ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 7,894
หนังสือ 82
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 380 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 273 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 886 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 633 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 698 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,222 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 7,944 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ



 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
744 194-มรรค อาศรมมาตา
14 พฤษภาคม 2553
1575
743 193-ขันธ์ 5 เป็นอนัตตา อาศรมมาตา
14 พฤษภาคม 2553
1642
742 192-อริยสัจจธรรม อาศรมมาตา
14 พฤษภาคม 2553
1571
741 191-ศีลละทุจริต สมาธิละนิวรณ์ อาศรมมาตา
13 พฤษภาคม 2553
1655
740 190-การพัฒนาจิตตามไตรสิกขา อาศรมมาตา
13 พฤษภาคม 2553
1731
739 189-จิตนี้ปภัสสร แต่เศร้าหมองเพราะอุปกิเลสที่จรมาภายหลัง อาศรมมาตา
13 พฤษภาคม 2553
1733
738 188-อริยมรรคมีองค์ 8 และตอบปัญหาธรรม รพ.กรุงเทพจุรีเวช จ.ร้อยเอ็ด
10 พฤษภาคม 2553
1683
737 187-สิ่งที่ควรอธิษฐาน รพ.กรุงเทพจุรีเวช
10 พฤษภาคม 2553
1649
736 186-ความเห็นผิดเกี่ยวกับกรรม 3 อย่าง รพ.กรุงเทพจุรีเวช
10 พฤษภาคม 2553
1705
735 185-ความรู้เกี่ยวกับกรรม ตอนที่2 และตอบปัญหาธรรม รพ.กรุงเทพจุรีเวช
9 พฤษภาคม 2553
1531
734 184-ความรู้เกี่ยวกับกรรม ตอนที่1 และตอบปัญหาธรรม รพ.กรุงเทพจุรีเวช
9 พฤษภาคม 2553
1695
733 183-ความจริงอันประเสริฐสุด รพ.กรุงเทพจุรีเวช
9 พฤษภาคม 2553
1471
732 182-ชีวิตเป็นส่วนประกอบของขันธ์ทั้ง5 รพ.กรุงเทพจุรีเวช
9 พฤษภาคม 2553
1470
731 181-ไม่ทำบาปทั้งปวงและตอบปัญหาธรรม รพ.กรุงเทพจุรีเวช
8 พฤษภาคม 2553
1463
730 180-เพียรละกิเลส รพ.กรุงเทพจุรีเวช จ.ร้อยเอ็ด
8 พฤษภาคม 2553
1632
729 179-ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตน รพ.กรุงเทพจุรีเวช จ.ร้อยเอ็ด
8 พฤษภาคม 2553
1543
728 074-เรียนพระอภิธรรม นำสู่การภาวนา มูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
5 พฤษภาคม 2553
2326
727 060-กรรมกับความเพียร
2 พฤษภาคม 2553
2391
726 059-ความรู้เรื่องกรรมหมวดละ 6 และหมวดละ 4
2 พฤษภาคม 2553
2099
725 117-อัปปมาทวรรค ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท
29 เมษายน 2553
1590
724 116-ยมกวรรค ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท
29 เมษายน 2553
1717
723 058-อินทรีย์ 5 มีสัทธินทรีย์เป็นต้น
25 เมษายน 2553
2090
722 057-วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องต่อทุกข์และสุข
25 เมษายน 2553
2210
721 178-พึ่งตนเองกลับบ้าน อาศรมมาตา
24 เมษายน 2553
1667
720 177-กรรมและวิธีการปฏิบัติต่อทุกข์และสุข อาศรมมาตา
23 เมษายน 2553
1604
719 176-เกิดกับไม่เกิด ตายกับไม่ตาย อาศรมมาตา
23 เมษายน 2553
1648
718 175-ความสว่างละความมืด อาศรมมาตา
23 เมษายน 2553
1603
717 174-อริยสัจ 4 ความจริงอันประเสริฐ อาศรมมาตา
23 เมษายน 2553
1693
716 173-หลักการฝึกสติ อาศรมมาตา
22 เมษายน 2553
1533
715 172-การพัฒนาตามลำดับไตรสิกขา อาศรมมาตา
22 เมษายน 2553
1557
714 171-พัฒนาจิต พัฒนางาน อาศรมมาตา
22 เมษายน 2553
1658
713 073-ความคิด รากฐานแห่งการสอน วัดพระนอนจีกรสีห์ฯ จ.สิงห์บุรี
22 เมษายน 2553
1732
712 072-ธรรมะกับความสุขใจในการทำงาน บจก.ทิปโก้ฯ (มหาชน)
20 เมษายน 2553
1648
711 170-สุขโดยไม่ต้องทุกข์ พุทธธรรมสวนหลวง
11 เมษายน 2553
1653
710 169-ที่ดูอินทรีย์5 พุทธธรรมสวนหลวง
11 เมษายน 2553
1770
709 168-ละความยินดียินร้ายในโลก พุทธธรรมสวนหลวง
10 เมษายน 2553
1732
708 167-ความจริงของสิ่งทั้งปวง พุทธธรรมสวนหลวง
10 เมษายน 2553
1682
707 166-ความรู้เกี่ยวกับกรรม2 พุทธธรรมสวนหลวง
9 เมษายน 2553
1608
706 165-ความรู้เกี่ยวกับกรรม1 พุทธธรรมสวนหลวง
9 เมษายน 2553
1539
705 164-ธรรมะที่เป็นฝ่ายของการตรัสรู้ พุทธธรรมสวนหลวง
4 เมษายน 2553
1552
704 163-องค์มรรคมีสัมมาทิฐิเป็นหัวหน้า พุทธธรรมสวนหลวง
8 เมษายน 2553
1644
703 071-สัมมาทิฐินำหน้า กรมศุลกากร กรุงเทพฯ
7 เมษายน 2553
1833
702 002-ตามรู้..ดูจิต พัฒนาชีวิตให้เป็นสุข
6 เมษายน 2553
2222
701 198-มหากัมมวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่2
4 เมษายน 2553
1827
700 197-มหากัมมวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่1
4 เมษายน 2553
2108
699 069-ทางกลับบ้านและเหตุแห่งความสำเร็จ รพ.ศรีธัญญา จ.นนทบุรี
1 เมษายน 2553
1860
698 068-การอยู่กับปัจจุบันและสิ่งที่ควรอธิษฐาน รพ.ศรีธัญญา จ.นนทบุรี
1 เมษายน 2553
1873
697 067-ตอบปัญหาธรรมและความรู้เกี่ยวกับกรรม รพ.ศรีธัญญา จ.นนทบุรี
1 เมษายน 2553
2085
696 066-ศีล สมาธิ ปัญญา ละกิเลส รพ.ศรีธัญญา จ.นนทบุรี
1 เมษายน 2553
1904
695 065-บุพพภาคมรรค รพ.ศรีธัญญา จ.นนทบุรี
31 มีนาคม 2553
1666
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 7944 รายการ