ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,883
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 169 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 688 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,351 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,128 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,296 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,754 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 6,919 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
6,719 2401-ตรวจสอบสัมมาทิฏฐิในการปฏิบัติ บ้านจิตสบาย
14 พฤศจิกายน 2563
79
6,718 2400-ฝึกปัญญาเห็นอริยสัจตามแนวสติปัฏฐาน บ้านจิตสบาย
14 พฤศจิกายน 2563
65
6,717 2399-วิธีการประกอบสัมปชัญญะ4 บ้านจิตสบาย
13 พฤศจิกายน 2563
37
6,716 2398-ประกอบความเพียร สัมปชัญญะ สติ บ้านจิตสบาย
13 พฤศจิกายน 2563
38
6,715 2397-ความไม่ประมาทที่รวมกุศลธรรม บ้านจิตสบาย
13 พฤศจิกายน 2563
50
6,714 2396-ความรู้ที่เป็นประโยชน์และเบื้องต้นพรหมจรรย์
13 พฤศจิกายน 2563
59
6,713 147-วิปัสสนา12 การพิจารณาอายตนะ12 ตอน4
13 พฤศจิกายน 2563
37
6,712 412-กถาวัตถุปาลิ2 ส่วนประกอบของอนุโลมปัจจนีกะ5อย่าง
11 พฤศจิกายน 2563
30
6,711 411-ปัฏฐานปาลิ2 โครงสร้างวิธีการแสดงธรรมในคัมภีร์ปัฏฐาน
11 พฤศจิกายน 2563
23
6,710 410-การถ่ายทอดและแปลบาลี1 วิเคราะห์ อลาโภ อยโส สรณคมน์
11 พฤศจิกายน 2563
40
6,709 124-กัมมัฏฐาน28 อนุสสติ1 คุณประโยชน์และอานิสงส์1
10 พฤศจิกายน 2563
62
6,708 133-ธรรมปฏิบัติ81 ความแก่เป็นทุกข์พิจารณาจาก5ลักษณะ
9 พฤศจิกายน 2563
98
6,707 1150-สร้างความสุข2 วิธีสร้างความสุขในครอบครัว บูทีคผู้ใหญ่ลี
8 พฤศจิกายน 2563
74
6,706 1149-สร้างความสุข1 มีหัวใจใฝ่ธรรมเป็นเครื่องมือ บูทีคผู้ใหญ่ลี
8 พฤศจิกายน 2563
79
6,705 106-ภาวนา29 ความเกิดเป็นทุกข์ ให้มีพระรัตนตรัยเป็นสรณะ
6 พฤศจิกายน 2563
129
6,704 901-ขุ.ธ.ชราวรรค3 อุตตราเถรีอายุ120ปีบรรลุโสดาปัตติผล
5 พฤศจิกายน 2563
82
6,703 900-ขุ.ธ.ชราวรรค2(2) พิจารณาศพนางสิริมา
5 พฤศจิกายน 2563
49
6,702 899-ตอบปัญหาวิธีพิจารณาคุณพระรัตนตรัยให้ลื่นไหล
5 พฤศจิกายน 2563
109
6,701 898-ขุ.ธ.ชราวรรค2(1) นางสิริมาเสียชีวิต
5 พฤศจิกายน 2563
54
6,700 897-ขุ.ธ.ชราวรรค1 หญิงสหายนางวิสาขาบรรลุโสดาปัตติผล
5 พฤศจิกายน 2563
91
6,699 300-ตอบปัญหาธรรม
1 พฤศจิกายน 2563
148
6,698 299-อํ.สตฺตก.อัคคิสูตร ไฟ3ควรละ กับ ไฟ3ควรบูชา
1 พฤศจิกายน 2563
52
6,697 179-สุตมยญาณ13ประเภทของปหาตัพพธรรมที่ควรละ
