ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,662
หนังสือ 82
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 194 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 171 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 785 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 566 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 642 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,124 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 7,712 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
3,412 065-สติปัฏฐานภาวนา6; จตุสัมปชัญญและปฏิกูลมนสิการบรรพ
20 พฤษภาคม 2558
1574
3,411 064-สติปัฏฐานภาวนา5; อิริยาปถบรรพ
20 พฤษภาคม 2558
1616
3,410 062-สูตรโสดาบัน15 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน8
19 พฤษภาคม 2558
1645
3,409 013-สัมมาทิฏฐิว่าโลกนี้มีและโลกอื่นมี ธ.แห่งประเทศไทย
18 พฤษภาคม 2558
2667
3,408 173-เหตุเกิดความดีใจเสียใจและผัสสะ
17 พฤษภาคม 2558
1683
3,407 172-เหตุเกิดความวิวาท, สิ่งที่รักและความพอใจ
17 พฤษภาคม 2558
1545
3,406 039-มหานิทาน4; เหตุปัจจัยของภพ
17 พฤษภาคม 2558
1748
3,405 038-มหานิทาน3; เหตุปัจจัยของชาติชราและมรณะ
17 พฤษภาคม 2558
1663
3,404 108-ตอบปัญหาธรรม
16 พฤษภาคม 2558
1605
3,403 107-หลักพระพุทธศาสนา
16 พฤษภาคม 2558
1442
3,402 047-กายคตาสติ10; สรุปกรรมฐานกายคตาสติ
15 พฤษภาคม 2558
1514
3,401 046-กายคตาสติ9; วิธีทำกายคตาสติสำหรับผู้ได้ฌาน
15 พฤษภาคม 2558
1596
3,400 063-สติปัฏฐานภาวนา4; อานาปานบรรพ
13 พฤษภาคม 2558
1686
3,399 062-สติปัฏฐานภาวนา3; อธิบายอุทเทสตามนัยอรรถกถา
13 พฤษภาคม 2558
1595
3,398 024-ตอบปัญหาธรรม
10 พฤษภาคม 2558
1673
3,397 023-ปฏิจจสมุปบาทอย่างย่อ2
10 พฤษภาคม 2558
2527
3,396 022-ปฏิจจสมุปบาทอย่างย่อ1
10 พฤษภาคม 2558
2629
3,395 441-ตอบปัญหาอาสวะกับอริยมรรค
7 พฤษภาคม 2558
1714
3,394 440-เสขปฏิปทาสูตร ม.ม. จรณะ15 กับวิชชา3
7 พฤษภาคม 2558
1507
3,393 106-อริยมรรคมีองค์8 และตอบปัญหาธรรม
7 พฤษภาคม 2558
1514
3,392 061-สติปัฏฐานภาวนา2; ขยายความอุทเทส ป.โท.มจร.
6 พฤษภาคม 2558
1401
3,391 060-สติปัฏฐานภาวนา1; แนะนำรายวิชา ป.โท.มจร.
6 พฤษภาคม 2558
1705
3,390 1346-สรุปธรรมจากศีลถึงนิพพาน อาศรมมาตา
5 พฤษภาคม 2558
1495
3,389 1345-ธรรมเบื้องต้นและตอบปัญหาธรรม
5 พฤษภาคม 2558
1310
3,388 1344-ตอบปัญหาธรรม3 อาศรมมาตา
4 พฤษภาคม 2558
1407
3,387 1343-วิธีทำอริยมรรคให้เกิด อาศรมมาตา
4 พฤษภาคม 2558
1392
3,386 1342-ตอบปัญหาธรรม2 อาศรมมาตา
4 พฤษภาคม 2558
1248
3,385 1341-ทุกขอริยสัจ กับ ทุกขสมุทยอริยสัจ อาศรมมาตา
4 พฤษภาคม 2558
1367
3,384 1340-ตอบปัญหาธรรม อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย
3 พฤษภาคม 2558
1395
3,383 1339-วิธีพิจารณาอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท
3 พฤษภาคม 2558
1314
3,382 1338-หลักวิปัสสนาเบื้องต้น อาศรมมาตา
3 พฤษภาคม 2558
1315
3,381 1337-พิจารณาโทษของกาย อาศรมมาตา
3 พฤษภาคม 2558
1287
3,380 1336-ฝึกวางความคิด อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย
3 พฤษภาคม 2558
1359
3,379 1335-วิธีทำกายตาสติให้เกิด อาศรมมาตา
2 พฤษภาคม 2558
1306
3,378 1334-จงอดทน อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย
2 พฤษภาคม 2558
1252
3,377 1333-กายคตาสติต่อด้วยสติปัฏฐาน4 อาศรมมาตา
2 พฤษภาคม 2558
1392
3,376 1332-ทางออกคือประตู อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย
2 พฤษภาคม 2558
1312
3,375 1331-แก้ไขใจให้ถูกต้อง อาศรมมาตา
1 พฤษภาคม 2558
1307
3,374 1330-จุดหมายและทางเดิน อาศรมมาตา
1 พฤษภาคม 2558
1418
3,373 012-สัมมาทิฏฐิเห็นว่าผลวิบากของกรรมมี ธ.แห่งประเทศไทย
27 เมษายน 2558
2345
3,372 171-ตอบปัญหาธรรม
26 เมษายน 2558
1718
3,371 170-เทพธิดาโสดาบัน
26 เมษายน 2558
1548
3,370 037-มหานิทาน2; คำถามและคำตอบที่ถูกต้อง
26 เมษายน 2558
1767
3,369 036-มหานิทาน1; ปฏิจจสมุปบาทเป็นธรรมลึกซึ้ง
26 เมษายน 2558
1826
3,368 004-อริยมรรค..ภาคปฏิบัติ4
25 เมษายน 2558
2437
3,367 003-อริยมรรค..ภาคปฏิบัติ3
25 เมษายน 2558
2403
3,366 002-อริยมรรค..ภาคปฏิบัติ2
25 เมษายน 2558
2396
3,365 001-อริยมรรค..ภาคปฏิบัติ1
25 เมษายน 2558
2765
3,364 439-เสขปฏิปทาสูตร ม.ม. เป็นผู้ได้ฌาน 4 ไม่ยาก
23 เมษายน 2558
1639
3,363 438-ตอบปัญหาธรรม
23 เมษายน 2558
2384
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 7712 รายการ