ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,829
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,037 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,108 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 825 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,518 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,018 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,067 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,879 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
579 169-มหานิทานสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรค ตอนที่11
16 สิงหาคม 2552
1697
578 168-มหานิทานสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรค ตอนที่10
9 สิงหาคม 2552
1691
577 167-มหานิทานสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรค ตอนที่9
9 สิงหาคม 2552
1692
576 166-มหานิทานสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรค ตอนที่8
26 กรกฎาคม 2552
1848
575 165-มหานิทานสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรค ตอนที่7
26 กรกฎาคม 2552
1845
574 164-มหานิทานสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรค ตอนที่6
19 กรกฎาคม 2552
1759
573 163-มหานิทานสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรค ตอนที่5
19 กรกฎาคม 2552
1740
572 162-มหานิทานสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรค ตอนที่4
28 มิถุนายน 2552
1834
571 161-มหานิทานสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรค ตอนที่3
28 มิถุนายน 2552
1873
570 160-มหานิทานสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรค ตอนที่2
21 มิถุนายน 2552
1701
569 159-มหานิทานสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรค ตอนที่1
21 มิถุนายน 2552
1800
568 158-อภิญญาสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
14 มิถุนายน 2552
1950
567 157-สิกขานิสังสสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต ตอนที่2
14 มิถุนายน 2552
1751
566 156-สิกขานิสังสสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต ตอนที่1
31 พฤษภาคม 2552
1843
565 155-สมณสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
31 พฤษภาคม 2552
1650
564 154-วิถารสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต ตอนที่2
10 พฤษภาคม 2552
1653
563 153-วิตถารสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต ตอนที่1
10 พฤษภาคม 2552
1866
562 152-โยคสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต ตอนที่2
26 เมษายน 2552
1932
561 151-โยคสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต ตอนที่1
26 เมษายน 2552
1872
560 150-ปมาทวิหารีสูตร สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค ตอนที่2
22 มีนาคม 2552
1763
559 149-ปมาทวิหารีสูตร สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค ตอนที่1
22 มีนาคม 2552
1803
558 148-ปริหานธัมมสูตร สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค ตอนที่2
15 มีนาคม 2552
1680
557 147-ปริหานธัมมสูตร สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค ตอนที่1
15 มีนาคม 2552
1685
556 146-ทุติยอัสสตวาสูตร สังยุตตนิกาย นิทานวรรค
8 มีนาคม 2552
1747
555 145-กัจจานโคตตสูตร สังยุตตนิกาย นิทานวรรค
8 มีนาคม 2552
1960
554 144-อุปนิสสูตร สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ตอนที่4
22 กุมภาพันธ์ 2552
2314
553 143-อุปนิสสูตร สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ตอนที่3
22 กุมภาพันธ์ 2552
1743
552 142-อุปนิสสูตร สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ตอนที่2
15 กุมภาพันธ์ 2552
1745
551 141-อุปนิสสูตร สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ตอนที่1
15 กุมภาพันธ์ 2552
1884
550 140-ปัจจยสูตร สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ตอนที่2
8 กุมภาพันธ์ 2552
1734
549 139-ปัจจยสูตร สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ตอนที่1
8 กุมภาพันธ์ 2552
1699
548 138-อรหันตสูตร สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค
10 มกราคม 2552
1800
547 137-ภารสูตร สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค
10 มกราคม 2552
1979
546 136-อุปาทาปริตัสสนาสูตร สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ตอนที่2
21ธันวาคม 2551
1749
545 135-อุปาทาปริตัสสนาสูตร สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ตอนที่1
21 ธันวาคม 2551
1642
544 134-สมาธิสูตร สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ตอนที่2
14 ธันวาคม 2551
1756
543 133-สมาธิสูตร สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ตอนที่1
14 ธันวาคม 2551
1926
542 132-เผณปิณฑูปมสูตร สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ตอนที่2
9 พฤศจิกายน 2551
1770
541 131-เผณปิณฑูปมสูตร สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ตอนที่1
9 พฤศจิกายน 2551
1772
540 130-สมาธิภาวนาสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต ตอนที่2
19 ตุลาคม 2551
1707
539 129-สมาธิภาวนาสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต ตอนที่1
19 ตุลาคม 2551
1846
538 128-อปริหานิสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต ตอนที่2
12 ตุลาคม 2551
1817
537 127-อปริหานิสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต ตอนที่1
12 ตุลาคม 2551
1843
536 126-ปฐมทารุกขันโธปมสูตร สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค ตอนที่2
28 กันยายน 2551
1972
535 125-ปฐมทารุกขันโธปมสูตร สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค ตอนที่1
28 กันยายน 2551
1863
534 124-วิปัลลาสสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต ตอนที่2
21 กันยายน 2551
1760
533 123-วิปัลลาสสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต ตอนที่1
21 กันยายน 2551
1868
532 122-จูฬกัมมวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่5
14 กันยายน 2551
1845
531 121-จูฬกัมมวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่4
14 กันยายน 2551
1864
530 120-จูฬกัมมวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่3
31 สิงหาคม 2551
1940
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8879 รายการ