ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,662
หนังสือ 82
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 194 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 171 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 785 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 566 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 642 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,124 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 7,712 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ



 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
4,512 1759-ธรรมประจำกาย10ควรพิจารณาบ่อยๆ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
23 มกราคม 2560
1198
4,511 1758-วิธีรู้ธรรมคือนิวรณ์และขันธ์5 วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
23 มกราคม 2560
2072
4,510 1757-แจกแจงขยายความสติปัฏฐาน21หมวด วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
22 มกราคม 2560
2050
4,509 1756-วิธีฝึกดูกาย เวทนา จิต แบบง่ายขั้นพื้นฐาน
22 มกราคม 2560
2181
4,508 1755-สติปัฏฐาน4 ผู้สังเกต กับ ผู้ถูกสังเกต วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
22 มกราคม 2560
1914
4,507 923-ปรารภธรรมทำความเห็นให้ตรง วัดพระแก้ว จ.เชียงราย
21 มกราคม 2560
1347
4,506 1754-พื้นฐานดีทำกุศลธรรมเจริญไม่มีเสื่อม วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
21 มกราคม 2560
1294
4,505 1753-ทำความเพียร3แบบและที่หลบเร้นสำหรับคนไม่เคยทำบุญ
21 มกราคม 2560
1089
4,504 1752-ปัญญารักษาตน3แบบและอธิปไตย3อย่าง
21 มกราคม 2560
1309
4,503 1751-ความประมาทมัวเมา3อย่าง วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
20 มกราคม 2560
1213
4,502 594-ขุ.อิติ2 ปัจจัย4ที่มีค่าน้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษ
19 มกราคม 2560
1496
4,501 593-ตอบปัญหาธรรม
19 กันยายน 2560
1395
4,500 592-ขุ.อิติ1 ทาน, การจำแนก, อนุเคราะห์และยัญ
19 มกราคม 2560
1102
4,499 144-ยมก9 อายตนยมก ตอนที่3
18 มกราคม 2560
1333
4,498 143-ยมก8 อายตนยมก ตอนที2
18 มกราคม 2560
1220
4,497 082-สูตรโสดาบัน35 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน28
17 มกราคม 2560
1434
4,496 052-ความเข้าใจเรื่องกรรม31 บุพพกรรมของเปรตอีก11ตน
16 มกราคม 2560
2087
4,495 922-วิธีเข้าถึงความสุข2 คลีนิคทันตกรรมปากน้ำ
15 มกราคม 2560
1954
4,494 921-วิธีเข้าถึงความสุข1 คลีนิคทันตกรรมปากน้ำ
15 มกราคม 2560
1976
4,493 174-หนทางแห่งความสุขทางพระพุทธศาสนา
15 มกราคม 2560
1396
4,492 065-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร1 นิทานและอุทเทส
14 มกราคม 2560
1455
4,491 064-ที.สี.สามัญญผลสูตร15 สรรเสริญเทศนาและแก้ไขกรรม
14 มกราคม 2560
1421
4,490 063-ที.สี.สามัญญผลสูตร14 อาสวักขยญาณ
14 มกราคม 2560
1574
4,489 141-ยมก7 ขันธยมก ตอนที่3 และอายตนยมก
11 มกราคม 2560
1265
4,488 173-เฉลยข้อสอบธรรม15ข้อ สัมมนาผู้เผยแผ่ธรรมฯ
11 มกราคม 2560
1518
4,487 172-โครงสร้างสภาวะธรรม สัมมนาผู้เผยแผ่ธรรมฯ
10 มกราคม 2560
1504
4,486 171-ศัพท์สำคัญทางพุทธศาสนาอรรถะและพยัญชนะ
10 มกราคม 2560
1425
4,485 207-ตอบปัญหาธรรม
8 มกราคม 2560
1498
4,484 206-พิจารณาธรรมดา3อย่างเพื่อละความมัวเมา3อย่าง
8 มกราคม 2560
1404
4,483 205-ความสงัดจากกิเลส3ประการ
8 มกราคม 2560
1526
4,482 067-เทวทูต3เตือนให้ไม่ประมาทเร่งทำความดี
6 มกราคม 2560
1613
4,481 591-ขันธวิภังค์7 ขยายความวิญญาณขันธ์
5 มกราคม 2560
1191
4,480 590-ตอบปัญหาวิธีเข้าถึงความสุข
5 มกราคม 2560
1554
4,479 589-ขันธวิภังค์6 ขยายความสังขารขันธ์
5 มกราคม 2560
1421
4,478 920-ธรรมะรับปีใหม่ พนง.บจก.ดอกบัวคู่
4 มกราคม 2560
1329
4,477 1750-สรุปหลักธรรมสำคัญ อาศรมมาตา
3 มกราคม 2560
1196
4,476 1749-เจริญมรรคจึงรู้ทุกข์ละสมุทัยทำให้แจ้งนิโรธ
2 มกราคม 2560
1329
4,475 1748-เบื่อหน่ายคือวัตถุประสงค์ของวิปัสสนา อาศรมมาตา
2 มกราคม 2560
1454
4,474 1747-สิ่งขวางความก้าวหน้าทางปัญญา อาศรมมาตา
2 มกราคม 2560
1335
4,473 1746-ตอบปัญหาธรรม อาศรมมาตา
1 มกราคม 2560
1267
4,472 1745-ฝึกปัญญาดูกาย เวทนา จิต อาศรมมาตา
1 มกราคม 2560
1262
4,471 1744-ผู้ตื่นด้วยดีอยู่เสมอ อาศรมมาตา
1 มกราคม 2560
1045
4,470 1743-พรปีใหม่และธรรมประจำกาย อาศรมมาตา
1 มกราคม 2560
1203
4,469 1742-พิจารณากายละความคิดฟุ้งซ่านอาศัยเรือน อาศรมมาตา
31 ธันวาคม 2559
1318
4,468 1741-ทำความเพียรละอุปสรรคการภาวนา อาศรมมาตา
31 ธันวาคม 2559
1296
4,467 1740-อยู่กับปัจจุบันทำประโยชน์ตน อาศรมมาตา
31 ธันวาคม 2559
1196
4,466 1739-ชนะตน ชนะกิเลส อาศรมมาตา
30 ธันวาคม 2559
1269
4,465 1738-ปีใหม่ ชีวิตใหม่ ชีวิตในธรรม อาศรมมาตา
30 ธันวาคม 2559
1269
4,464 919-เติมเต็มความสุขในชีวิต บจก.พี.โอ.แคร์
28 ธันวาคม 2559
2100
4,463 005-สัมมาทิฏฐินำชีวิต5 อกุศลกุศลและธรรม40ประการนำไปนรกสวรรค์
27 ธันวาคม 2559
1827
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 7712 รายการ