ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,883
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 169 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 688 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,351 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,128 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,296 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,754 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 6,919 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
219 015-ปหาราทสูตร อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต
3 สิงหาคม 2550
1997
218 014-อัปปมาทสูตร อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต
27 กรกฎาคม 2550
2004
217 013-อวิชชาสูตร อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต
20 กรกฎาคม 2550
2042
216 012-สจิตตสูตร อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต
13 กรกฎาคม 2550
1925
215 011-สัลลัตถสูตร สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค
6 กรกฎาคม 2550
1890
214 010-ติณกัฏฐสูตรเป็นต้น สังยุตตนิกาย นิทานวรรค
มิถุนายน 2550
1840
213 009-ปณิหิตอัจฉวรรค อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต
22 มิถุนายน 2550
1912
212 008-ติตถายตนสูตร อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต
15 มิถุนายน 2550
1985
211 007-สิกขานิสังสสูตร ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ
8 มิถุนายน 2550
1885
210 006-พระโปฐิละ ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท
1 มิถุนายน 2550
2023
209 005-อุกกัณฐิตภิกขุ ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท
25 พฤษภาคม 2550
2189
208 004-การฟังธรรม ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท
พฤษภาคม 2550
2165
207 003-ชฏาสูตร สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
20 เมษายน 2550
2067
206 002-โอฆตรณสูตร สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
4 เมษายน 2550
2273
205 001-อุปเนยยสูตร สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
11 พฤษภาคม 2550
2776
204 112-สนใจจิตตนเอง วัดเขาน้อยสามผาน
8 พฤศจิกายน 2552
1582
203 111-อริยมรรคมีองค์8 วัดเขาน้อยสามผาน
8 พฤศจิกายน 2552
1492
202 110-อริยสัจ4 วัดเขาน้อยสามผาน
7 พฤศจิกายน 2552
1364
201 109-ศึกษาจากภายใน วัดเขาน้อยสามผาน
7 พฤศจิกายน 2552
1487
200 108-ละอคติ วัดเขาน้อยสามผาน
6 พฤศจิกายน 2552
1607
199 107-ให้กรรมฐาน วัดเขาน้อยสามผาน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
6 พฤศจิกายน 2552
1620
198 098-การปฏิบัติอันเรียบง่ายและตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
20 กันยายน 2552
1688
197 097-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
20 กันยายน 2552
1559
196 096-สติปัฏฐาน4 และตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
19 กันยายน 2552
1552
195 095-ตอบปัญหาธรรม
19 กันยายน 2552
1524
194 094-รู้ทุกข์เป็นสุขและตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
19 กันยายน 2552
1442
193 093-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
19 กันยายน 2552
1636
192 092-ตอบปัญหาธรรมและอริยสัจ ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2552
1579
191 091-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2552
1553
190 090-ธรรมะคืออะไร ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ศูนย์1
18 กันยายน 2552
1508
189 089-ความรู้อันเด็ดขาด บ้านพุทธธรรมสวนหลวง
9 สิงหาคม 2552
1596
188 088-ตอนนี้กายใจเป็นอย่างไร
8 สิงหาคม 2552
1698
187 087-ธรรมะสายกลาง บ้านพุทธธรรมสวนหลวง
8 สิงหาคม 2552
1475
186 086-ไม่ทำบาปทั้งปวง ทำกุศลให้ถึงพร้อม บ้านพุทธธรรมสวนหลวง
7 สิงหาคม 2552
1716
185 085-ธรรมะมีอุปการะมาก บ้านพุทธธรรมสวนหลวง
7 สิงหาคม 2552
1718
184 084-ระลึกถึงไว้ให้ไม่ประมาท บ้านพุทธธรรมสวนหลวง กรุงเทพฯ
6 สิงหาคม 2552
1768
183 083-อริยมรรคมีองค์8 และบุญกิริยาวัตถุ10 ยุวพุทธฯ
20 พฤษภาคม 2552
1654
182 082-อริยสัจ4 ยุวพุทธฯ
20 พฤษภาคม 2552
1600
181 081-โอวาทปิด ยุวพุทธฯ
24 พฤษภาคม 2552
1734
180 080-การถึงสรณะ ยุวพุทธฯ
24 พฤษภาคม 2552
1645
179 079-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
24 พฤษภาคม 2552
1670
178 078-การฝึกฝนให้อริยมรรคสมบูรณ์ ยุวพุทธฯ
23 พฤษภาคม 2552
1636
177 077-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
23 พฤษภาคม 2552
1577
176 076-อภิสังขาร ทางผิด ยุวพุทธฯ
23 พฤษภาคม 2552
1447
175 075-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
23 พฤษภาคม 2552
1533
174 074-การตามดูกายดูใจตามความเป็นจริง ยุวพุทธฯ
22 พฤษภาคม 2552
1605
173 073-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
22 พฤษภาคม 2552
1639
172 072-วิธีปฏิบัติเพื่อรู้อริยสัจ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ศูนย์1
22 พฤษภาคม 2552
1632
171 071-แค่รู้ วัดเขาน้อยสามผาน
17 พฤษภาคม 2552
1538
170 070-อภิสังขาร3 วัดเขาน้อยสามผาน
17 พฤษภาคม 2552
1598
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 6919 รายการ