31 ตุลาคม 2563
65
6,696 178-สุตมยญาณ12 ธรรมที่ต้องพยายามทำให้ได้37อย่าง
31 ตุลาคม 2563
70
6,695 177-สุตมยญาณ11 ประเภทของปริญเญยยธรรมที่ควรรอบรู้
31 ตุลาคม 2563
51
6,694 176-สุตมยญาณ10 ลักษณะสภาวะโพธิปักขิยธรรม
31 ตุลาคม 2563
81
6,693 896-ขุ.ธ.ทัณฑวรรค11 สุขสามเณรวัตถุ สามเณรสุข7ขวบบรรลุอรหันต์
29 ตุลาคม 2563
74
6,692 895-ขุ.ธ.ทัณฑวรรค10(2) ปิโลกติกติสสเถรวัตถุ2 เตือนตนด้วยผ้าเก่า
29 ตุลาคม 2563
60
6,691 894-ตอบปัญหารูปแบบการพิจารณาในสติปัฏฐาน
29 ตุลาคม 2563
110
6,690 893-ขุ.ธ.ทัณฑวรรค10(1) ปิโลติกติสสเถรวัตถุ1 ห้ามอกุศลวิตกด้วยหิริ
29 ตุลาคม 2563
54
6,689 892-ขุ.ธ.ทัณฑวรรค9 สันตติมหามัตตวัตถุ สันตติอำมาตย์บรรลุอรหันต์
29 ตุลาคม 2563
59
6,688 409-กถาวัตถุปาลิ1 ความหมาย โครงสร้าง และวิธีการ
28 ตุลาคม 2563
26
6,687 408-ปัฏฐานปาลิ1 ความหมายและโครงสร้างปัฏฐาน
28 ตุลาคม 2563
28
6,686 407-วิเคราะห์บาลีพระอภิธรรมปิฎก8 วิเคราะห์ ขันธ์, อริยสัจ
28 ตุลาคม 2563
27
6,685 044-มัคคภาวนา4 เจริญมรรคเท่านั้นจึงพ้นทุกข์ได้
27 ตุลาคม 2563
96
6,684 132-ธรรมปฏิบัติ80 ความเกิดเป็นทุกข์ ต้องมีพระรัตนตรัยในจิต
26 ตุลาคม 2563
99
6,683 181-จตุธาตุววัตถาน1 อานิสงส์และการกำหนดธาตุแบบย่อ
25 ตุลาคม 2563
106
6,682 406-วิเคราะห์บาลีพระอภิธรรมปิฎก7 วิเคราะห์องค์ธรรมนับแล้วไม่นับอีก
21 ตุลาคม 2563
59
6,681 405-วิเคราะห์บาลีพระอภิธรรมปิฎก6 วิเคราะห์ อุปฺปนฺนํ, สหคตํ
21 ตุลาคม 2563
33
6,680 056-(สํฆาทิเสส10)สังฆเภทสิกขาบท2 วิธีสวดสมนุภาสน์และแจงอาบัติ
20 ตุลาคม 2563
35
6,679 055-(สํฆาทิเสส10)สังฆเภทสิกขาบท1 เหตุเกิดและพระบัญญัติ
20 ตุลาคม 2563
31
6,678 054-(สํฆาทิเสส9)ทุติยทุฏฐโทสสิกขาบท2 เลส10และแจงอาบัติ
20 ตุลาคม 2563
32
6,677 081-มหาสติปัฏฐานสูตร8 จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
18 ตุลาคม 2563
132
6,676 080-มหาสติปัฏฐานสูตร7 เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน
18 ตุลาคม 2563
100
6,675 079-มหาสติปัฏฐานสูตร6 อริยสัจ4เชื่อมโยงกับสติปัฏฐาน
18 ตุลาคม 2563
111
6,674 078-มหาสติปัฏฐานสูตร5 ธาตุมนสิการและนวสีวถิกะ
18 ตุลาคม 2563
83
6,673 077-มหาสติปัฏฐานสูตร4 อิริยาบถ สัมปชัญญะ และปฏิกูลมนสิการ
17 ตุลาคม 2563
88
6,672 076-มหาสติปัฏฐานสูตร3 หมวดลมหายใจเข้าออก
17 ตุลาคม 2563
88
6,671 075-มหาสติปัฏฐานสูตร2 อุทเทสสติปัฏฐาน(ต่อ)
17 ตุลาคม 2563
76
6,670 074-มหาสติปัฏฐานสูตร1 นิทานและอุทเทสสติปัฏฐาน
17 ตุลาคม 2563
106
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 6919 รายการ