ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,883
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 169 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 688 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,351 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,128 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,296 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,754 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 6,919 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
2,769 017-อริยมรรค2 สัมมาทิฏฐิ ตอนที่2 และสัมมาสังกัปปะ
27 เมษายน 2557
2704
2,768 066-วิปัสสนา; การพิจารณาปฏิจจสมุปบาท2
27 เมษายน 2557
1904
2,767 065-วิปัสสนา; การพิจารณาปฏิจจสมุปบาท1
27 เมษายน 2557
1965
2,766 355-การพบอริยมรรคของพระพุทธเจ้า
24 เมษายน 2557
1638
2,765 354-ผัสสะทำให้เกิดเวทนาเหมือนไม้สีกันเกิดความร้อน
24 เมษายน 2557
2830
2,764 353-ปุถุชนอาจเบื่อกายแต่ไม่อาจเบื่อจิต
24 เมษายน 2557
1556
2,763 352-ประโยชน์ของการฟังสวดพระอภิธรรม
24 เมษายน 2557
1870
2,762 022-สมถวิปัสสนาในพระไตรปิฎก; วิธีการปฏิบัติธรรม3
18 เมษายน 2557
1829
2,761 021-สมถวิปัสสนาในพระไตรปิฎก; วิธีการปฏิบัติธรรม2
18 เมษายน 2557
1811
2,760 023-รักษาจิต รักษากรรม เพื่อดับกรรม ตอนที่2
6 เมษายน 2557
2088
2,759 022-รักษาจิต รักษากรรม เพื่อดับกรรม ตอนที่1
6 เมษายน 2557
2200
2,758 149-พระพุทธองค์ทรงเปิดทางปลอดภัย
6 เมษายน 2557
1776
2,757 148-การจัดการความคิด
6 เมษายน 2557
2470
2,756 351-ที่อาศัยของธรรมมีขยญาณเป็นต้น ตอนที่3
3 เมษายน 2557
1395
2,755 350-ที่อาศัยของธรรมมีขยญาณเป็นต้น ตอนที่2
3 เมษายน 2557
1695
2,754 349-ที่อาศัยของธรรมมีขยญาณเป็นต้น ตอนที่1
3 เมษายน 2557
1686
2,753 348-ปฏิจจสมุปบาทแบบครอบคลุมและแบบเฉพาะ
3 เมษายน 2557
1764
2,752 071-กรรมบถ10 ตอนที่5
1 เมษายน 2557
1873
2,751 036-วินัยคฤหัสถ์ ตอนที่5
31 มีนาคม 2557
2453
2,750 683-เจาะลึกเรื่องกรรม เรือนอริยะ อ่อนนุช
30 มีนาคม 2557
2001
2,749 682-ตอบปัญหาวิธีปฏิบัติธรรม เดอะแกรนด์ พระราม2
27 มีนาคม 2557
1851
2,748 681-ธรรมที่พระพุทธองค์ทรงประกาศ เดอะแกรนด์ พระราม2
27 มีนาคม 2557
1565
2,747 347-ประโยชน์ของการรู้ชาติของจิต
27 มีนาคม 2557
1694
2,746 346-การปรุงจิตในสายเกิดกับสายดับ
27 มีนาคม 2557
1558
2,745 345-เหตุให้มีความหยั่งลงของนามรูปและจุติอุบัติ
27 มีนาคม 2557
1647
2,744 344-เหตุให้มีความเกิดในภพใหม่ต่อไป
27 มีนาคม 2557
1815
2,743 343-ความสัมพันธ์ปฏิจจสมุปบาทกับอริยมรรค
27 มีนาคม 2557
1625
2,742 016-อริยมรรค1 สัมมาทิฏฐิ ตอนที่1
23 มีนาคม 2557
2713
2,741 064-วิปัสสนา; การพิจารณาอายตนะ12 ตอนที่5
23 มีนาคม 2557
1798
2,740 063-วิปัสสนา; การพิจารณาอายตนะ12 ตอนที่4
23 มีนาคม 2557
1944
2,739 020-สมถวิปัสสนาในพระไตรปิฎก; วิธีการปฏิบัติธรรม1
21 มีนาคม 2557
1814
2,738 019-สมถวิปัสสนาในพระไตรปิฎก; สิ่งควรทราบและความสำคัญ4
21 มีนาคม 2557
1713
2,737 018-สมถวิปัสสนาในพระไตรปิฎก; สิ่งควรทราบและความสำคัญ3
21 มีนาคม 2557
1592
2,736 342-กายนี้ไม่ใช่ของเธอและไม่ใช่ของผู้อื่น
20 มีนาคม 2557
1802
2,735 341-ทิฏฐิไม่เกิดอีกด้วยอริยมรรค
20 มีนาคม 2557
2551
2,734 340-วิบากเปลี่ยนได้
20 มีนาคม 2557
1931
2,733 339-ชรามรณะของใคร?
20 มีนาคม 2557
1703
2,732 338-ความรู้ในปฏิจจสมุปบาท 77 ญาณ ตอนที่3
20 มีนาคม 2557
1734
2,731 337-รู้ปฏิจจสมุปบาท..เป็นสัมมาทิฏฐิ
20 มีนาคม 2557
1678
2,730 679-ลด ละ พ้น ปล่อยวาง โรงแรมชาโตว์ เดอ บางกอก
17 มีนาคม 2557
1852
2,729 678-เบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลาย ธรรมปทีป WBTV วัดยานนาวา
15 มีนาคม 2557
1753
2,728 336-ความรู้ในปฏิจจสมุปบาท 77 ญาณ ตอนที่2
13 มีนาคม 2557
1590
2,727 335-ความรู้ในปฏิจจสมุปบาท 77 ญาณ ตอนที่1
13 มีนาคม 2557
1571
2,726 334-วิธีแก้ความคิดยึดติดขันธ์
13 มีนาคม 2557
1774
2,725 333-มหาวิบาก8 ตทาลัมพนะ และวิธีปฏิบัติ
13 มีนาคม 2557
1691
2,724 070-กรรมบถ10 ตอนที่4
11 มีนาคม 2557
1971
2,723 048-สูตรโสดาบัน1 ผู้ข้ามฝั่งได้โดยปลอดภัย 5 กลุ่ม
11 มีนาคม 2557
2071
2,722 071-สรุปอริยมรรคมีองค์8 วิหารเชตวัน สาวัตถี อินเดีย
11 กุมภาพันธ์ 2557
1997
2,721 070-วิธีพิจารณาเพื่อเข้าถึงโสดาบัน วิหารเชตวัน สาวัตถี
10 กุมภาพันธ์ 2557
2049
2,720 069-เหตุเกิดผลเป็นสมุทัย, เหตุถึงผลเป็นมรรค เนปาล
9 กุมภาพันธ์ 2557
1998
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 6919 รายการ