ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,871
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,311
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 147 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 677 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,343 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,122 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,285 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,748 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 6,904 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
5,504 042-ตามรอย21 พุทธคุณบทว่าปุริสทัมมสารถิ
7 กันยายน 2561
701
5,503 041-ตามรอย20 พุทธคุณบทว่าอนุตตโร2
7 กันยายน 2561
696
5,502 040-ตามรอย19 พุทธคุณบทว่าอนุตตโร1
7 กันยายน 2561
760
5,501 719-ฌานวิภังค์17 ลักษณะฌานที่2 ฌานที่3 และฌานที่4
6 กันยายน 2561
790
5,500 718-ตอบปัญหาวิธีมนสิการอริยสัจ4จากพื้นฐานไปสู่ละเอียดลึกซึ้ง
9 กันยายน 2561
953
5,499 717-ฌานวิภังค์16 ลักษณะฌานที่1
6 กันยายน 2561
855
5,498 716-ฌานวิภังค์15 ชำระจิตให้หมดจดจากวิจิกิจฉา
6 กันยายน 2561
811
5,497 228-ปุคคลบัญญัติ2 ชื่อพระอริยบุคคลระดับต่างๆ เป็นต้น
5 กันยายน 2561
774
5,496 2042-ธาตุดิน19 ธาตุน้ำ12 ธาตุไฟ4 ธาตุลม6 วังรีรีสอร์ท
5 กันยายน 2561
792
5,495 2041-เงื่อนไขธรรมฝ่ายเกิดทุกข์และฝ่ายดับทุกข์ วังรีรีสอร์ท
5 กันยายน 2561
745
5,494 2040-ตอบปัญหาธรรม วังรีรีสอร์ท
4 กันยายน 2561
806
5,493 2039-มุ่งละความเห็นผิดในสิ่งที่มีอยู่จริง วังรีรีสอร์ท
4 กันยายน 2561
796
5,492 2038-ฝึกปัญญารู้กาย เวทนา จิต และธรรม วังรีรีสอร์ท
4 กันยายน 2561
906
5,491 2037-ฝึกให้มีสมาธิเพื่อแยกรูปธรรมนามธรรม วังรีรีสอร์ท
4 กันยายน 2561
860
5,490 2036-ฝึกให้มีสติ รู้อยู่ในกาย วังรีรีสอร์ท
3 กันยายน 2561
696
5,489 2035-ปฏิบัติธรรมมีสัมมาทิฏฐินำหน้า วังรีรีสอร์ท
3 กันยายน 2561
783
5,488 245-เสวิตัพพาเสวิตัพพสูตร2 ควรเสพธรรมอกุศลเสื่อมลงกุศลเจริญขึ้น
2 กันยายน 2561
730
5,487 244-เสวิตัพพาเสวิตัพพสูตร1 ธรรมที่ควรเสพกับธรรมที่ไม่ควรเสพ
2 กันยายน 2561
794
5,486 082-สัปปุริสสูตร2 ไม่ยกตนข่มผู้อื่นใส่ใจอตัมมยตาเท่านั้น
2 กันยายน 2561
858
5,485 081-สัปปุริสสูตร1 ไม่ยกตนข่มผู้อื่นเพราะกิเลสไม่สิ้นด้วยเหตุนั้น
2 กันยายน 2561
828
5,484 1016-ค้นคว้าวิจัยเรื่องตนเอง วิทยาลัยการจัดการ ม.พะเยา
1 กันยายน 2561
802
5,483 227-ปรมัตถธรรม7(2) สรุปจบวิชาปรมัตถธรรม
31 สิงหาคม 2561
950
5,482 226-ปรมัตถธรรม7(1) ปรมัตถธรรม4 กับปฏิจจสมุปบาทและธรรมทั้งปวง
