ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,513
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 499 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 827 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 594 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,251 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 867 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 907 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,563 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
413 006-กายคตาสติสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่3
24 กุมภาพันธ์ 2550
1861
412 005-กายคตาสติสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่2
24 กุมภาพันธ์ 2550
2059
411 004-กายคตาสติสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่1
10 กุมภาพันธ์ 2550
1991
410 003-อินทรียภาวนาสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่3
10 กุมภาพันธ์ 2550
2068
409 002-อินทรียภาวนาสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่2
27 มกราคม 2550
2038
408 001-อินทรียภาวนาสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่1
27 มกราคม 2550
2429
407 101-วิปัสสนากถา2 ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค
27 สิงหาคม 2552
1747
406 100-วิปัสสนากถา1 ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค
27 สิงหาคม 2552
1827
405 099-ปัญจเวรภยสูตร
30 กรกฎาคม 2552
1807
404 098-สัมมสสูตร2
25 มิถุนายน 2552
1898
403 097-สัมมสสูตร1
25 มิถุนายน 2552
1812
402 096-การพัฒนาตนเอง
11 มิถุนายน 2552
1766
401 095-อัตตทีปสูตร2
28 พฤษภาคม 2552
1745
400 094-อัตตทีปสูตร1
28 พฤษภาคม 2552
1846
399 093-ญาณวัตถุสูตร2
30 เมษายน 2552
1765
398 092-ญาณวัตถุสูตร1
30 เมษายน 2552
1776
397 091-สัพพาสวสูตร4
26 มีนาคม 2552
1759
396 090-สัพพาสวสูตร3
26 มีนาคม 2552
2307
395 089-สัพพาสวสูตร2
26 กุมภาพันธ์ 2552
1780
394 088-สัพพาสวสูตร1
29 มกราคม 2552
1836
393 087-นิมิตตสูตร
25 ธันวาคม 2551
1675
392 086-ปุณณมสูตร2
27 พฤศจิกายน 2551
1586
391 085-ปุณณมสูตร1
27 พฤศจิกายน 2551
1787
390 084-สาเลยยกสูตร4
23 ตุลาคม 2551
1557
389 083-สาเลยยกสูตร3
23 ตุลาคม 2551
1636
388 082-สาเลยยกสูตร2
25 กันยายน 2551
1711
387 081-สาเลยยกสูตร1
28 สิงหาคม 2551
1829
386 080-อุปนียสูตร
17 กรกฎาคม 2551
1954
385 079-โอฆตรณสูตร
17 กรกฎาคม 2551
1752
384 078-อวิชชาสูตร2
26 มิถุนายน 2551
1867
383 077-อวิชชาสูตร1
26 มิถุนายน 2551
1975
382 076-อวิชชาปหานสูตร
29 พฤษภาคม 2551
1884
381 075-ปฐมเคลัญญสูตร2
29 พฤษภาคม 2551
1775
380 074-ปฐมเคลัญญสูตร1
1 พฤษภาคม 2551
1652
379 073-กัมมนิโรธสูตร
1 พฤษภาคม 2551
1963
378 072-ติตถายตนสูตร6
27 มีนาคม 2551
1627
377 071-ติตถายตนสูตร5
27 มีนาคม 2551
1718
376 070-ติตถายตนสูตร4
27 มีนาคม 2551
1735
375 069-ติตถายตนสูตร3
13 มีนาคม 2551
1636
374 068-ติตถายตนสูตร2
13 มีนาคม 2551
1760
373 067-ติตถายตนสูตร1
13 มีนาคม 2551
1792
372 066-ปฐมทารุกขันโธปมสูตร
21 กุมภาพันธ์ 2551
1988
371 065-สัตตัฏฐานสูตร6
21 กุมภาพันธ์ 2551
1631
370 064-สัตตัฏฐานสูตร5
21 กุมภาพันธ์ 2551
1775
369 063-สัตตัฏฐานสูตร4
31 มกราคม 2551
1738
368 062-สัตตัฏฐานสูตร3
31 มกราคม 2551
1861
367 061-สัตตัฏฐานสูตร2
20 ธันวาคม 2550
1714
366 060-สัตตัฏฐานสูตร1
20 ธันวาคม 2550
1925
365 059-อนัตตลักขณสูตร2
29 พฤศจิกายน 2550
1880
364 058-อนัตตลักขณสูตร1
29 พฤศจิกายน 2550
1884
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8563 รายการ