหมณสูตร สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค
6 มีนาคม 2552
2098
261 057-ปัตตกัมมสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
20 กุมภาพันธ์ 2552
2000
260 056-ทุติยอัสสุตวตาสูตร สังยุตตนิกาย นิทานวรรค
13 กุมภาพันธ์ 2552
2019
259 055-ผัคคุณสูตร สังยุตตนิกาย นิทานวรรค
6 กุมภาพันธ์ 2552
2083
258 054-ปาปณิกสูตร อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต
30 มกราคม 2552
1832
257 053-จุนทิสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
23 มกราคม 2552
1984
256 052-ทูตสูตร อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต
9 มกราคม 2552
2006
255 051-เทวทหสูตร สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค
26 ธันวาคม 2551
2089
254 050-โลณกสูตร อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต
19 ธันวาคม 2551
2036
253 049-โยคสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
5 ธันวาคม 2551
2009
252 048-ฐานสูตร อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต
28 พฤศจิกายน 2551
2001
251 047-มหาลิสูตร สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค
7 พฤศจิกายน 2551
2035
250 046-อนุโสตสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
19 กันยายน 2551
2054
249 045-สมาธิสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
4 กันยายน 2551
2096
248 044-อปริหานิสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
29 สิงหาคม 2551
2001
247 043-ทุติยอานันทสูตร สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค
15 สิงหาคม 2551
1911
246 042-วิปัลลาสสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
25 กรกฎาคม 2551
1879
245 041-ปฐมสรกานิสูตร สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค
27 มิถุนายน 2551
1989
244 040-ทุติยสารีปุตตสูตร สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค
13 มิถุนายน 2551
1914
243 039-ปริฬาหสูตร สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค
6 มิถุนายน 2551
1743
242 038-ปฐมเสทกสูตร สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค
30 พฤษภาคม 2551
1840
241 037-จุนทสูตร สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค
16 พฤษภาคม 2551
2034
240 036-กายสูตร2 สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค
18 เมษายน 2551
1937
239 035-กายสูตร1 สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค
11 เมษายน 2551
1924
238 034-กรรมสูตร สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค
28 มีนาคม 2551
1822
237 033-ฉัปปาณสูตร สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค
7 มีนาคม 2551
1829
236 032-สารีปุตตสูตร สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค
29 กุมภาพันธ์ 2551
1803
235 031-นตุมหากสูตร สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค
8 กุมภาพันธ์ 2551
1698
234 030-มิจฉาทิฏฐิ-สัมมาทิฏฐิ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์
11 มกราคม 2551
1986
233 029-กรรม 4 ประการ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์
21 ธันวาคม 2550
1946
232 028-อรกานุสาสนีสูตร อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต
9 พฤศจิกายน 2550
1949
231 027-มหาหัตถิปโทปมสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์
2 พฤศจิกายน 2550
1827
230 026-กูฏทัณฑสูตร ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค
19 ตุลาคม 2550
1855
229 025-สัลเลขสูตร2 มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์
12 ตุลาคม 2550
1762
228 024-สัลเลขสูตร1 มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์
3 ตุลาคม 2550
1922
227 023-สัมมาทิฏฐิสูตร2 มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์
28 กันยายน 2550
1855
226 022-สัมมาทิฏฐิสูตร1 มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์
21 กันยายน 2550
1837
225 021-จูฬโคปาลสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์
14 กันยายน 2550
1973
224 020-โคปาลสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์
7 กันยายน 2550
1841
223 019-นกุลปิตุสูตร สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค
24 สิงหาคม 2550
1933
222 018-เมฆิยสูตร ขุททกนิกาย อุทาน
31 สิงหาคม 2550
1987
221 017-ปฐมรูปารามสูตร สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค
17 สิงหาคม 2550
1904
220 016-ปฐมทารุกขันธสูตร สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค
10 สิงหาคม 2550
1712
219 015-ปหาราทสูตร อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต
3 สิงหาคม 2550
2010
218 014-อัปปมาทสูตร อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต
27 กรกฎาคม 2550
2017
217 013-อวิชชาสูตร อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต
20 กรกฎาคม 2550
2062
216 012-สจิตตสูตร อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต
13 กรกฎาคม 2550
1944
215 011-สัลลัตถสูตร สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค
6 กรกฎาคม 2550
1906
214 010-ติณกัฏฐสูตรเป็นต้น สังยุตตนิกาย นิทานวรรค
มิถุนายน 2550
1853
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8563 รายการ