ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,871
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,311
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 147 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 677 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,343 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,122 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,285 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,748 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 6,904 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
6,104 115-กัมมัฏฐาน19 อานาปานสติ5 ญาณในการทำสติ32อย่าง
15 ตุลาคม 2562
482
6,103 073-อนุสสติ6 ตอนที่4(2) อุปสมานุสสติและตอบปัญหาธรรม
13 ตุลาคม 2562
515
6,102 072-อนุสสติ6 ตอนที่4(1) สีลานุสสติ จาคานุสสติ เทวตานุสสติ
13 ตุลาคม 2562
511
6,101 071-อนุสสติ6 ตอนที่3(2) อานิสงส์และวิธีเจริญสังฆานุสสติ
13 ตุลาคม 2562
453
6,100 070-อนุสสติ6 ตอนที่3(1) อานิสงส์และวิธีเจริญธัมมานุสสติ
13 ตุลาคม 2562
378
6,099 069-อนุสสติ6 ตอนที่2(2) อานิสงส์และวิธีเจริญพุทธานุสสติ2
12 ตุลาคม 2562
456
6,098 068-อนุสสติ6 ตอนที่2(1) อานิสงส์และวิธีเจริญพุทธานุสสติ1
12 ตุลาคม 2562
503
6,097 067-อนุสสติ6 ตอนที่1(2) คุณประโยชน์และอานิสงส์2
12 ตุลาคม 2562
451
6,096 066-อนุสสติ6 ตอนที่1(1) คุณประโยชน์และอานิสงส์1
12 ตุลาคม 2562
538
6,095 115-ธรรมปฏิบัติ62 ถูกหรือผิดอยู่ที่จิต
7 ตุลาคม 2562
766
6,094 270-อํ.ทสก.สมถสูตร ต้องทำให้ได้ทั้งสมถะและวิปัสสนา
6 ตุลาคม 2562
527
6,093 269-อํ.ทสก.สจิตตสูตร เราจักเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของตน
6 ตุลาคม 2562
558
6,092 097-ภาวนา20 ส่วนผสมของกายกับจิต
4 ตุลาคม 2562
516
6,091 270-ปรมัตถธรรม(๑๐) ปรมัตถธรรม4กับวิปัสสนาภูมิ6
2 ตุลาคม 2562
615
6,090 269-ปรมัตถธรรม(๙) นิพพานปรมัตถ์
1 ตุลาคม 2562
618
6,089 268-พระไตรปิฎกวิเคราะห์ ป.เอก.บาลีพุทธศาสตร์
1 ตุลาคม 2562
525
6,088 176-ธัมมานุสสติ3 บทว่า สวากขาโต ภควตา ธัมโม
29 กันยายน 2562
530
6,087 094-สัตตชฏิลสูตร ศีลรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันเป็นต้น
29 กันยายน 2562
529
6,086 095-ปัญจราชสูตร อะไรเป็นยอดแห่งกามทั้งหลาย
29 กันยายน 2562
532
6,085 093-สัมมาสัมพุทธสูตร ความต่างพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์
29 กันยายน 2562
478
6,084 247-อริยมรรคมีองค์8 คอร์สพัฒนาจิตฯ
28 กันยายน 2562
493
6,083 152-สังคีติสูตร7 ธรรมหมวดละสี่50หมวด ตอน3
28 กันยายน 2562
471
6,082 151-สังคีติสูตร6 ธรรมหมวดละสี่50หมวด ตอน2
28 กันยายน 2562
487
6,081 136-วิปัสสนา1 ความเข้าใจเบื้องต้นเรื่องวิปัสสนา
27 กันยายน 2562
650
6,080 099-ตามรอย78 เหตุที่ทรงได้นามว่า ภควา7
27 กันยายน 2562
366
6,079 098-ตามรอย77 เหตุที่ทรงได้นามว่า ภควา6
27 กันยายน 2562
337
6,078 097-ตามรอย76 เหตุที่ทรงได้นามว่า ภควา5
27 กันยายน 2562
334
6,077 096-ตามรอย75 เหตุที่ทรงได้นามว่า ภควา4
27 กันยายน 2562
344
6,076 095-ตามรอย74 เหตุที่ทรงได้นามว่า ภควา3
27 กันยายน 2562
343
6,075 094-ตามรอย73 เหตุที่ทรงได้นามว่า ภควา2
27 กันยายน 2562
358
6,074 1038-การทำกิจที่ถูกต้องต่ออริยสัจ4 ที่พักสงฆ์วิริยะธรรม อ.ปากช่อง
26 กันยายน 2562
655
6,073 037-สัมมาทิฏฐินำชีวิต37 ลักษณะของสัมมาสติ3
24 กันยายน 2562
672
6,072 114-ธรรมปฏิบัติ61 ธรรมปฏิบัติเพื่อแก้กิเลส
23 กันยายน 2562
545
6,071 246-ปฏิจจสมุปบาท6(2) ปฏิจจสมุปบาทแบบคร่อม3ชาติ2
22 กันยายน 2562
513
6,070 245-ปฏิจจสมุปบาท6(1) ปฏิจจสมุปบาทแบบคร่อม3ชาติ1
22 กันยายน 2562
481
6,069 2240-ธรรมแก้กิเลส ยุวพุทธฯ
22 กันยายน 2562
501
6,068 2239-สรุปอริยมรรคมีองค์8 ยุวพุทธฯ
22 กันยายน 2562
462
6,067 2238-แจกแจงขยายความอริยสัจ4 ยุวพุทธฯ
21 กันยายน 2562
505
6,066 2237-ฝึกปัญญาพิจารณาธรรมคือนิวรณ์เป็นต้น ยุวพุทธฯ
21 กันยายน 2562
464
6,065 2236-ฝึกปัญญาพิจารณากาย เวทนา จิต ยุวพุทธฯ
21 กันยายน 2562
430
6,064 2235-สัพพัตถกกรรมฐาน, กรรมฐานที่มีประโยชน์สำหรับทุกคน
21 กันยายน 2562
480
6,063 2234-วิธีพิจารณากายให้เกิดสติและปัญญา ยุวพุทธฯ
20 กันยายน 2562
457
6,062 2233-เริ่มต้นปฏิบัติด้วยการมีสติสัมปชัญญะ ยุวพุทธฯ
20 กันยายน 2562
512
6,061 2232-อิ่มบุญ อุ่นธรรม นำสุข ยุวพุทธฯ
20 กันยายน 2562
409
6,060 790-ที.ปา.ปาสาทิกสูตร1 เนื้อหาย่อและเหตุเกิดพระสูตร
19 กันยายน 2562
425
6,059 789-ตอบปัญหา จากใต้เจตนาสู่เหนือเจตนา
19 กันยาย 2562
584
6,058 788-สํ.ข.ราหุลสูตร รู้เห็นอย่างไร อหังการมมังการไม่เกิด
19 กันยายน 2562
464
6,057 267-ยมกปาลิ7 ขันธยมก สุทธขันธมูลจักกวาระ
18 กันยายน 2562
401
6,056 266-ปรมัตถธรรม(๘) รูปปรมัตถ์ แสดงรูป28จัดเป็น11กลุ่ม
17 กันยายน 2562
442
6,055 2231-โอวาทธรรม ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2562
457
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 6904 รายการ