ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,242
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 280 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 707 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 484 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,138 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 808 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 850 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,292 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ



 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
4,642 934-วิธีฝึกสัมปชัญญะ2 ฝึกตามแบบแผนและแบบทั่วไป
30 เมษายน 2560
1328
4,641 933-วิธีฝึกสัมปชัญญะ1 ความหมาย ความสำคัญและประเภท
30 เมษายน 2560
1528
4,640 932-การฝึกสติเพื่อคลายความเครียดและวิตกกังวล บ.น้ำตาลมิตรผล
27 เมษายน 2560
1567
4,639 009-สัมมาทิฏฐินำชีวิต9 ความสำคัญพิเศษของอริยสัจ4
25 เมษายน 2560
1707
4,638 059-ธรรมปฏิบัติ6 เครื่องอยู่โดยมากของอริยสาวก
24 เมษายน 2560
1295
4,637 133-เมตตาภาวนา26 พิจารณาความสัมพันธ์กันในสังสารวัฏฏ์
23 เมษายน 2560
1598
4,636 132-เมตตาภาวนา25 พิจารณาตนเอง10ประเด็น
23 เมษายน 2560
1604
4,635 072-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร8 หมวดธาตุมนสิการ
22 เมษายน 2560
1305
4,634 071-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร7 หมวดปฏิกูลมนสิการ
22 เมษายน 2560
1324
4,633 070-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร6 หมวดกระทำสัมปชัญญะ
22 เมษายน 2560
1443
4,632 091-พุทธานุสสติ15 พุทธคุณ100บท
21 เมษายน 2560
1988
4,631 617-ญาณวิภังค์6 ญาณหมวดละสาม1
20 เมษายน 2560
1397
4,630 616-ตอบปัญหาสังวรวินัยกับปหานวินัย
20 เมษายน 2560
1393
4,629 615-ญาณวิภังค์5 ญาณหมวดละสอง2
20 เมษายน 2560
1221
4,628 085-สูตรโสดาบัน38 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน31
18 เมษายน 2560
1642
4,627 930-พระนิพพานในพระพุทธศาสนา ไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย
14 เมษายน 2560
1629
4,626 064-เครื่องป้องกัน7และอาหาร4เพื่อความอุ่นใจอยู่ผาสุก ตอน2
9 เมษายน 2560
1436
4,625 063-เครื่องป้องกัน7และอาหาร4เพื่อความอุ่นใจอยู่ผาสุก ตอน1
9 เมษายน 2560
1592
4,624 069-กำเนิดโลก ตอนที่1
7 เมษายน 2560
1561
4,623 177-อาตาปี สัมปชาโน สติมา ธรรมสร้างตัวรู้ (คอร์สยุวเนกขัมม์)
4 เมษายน 2560
1355
4,622 614-ญาณวิภังค์4 ญาณหมวดละสอง1
6 เมษายน 2560
1170
4,621 613-ญาณวิภังค์3 ญาณหมวดละหนึ่ง3
6 เมษายน 2560
1298
4,620 612-ญาณวิภังค์2 ญาณหมวดละหนึ่ง2
6 เมษายน 2560
1327
4,619 611-ญาณวิภังค์1 ญาณหมวดละหนึ่ง1
6 เมษายน 2560
1404
4,618 058-ธรรมปฏิบัติ5 ฝึกตัวรู้ และฝึกรู้ตัว
3 เมษยน 2560
1599
4,617 213-ควรเจริญธรรม30อย่างเพื่อละธรรม30อย่าง ตอนที่2
2 เมษายน 2560
1330
4,616 212-ควรเจริญธรรม30อย่างเพื่อละธรรม30อย่าง ตอนที่1
2 เมษายน 2560
1558
4,615 176-หลักการปฏิบัติสติปัฏฐาน (คอร์สพัฒนาจิตเบื้องต้น)
1 เมษายน 2560
1403
4,614 175-พระพุทธองค์ทรงสอนอะไร (คอร์สพัฒนาจิตเบื้องต้น)
31 มีนาคม 2560
1536
4,613 008-สัมมาทิฏฐินำชีวิต8 โอกาสเพื่อประพฤติพรหมจรรย์
28 มีนาคม 2560
1797
4,612 057-ธรรมปฏิบัติ4 ไม่เพ่งเล็งจ้องจะเอา ก็ไม่ทุกข์ใจ
27 มีนาคม 2560
1555
4,611 131-เมตตาภาวนา24 พิจารณาเรื่องกรรม2
26 มีนาคม 2560
1636
4,610 130-เมตตาภาวนา23 พิจารณาเรื่องกรรม1
26 มีนาคม 2560
1487
4,609 069-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร5 หมวดอิริยาปถะ
25 มีนาคม 2560
1368
4,608 068-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร4 หมวดอานาปานะ2
25 มีนาคม 2560
1335
4,607 067-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร3 หมวดอานาปานะ1
25 มีนาคม 2560
1397
4,606 066-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร2 ขยายความอุทเทส
25 มีนาคม 2560
1355
4,605 610-ขุ.อิติ14 เหตุที่พระพุทธองค์ได้นามว่าตถาคต2
23 มีนาคม 2560
1247
4,604 609-ตอบปัญหาเหตุให้ธรรมเทศนายาวสั้นแตกต่างกัน
23 มีนาคม 2560
1308
4,603 608-ขุ.อิติ13 เหตุที่พระพุทธองค์ได้นามว่าตถาคต1
23 มีนาคม 2560
1359
4,602 607-ขุ.อิติ12 ลักษณะของผู้มีจิตส่งตรงไปนิพพานต่อเนื่อง
23 มีนาคม 2560
1346
4,601 084-สูตรโสดาบัน37 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน30
21 มีนาคม 2560
1578
4,600 056-ธรรมปฏิบัติ3 เรียนรู้ เข้าใจ ปล่อยวาง
20 มีนาคม 2560
1510
4,599 211-ผู้สามารถทำอนิจจทุกขอนัตตสัญญาให้ปรากฏได้
19 มีนาคม 2560
1443
4,598 210-ลักษณะผู้มีความเพียรต่อเนื่องในอิริยาบถ4
19 มีนาคม 2560
1698
4,597 090-พุทธานุสสติ14 อธิบายคำว่าตถาคต2
17 มีนาคม 2560
1801
4,596 089-พุทธานุสสติ13 อธิบายคำว่าตถาคต1
17 มีนาคม 2560
1971
4,595 928-สติสมาธิเพื่อความสงบและลดความฟุ้งซ่าน บ.น้ำตาลมิตรผล
16 มีนาคม 2560
1508
4,594 606-ขุ.อิติ11 ลักษณะผู้เกียจคร้านกับผู้ปรารภความเพียร
16 มีนาคม 2560
1262
4,593 605-ตอบปัญหาธรรม
16 มีนาคม 2560
1450
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8292 รายการ