ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,085
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 48 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 581 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 396 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,018 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 726 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 781 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,135 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
635 001-อริยสัจ4
14 ตุลาคม 2552
2025
634 111-ธาตุวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่6
21 มกราคม 2553
1882
633 110-ธาตุวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่5
21 มกราคม 2553
1634
632 147-ตอบปัญหาธรรม ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน บ้านจันรม
17 มกราคม 2553
1714
631 146-โคจรของบิดาตน ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน บ้านจันรม
17 มกราคม 2553
1584
630 145-ตอบปัญหาธรรม ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน บ้านจันรม
16 มกราคม 2553
1679
629 144-ตอบปัญหาธรรม ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน บ้านจันรม
16 มกราคม 2553
1738
628 143-ความจริงแท้ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน บ้านจันรม
16 มกราคม 2553
1625
627 142-สติกับสมาธิ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน บ้านจันรม
16 มกราคม 2553
1636
626 141-วิธีฝึกให้มีสติ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน บ้านจันรม
15 มกราคม 2553
1561
625 140-บังคับไม่ได้จริง ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน บ้านจันรม
15 มกราคม 2553
1593
624 139-ธรรมะคืออะไร จะรู้ธรรมะด้วยวิธีใด ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน บ้านจันรม อ.เมือง จ.สุรินทร์
15 มกราคม 2553
1704
623 138-ตอนนี้กายเป็นอย่างไร ตอนนี้ใจเป็นอย่างไร โรงแรมเฟลิกซ์ฯ
20 ธันวาคม 2552
1771
622 137-ตอบปัญหาธรรม โรงแรมเฟลิกซ์ฯ
20 ธันวาคม 2552
1623
621 136-เครื่องเนิ่นช้า โรงแรมเฟลิกซ์ฯ
20 ธันวาคม 2552
1626
620 135-ละ โรงแรมเฟลิกซ์ฯ
20 ธันวาคม 2552
1578
619 134-กิเลสที่พระโสดาบันละได้ โรงแรมเฟลิกซ์ฯ
19 ธันวาคม 2552
1788
618 133-ไม่มีตัวเราจริง โรงแรมเฟลิกซ์ฯ
19 ธันวาคม 2552
1758
617 132-สำคัญที่รู้สึกตัว โรงแรมเฟลิกซ์ฯ
19 ธันวาคม 2552
1689
616 131-อริยสัจ โรงแรมเฟลิกซ์ฯ
19 ธันวาคม 2552
1275
615 130-ศีล สมาธิ ปัญญา โรงแรมเฟลิกซ์ฯ
18 ธันวาคม 2552
1594
614 129-จุดประสงค์ของการปฏิบัติธรรม โรงแรมเฟลิกซ์ฯ จ.กาญจนบุรี
18 ธันวาคม 2552
1537
613 188-สัมมาทิฏฐิสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่8
10 มกราคม 2552
1814
612 187-สัมมาทิฏฐิสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่7
10 มกราคม 2552
1866
611 128-ตอบปัญหาธรรม อาศรมมาตา
4 มกราคม 2553
1630
610 127-ทางกลับบ้าน อาศรมมาตา
4 มกราคม 2553
1466
609 126-อริยมรรค อาศรมมาตา
3 มกราคม 2553
1494
608 125-ตอบปัญหาธรรม อาศรมมาตา
3 มกราคม 2553
1706
607 124-ทางสายกลาง อาศรมมาตา
3 มกราคม 2553
1527
606 123-ปฏิจจสมุปบาท 2 สาย อาศรมมาตา
3 มกราคม 2553
1680
605 122-อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท อาศรมมาตา
2 มกราคม 2553
1689
604 121-ตอบปัญหาธรรม อาศรมมาตา
2 มกราคม 2553
1714
603 120-ความรู้กำมือเดียว อาศรมมาตา
2 มกราคม 2553
1781
602 119-อริยสัจ 4 อาศรมมาตา
2 มกราคม 2553
1682
601 118-ขันธ์ 5 อาศรมมาตา
1 มกราคม 2553
1743
600 117-วิธีปฏิบัติตามแนวอริยมรรค อาศรมมาตา
1 มกราคม 2553
1701
599 116-วิธีเดินจงกรมและนั่งสมาธิ อาศรมมาตา
1 มกราคม 2553
1625
598 115-ที่ตั้งของความรู้ตัว อาศรมมาตา
1 ธันวาคม 2553
1416
597 114-ประโยชน์ของสติ อาศรมมาตา
31 ธันวาคม 2552
1687
596 113-หลักการปฏิบัติธรรม อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
31 ธันวาคม 2552
1545
595 038-สิ่งที่ควรอธิษฐาน กรมศุลกากร กรุงเทพฯ
5 มกราคม 2553
2345
594 186-สัมมาทิฏฐิสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่6
27 ธันวาคม 2552
1927
593 185-สัมมาทิฏฐิสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่5
27 ธันวาคม 2552
1904
592 184-สัมมาทิฏฐิสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่4
13 ธันวาคม 2552
1876
591 183-สัมมาทิฏฐิสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่3
13 ธันวาคม 2552
1839
590 182-สัมมาทิฏฐิสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่2
15 พฤศจิกายน 2552
1917
589 181-สัมมาทิฏฐิสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่1
15 พฤศจิกายน 2552
2162
588 180-นิพพานปฏิสังยุตตสูตร ขุททกนิกาย อุทาน
18 ตุลาคม 2552
1808
587 179-สติปัฏฐานกถา ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค ตอนที่3
18 ตุลาคม 2552
2106
586 176-สัลเลขสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่6
27 กันยายน 2552
1726
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8135 รายการ