ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,662
หนังสือ 82
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 194 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 171 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 785 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 566 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 642 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,124 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 7,712 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
4,962 071-เบ็ดของมาร
29 ตุลาคม 2560
1237
4,961 070-สมุทรในอริยวินัย
29 ตุลาคม 2560
1113
4,960 089-มหาปรินิพพานสูตร2 ภิกขุอปริหานิยธรรม7ประการ3หมวด
28 ตุลาคม 2560
1088
4,959 088-มหาปรินิพพานสูตร1 วัชชีอปริหานิยธรรม7ประการ
28 ตุลาคม 2560
1072
4,958 015-สัมมาทิฏฐินำชีวิต15 ไม่รู้อริยสัจเบาเหมือนปุยนุ่น
24 ตุลาคม 2560
1349
4,957 1903-บุญกิริยาวัตถุ10ประการ วัดทัพช้าง
23 ตุลาคม 2560
1066
4,956 1902-มุ่งมั่นเดินมรรค วัดทัพช้าง
23 ตุลาคม 2560
1076
4,955 1901-จากวิปัสสนาสู่การเห็นอริยสัจ4 วัดทัพช้าง
22 ตุลาคม 2560
1028
4,954 1900-ฝึกปัญญาถอนความเพ่งเล็งและความทุกข์ใจ
22 ตุลาคม 2560
1177
4,953 1899-ฝึกสติสมาธิด้วยลมหายใจเข้าออก
22 ตุลาคม 2560
1007
4,952 1898-อยู่กับกาย ดูกาย พิจารณากาย วัดทัพช้าง
21 ตุลาคม 2560
998
4,951 1897-ฝึกสติ สังเกตกาย เวทนา จิต ธรรม วัดทัพช้าง
21 ตุลาคม 2560
969
4,950 1896-บุญ กุศล ขั้นทาน ศีล ภาวนา วัดทัพช้าง
21 ตุลาคม 2560
1071
4,949 102-สังฆานุสสติ4 การได้สมาธิและอานิสงส์10อย่าง
20 ตุลาคม 2560
1210
4,948 101-สังฆานุสสติ3 ทักขิเณยโย อัญชลี ปุญญักเขตตัง
20 ตุลาคม 2560
1666
4,947 663-สิกขาบทวิภังค์1 สิกขาบทคือวิรตี-เจตนา-ธรรม
19 ตุลาคม 2560
1269
4,946 662-ตอบปัญหาโมฆราชมาณวปัญหา
19 ตุลาคม 2560
1412
4,945 661-อหิราชสูตร คาถากันงูพิษและสัตว์เลื้อยคลาน
19 ตุลาคม 2560
1217
4,944 660-ธชัคคสูตร ปริตรยอดธงช่วยให้หายกลัว
19 ตุลาคม 2560
1122
4,943 091-สูตรโสดาบัน44 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน37
17 ตุลาคม 2560
1236
4,942 070-ธรรมปฏิบัติ17 แยกกาย-เวทนา-จิต-ธรรม
16 ตุลาคม 2560
1232
4,941 040-ปฏิจจสมุปบาท16 แจกแจงขยายความแบบระบุอำนาจปัจจัย
15 ตุลาคม 2560
1353
4,940 039-ปฏิจจสมุปบาท15 แบบชาติปัจจุบันและแบบ1ขณะจิต
15 ตุลาคม 2560
1349
4,939 038-ปฏิจจสมุปบาท14 แจกแจงขยายความแบบคร่อม3ชาติ
15 ตุลาคม 2560
1309
4,938 037-ปฏิจจสมุปบาท13 แจกแจงขยายความแบบทั่วไป(ต่อ)
15 ตุลาคม 2560
1275
4,937 069-ธรรมปฏิบัติ16 ความเพียรหลักสำคัญตั้งไว้ทำก่อน
9 ตุลาคม 2560
1530
4,936 075-ลักษณะมนุษย์ตอนอายุขัย10ปี-อายุขัย80,000ปี
6 ตุลาคม 2560
1495
4,935 659-สัลเลขสูตร7 ธรรมเพื่อความดับสนิทของกิเลส
5 ตุลาคม 2560
1495
4,934 658-ตอบปัญหาเรื่องจรณะ15
5 ตุลาคม 2560
1352
4,933 657-สัลเลขสูตร6 ธรรมเพื่อหลีกเลี่ยงและเพื่อความสูงส่ง
5 ตุลาคม 2560
1304
4,932 656-สัลเลขสูตร5 ความคิดมีอุปการะมากในกุศลธรรมทั้งหลาย
5 ตุลาคม 2560
1365
4,931 226-ทัศนะหมดจดดีเห็นนิพพาน
1 ตุลาคม 2560
1458
4,930 225-สิ่งที่ทุบตีปุถุชนและเครื่องจองจำของมาร
1 ตุลาคม 2560
1519
4,929 195-อริยมรรคมีองค์8 คอร์สพัฒนาจิตฯ
28 กันยายน 2560
1615
4,928 655-สัลเลขสูตร4 ธรรมะขัดเกลากิเลส44อย่าง(ต่อ)
28 กันยายน 2560
1396
4,927 654-ตอบปัญหากงล้อธรรมจักร
28 กันยายน 2560
1518
4,926 653-สัลเลขสูตร3 ธรรมะขัดเกลากิเลส44อย่าง
28 กันยายน 2560
1487
4,925 169-กถาวัตถุ12 สรุปแนวข้อสอบและวิธีตอบ
27 กันยายน 2560
1138
4,924 014-สัมมาทิฏฐินำชีวิต14 เร่งเพียรปฏิบัติธรรม
26 กันยายน 2560
1692
4,923 068-ธรรมปฏิบัติ15 กัตตุกัมยตาฉันทะ,กุศลธรรมฉันทะ
25 กันยายน 2560
1116
4,922 143-กรุณาภาวนา2 วิธีการเจริญกรุณา
24 กันยายน 2560
1441
4,921 142-กรุณาภาวนา1 ความสำคัญ คุณค่า อานิสงส์
24 กันยายน 2560
1384
4,920 087-ตอบปัญหาธรรม
23 กันยายน 2560
1425
4,919 086-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร22 สรุปอานิสงส์การปฏิบัติ2อย่าง
23 กันยายน 2560
1298
4,918 085-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร21 มัคคสัจจนิทเทส
23 กันยายน 2560
1218
4,917 100-สังฆานุสสติ2 ญาย สามีจิ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย
22 กันยายน 2560
1716
4,916 099-สังฆานุสสติ1 สุปฏิปันโน อุชุปฏิปันโน
22 กันยายน 2560
1779
4,915 1895-อุปสรรคและอุปการะของสมาธิ ยุวพุทธฯ
19 กันยายน 2560
1362
4,914 1894-ตอบปัญหาธรรม11 ยุวพุทธฯ
19 กันยายน 2560
1348
4,913 1893-ตอบปัญหาธรรม10 ยุวพุทธฯ
19 กันยายน 2560
1300
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 7712 รายการ