31 สิงหาคม 2561
982
5,481 225-ปุคคลบัญญัติ1 ความหมายและโครงสร้างเนื้อหาคัมภีร์
29 สิงหาคม 2561
805
5,480 024-สัมมาทิฏฐินำชีวิต24 พิจารณาธาตุดินเป็นรูปขันธ์และทุกขสัจ
28 สิงหาคม 2561
914
5,479 090-ธรรมปฏิบัติ37 ภาวนาเอาความคุ้นเคยไม่ดีออกจากจิต
27 สิงหาคม 2561
905
5,478 220-ปฏิจจสมุปบาท2(2) สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท
26 สิงหาคม 2561
1019
5,477 219-ปฏิจจสมุปบาท2(1) ความสำคัญของปฏิจจสมุปบาท(ต่อ)
26 สิงหาคม 2561
1052
5,476 124-มหาปรินิพพานสูตร37 สรุปหลักธรรมและองค์ความรู้สำคัญ
25 สิงหาคม 2561
801
5,475 123-มหาปรินิพพานสูตร36 การแบ่งและการแผ่ขยายของพระธาตุ
25 สิงหาคม 2561
855
5,474 224-ปรมัตถธรรม6(3) ปรมัตถธรรม4 กับ อินทรีย์22และปฏิจจสมุปบาทองค์12
24 สิงหาคม 2561
888
5,473 223-ปรมัตถธรรม6(2) ปรมัตถธรรม4 กับ ธาตุ18และอริยสัจ4
24 สิงหาคม 2561
773
5,472 222-ปรมัตถธรรม6(1) ปรมัตถธรรม4 กับ ขันธ์5และอายตนะ12
24 สิงหาคม 2561
839
5,471 218-อริยมรรคมีองค์8และตอบปัญหา คอร์สพัฒนาจิตฯ
21 สิงหาคม 2561
968
5,470 089-ธรรมปฏิบัติ36 วิธีประกอบปัญญาทำให้ไม่หลงในสภาวะ
20 สิงหาคม 2561
951
5,469 217-ปฏิจจสมุปบาท1(2) ความสำคัญของปฏิจจสมุปบาท
19 สิงหาคม 2561
1137
5,468 216-ปฏิจจสมุปบาท1(1) หลักทั่วไปและหลักแจกแจงขยายความ
19 สิงหาคม 2561
1346
5,467 1015-การพัฒนามรรคเพื่อเห็นอริยสัจ กรมอู่ทหารเรือโดยชมรมอัปปมัญญา
19 สิงหาคม 2561
938
5,466 1014-ธรรมะและการอยู่อย่างมีสติ วิทยาลัยการจัดการ ม.พะเยา
18 สิงหาคม 2561
881
5,465 221-ปรมัตถธรรม5(3) นิพพาน3 ประเภทและวิธีเข้าถึงนิพพาน
17 สิงหาคม 2561
788
5,464 220-ปรมัตถธรรม5(2) นิพพาน2 ชื่อและประเภทของนิพพาน
17 สิงหาคม 2561
818
5,463 219-ปรมัตถธรรม5(1) นิพพาน1 นิพพานปรมัตถ์และชื่อของนิพพาน
17 สิงหาคม 2561
800
5,462 715-ฌานวิภังค์14 ชำระจิตให้หมดจดจากถินมิทธะและอุทธัจจกุกกุจจะ
16 สิงหาคม 2561
949
5,461 714-ตอบปัญหาประโยชน์ของปรมัตถธรรม4ในการปฏิบัติ
16 สิงหาคม 2561
983
5,460 713-ฌานวิภังค์13 ชำระจิตให้หมดจดจากพยาปาทปโทสะ
16 สิงหาคม 2561
899
5,459 712-ฌานวิภังค์12 ชำระจิตให้หมดจดจากอภิชฌาในโลก
16 สิงหาคม 2561
956
5,458 218-ธาตุกถา7 ทบทวนการจัดสงเคราะห์ขันธ์ อายตนะ ธาตุ
15 สิงหาคม 2561
726
5,457 101-กัมมัฏฐาน5 กายคตาสติ5 การประกอบสัมปชัญญะ4
14 สิงหาคม 2561
965
5,456 165-พุทธานุสสติ6 อานิสงส์10ประการในคัมภีร์วิสุทธิมรรค
12 สิงหาคม 2561
955
5,455 164-พุทธานุสสติ5 ได้วิบากที่เลิศและอมนุษย์ไม่ทำร้าย
12 สิงหาคม 2561
1034
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 6904 รายการ