ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 7,982
หนังสือ 82
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 466 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 336 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 943 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 671 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 740 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,258 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,032 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
5,682 2114-ฝึกสติปัญญาโดยอาศัยกายเป็นกรรมฐาน อาศรมมาตา
30 ธันวาคม 2561
713
5,681 2113-กระตุ้นให้เกิดสติ รู้สึกตัว อาศรมมาตา
30 ธันวาคม 2561
752
5,680 2112-ไม่ประมาท มีสติ ไม่ปล่อยจิต อาศรมมาตา
29 ธันวาคม 2561
741
5,679 2111-ปรับความเข้าใจการปฏิบัติธรรมให้ถูกต้องก่อน อาศรมมาตา
29 ธันวาคม 2561
804
5,678 171-พุทธานุสสติ12 อธิบายบทว่าตถาคต 8 ความหมาย
23 ธันวาคม 2561
927
5,677 1020-เงื่อนไขของสิ่งทั้งปวง หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพฯ
23 ธันวาคม 2561
833
5,676 134-ปฐมโพธิกาล10 อนัตตลักขณสูตร(ต่อ)
22 ธันวาคม 2561
720
5,675 133-ปฐมโพธิกาล9 พระปัญจวัคคีย์ขอบวชและอนัตตลักขณสูตร
22 ธันวาคม 2561
717
5,674 740-วิตักกสัณฐานสูตร2 อุบายวิธีละอกุศลวิตก5แบบ-2
20 ธันวาคม 2561
764
5,673 739-ตอบปัญหาจริยธรรมที่เกิดจากอนิจจสัญญาเป็นต้น
20 ธันวาคม 2561
845
5,672 738-วิตักกสัณฐานสูตร1 อุบายวิธีละอกุศลวิตก5แบบ-1
20 ธันวาคม 2561
810
5,671 028-สัมมาทิฏฐินำชีวิต28 ความเที่ยง สุข และอัตตาในขันธ์5จักมีแต่ที่ไหน
19 ธันวาคม 2561
993
5,670 105-กัมมัฏฐาน9 กายคตาสติ9 พิจารณากายไม่พ้นจากศพที่ถูกทิ้งป่าช้า
18 ธันวาคม 2561
727
5,669 097-ธรรมปฏิบัติ44 จุดเชื่อมต่อวิญญาณและวัฏฏทุกข์
17 ธันวาคม 2561
846
5,668 252-สํ.สคาถ.เทวดาถามพระพุทธเจ้าตรัสตอบ2
16 ธันวาคม 2561
743
5,667 251-สํ.สคาถ.เทวดาถามพระพุทธเจ้าตรัสตอบ1
16 ธันวาคม 2561
688
5,666 2110-ตอบปัญหาธรรม รร.เฟลิกซ์ฯ
15 ธันวาคม 2561
767
5,665 2109-ลำด้บการปฏิบัติ สติ สัมปชัญญะ สมาธิ ปัญญา
15 ธันวาคม 2561
819
5,664 2108-กฎแห่งธรรมและกฎแห่งกรรม รร.เฟลิกซ์ฯ
14 ธันวาคม 2561
709
5,663 2107-อริยสัจธรรมและตอบปัญหา รร.เฟลิกซ์ฯ
14 ธันวาคม 2561
762
5,662 2106-ตัณหาเหตุเกิดทุกข์ สิ้นตัณหาดับทุกข์ รร.เฟลิกซ์ฯ
14 ธันวาคม 2561
731
5,661 2105-อุปาทานขันธ์5เป็นทุกข์ รร.เฟลิกซ์ฯ
13 ธันวาคม 2561
757
5,660 2104-ดูกายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต รร.เฟลิกซ์ฯ
13 ธันวาคม 2561
684
5,659 2103-หัดสังเกตและฝึกปัญญา รร.เฟลิกซ์ฯ
13 ธันวาคม 2561
626
5,658 2102-อธิบายกายคตาสติ18วิธีโดยย่อ รร.เฟลิกซ์ฯ
12 ธันวาคม 2561
592
5,657 2101-ฝึกสติ รู้ตัว อยู่กับกาย รร.เฟลิกซ์ฯ
12 ธันวาคม 2561
584
5,656 2100-ปฏิบัติธรรมให้ถูกธรรม รร.เฟลิกซ์ฯ
12 ธันวาคม 2561
802
5,655 088-ภาวนา11 ฝึกสติเตรียมจิตพร้อมรับความจริง
7 ธันวาคม 2561
845
5,654 057-ตามรอย36 พระบริสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ พระมหากรุณาคุณ
7 ธันวาคม 2561
628
5,653 056-ตามรอย35 เกณิยชฎิลสรรเสริญพุทธคุณ2
7 ธันวาคม 2561
584
5,652 055-ตามรอย34 เกณิยชฎิลสรรเสริญพุทธคุณ1
7 ธันวาคม 2561
623
5,651 054-ตามรอย33 ชีวประวัติท่านพระเสลเถระ
7 ธันวาคม 2561
606
5,650 053-ตามรอย32 เสลพราหมณ์สรรเสริญพุทธคุณ2
7 ธันวาคม 2561
519
5,649 052-ตามรอย31 เสลพราหมณ์สรรเสริญพุทธคุณ1
7 ธันวาคม 2561
570
5,648 737-โปตลิยสูตร4 การตัดขาดโวหารโดยประการทั้งปวง
6 ธันวาคม 2561
684
5,647 736-ตอบปัญหาการพิจารณาโยนิโสวีรติและวิชชา
6 ธันวาคม 2561
723
5,646 735-โปตลิยสูตร3 กามมีโทษคับแค้นมากเทียบด้วยอุปมา7อย่าง
6 ธันวาคม 2561
799
5,645 096-ธรรมปฏิบัติ43 ฝึกสติให้ต่อเนื่อง
3 ธันวาคม 2561
724
5,644 128-อัปปมัญญาภาวนา21 อุบายบรรเทาความโกรธ5
30 พฤศจิกายน 2561
873
5,643 734-โปตลิยสูตร2 การตัดขาดโวหารในอริยวินัย2
29 พฤศจิกายน 2561
719
5,642 733-โปตลิยสูตร1 การตัดขาดโวหารในอริยวินัย1
29 พฤศจิกายน 2561
833
5,641 027-สัมมาทิฏฐินำชีวิต27 ปฏิบัติเพื่อไม่มีอหังการมมังการและมานานุสัย
27 พฤศจิกายน 2561
866
5,640 095-ธรรมปฏิบัติ42 ทำกุศลให้ต่อเนื่องด้วยสัพพัตถกกรรมฐาน4อย่าง
26 พฤศจิกายน 2561
733
5,639 170-พุทธานุสสติ11 พุทธคุณบทว่าพุทโธ, ภควา
25 พฤศจิกายน 2561
860
5,638 2099-เร่งประกอบมรรค ยุวพุทธ4
24 พฤศจิกายน 2561
843
5,637 2098-การตรวจสอบองค์มรรคในจิต ยุวพุทธ4
24 พฤศจิกายน 2561
827
5,636 2097-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธ4
23 พฤศจิกายน 2561
807
5,635 2096-วิธีการฝึกสัมปชัญญะ ยุวพุทธ4
23 พฤศจิกายน 2561
683
5,634 2095-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธ4
23 พฤศจิกายน 2561
717
5,633 2094-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธ4
22 พฤศจิกายน 2561
723
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8032 รายการ