ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,242
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 283 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 708 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 488 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,142 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 811 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 850 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,292 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
6,092 097-ภาวนา20 ส่วนผสมของกายกับจิต
4 ตุลาคม 2562
534
6,091 270-ปรมัตถธรรม(๑๐) ปรมัตถธรรม4กับวิปัสสนาภูมิ6
2 ตุลาคม 2562
624
6,090 269-ปรมัตถธรรม(๙) นิพพานปรมัตถ์
1 ตุลาคม 2562
630
6,089 268-พระไตรปิฎกวิเคราะห์ ป.เอก.บาลีพุทธศาสตร์
1 ตุลาคม 2562
530
6,088 176-ธัมมานุสสติ3 บทว่า สวากขาโต ภควตา ธัมโม
29 กันยายน 2562
548
6,087 094-สัตตชฏิลสูตร ศีลรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันเป็นต้น
29 กันยายน 2562
552
6,086 095-ปัญจราชสูตร อะไรเป็นยอดแห่งกามทั้งหลาย
29 กันยายน 2562
551
6,085 093-สัมมาสัมพุทธสูตร ความต่างพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์
29 กันยายน 2562
492
6,084 247-อริยมรรคมีองค์8 คอร์สพัฒนาจิตฯ
28 กันยายน 2562
511
6,083 152-สังคีติสูตร7 ธรรมหมวดละสี่50หมวด ตอน3
28 กันยายน 2562
478
6,082 151-สังคีติสูตร6 ธรรมหมวดละสี่50หมวด ตอน2
28 กันยายน 2562
498
6,081 136-วิปัสสนา1 ความเข้าใจเบื้องต้นเรื่องวิปัสสนา
27 กันยายน 2562
684
6,080 099-ตามรอย78 เหตุที่ทรงได้นามว่า ภควา7
27 กันยายน 2562
372
6,079 098-ตามรอย77 เหตุที่ทรงได้นามว่า ภควา6
27 กันยายน 2562
342
6,078 097-ตามรอย76 เหตุที่ทรงได้นามว่า ภควา5
27 กันยายน 2562
339
6,077 096-ตามรอย75 เหตุที่ทรงได้นามว่า ภควา4
27 กันยายน 2562
349
6,076 095-ตามรอย74 เหตุที่ทรงได้นามว่า ภควา3
27 กันยายน 2562
348
6,075 094-ตามรอย73 เหตุที่ทรงได้นามว่า ภควา2
27 กันยายน 2562
364
6,074 1038-การทำกิจที่ถูกต้องต่ออริยสัจ4 ที่พักสงฆ์วิริยะธรรม อ.ปากช่อง
26 กันยายน 2562
683
6,073 037-สัมมาทิฏฐินำชีวิต37 ลักษณะของสัมมาสติ3
24 กันยายน 2562
681
6,072 114-ธรรมปฏิบัติ61 ธรรมปฏิบัติเพื่อแก้กิเลส
23 กันยายน 2562
558
6,071 246-ปฏิจจสมุปบาท6(2) ปฏิจจสมุปบาทแบบคร่อม3ชาติ2
22 กันยายน 2562
563
6,070 245-ปฏิจจสมุปบาท6(1) ปฏิจจสมุปบาทแบบคร่อม3ชาติ1
22 กันยายน 2562
531
6,069 2240-ธรรมแก้กิเลส ยุวพุทธฯ
22 กันยายน 2562
508
6,068 2239-สรุปอริยมรรคมีองค์8 ยุวพุทธฯ
22 กันยายน 2562
469
6,067 2238-แจกแจงขยายความอริยสัจ4 ยุวพุทธฯ
21 กันยายน 2562
520
6,066 2237-ฝึกปัญญาพิจารณาธรรมคือนิวรณ์เป็นต้น ยุวพุทธฯ
21 กันยายน 2562
470
6,065 2236-ฝึกปัญญาพิจารณากาย เวทนา จิต ยุวพุทธฯ
21 กันยายน 2562
437
6,064 2235-สัพพัตถกกรรมฐาน, กรรมฐานที่มีประโยชน์สำหรับทุกคน
21 กันยายน 2562
486
6,063 2234-วิธีพิจารณากายให้เกิดสติและปัญญา ยุวพุทธฯ
20 กันยายน 2562
471
6,062 2233-เริ่มต้นปฏิบัติด้วยการมีสติสัมปชัญญะ ยุวพุทธฯ
20 กันยายน 2562
522
6,061 2232-อิ่มบุญ อุ่นธรรม นำสุข ยุวพุทธฯ
20 กันยายน 2562
414
6,060 790-ที.ปา.ปาสาทิกสูตร1 เนื้อหาย่อและเหตุเกิดพระสูตร
19 กันยายน 2562
439
6,059 789-ตอบปัญหา จากใต้เจตนาสู่เหนือเจตนา
19 กันยาย 2562
611
6,058 788-สํ.ข.ราหุลสูตร รู้เห็นอย่างไร อหังการมมังการไม่เกิด
19 กันยายน 2562
485
6,057 267-ยมกปาลิ7 ขันธยมก สุทธขันธมูลจักกวาระ
18 กันยายน 2562
413
6,056 266-ปรมัตถธรรม(๘) รูปปรมัตถ์ แสดงรูป28จัดเป็น11กลุ่ม
17 กันยายน 2562
455
6,055 2231-โอวาทธรรม ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2562
460
6,054 2230-เหตุปัจจัยของวิชชาวิมุตติและตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2562
463
6,053 2229-ตอบปัญหาธรรม7 ยุวพุทธฯ
17 กันยายน 2562
377
6,052 2228-สรุปองค์มรรค8 ยุวพุทธฯ
17 กันยายน 2562
419
6,051 2227-กระบวนธรรมเกิดขึ้นและดับไปแห่งทุกข์ ยุวพุทธฯ
17 กันยายน 2562
479
6,050 2226-ตอบปัญหาธรรม6 ยุวพุทธฯ
17 กันยายน 2562
387
6,049 2225-ตอบปัญหาธรรม5 ยุวพุทธฯ
16 กันยายน 2562
387
6,048 2224-ญาณ12 ยุวพุทธฯ
16 กันยายน 2562
394
6,047 2223-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธฯ
16 กันยายน 2562
504
6,046 2222-สักกายทิฏฐิ20 วิจิกิจฉา8 และสีลัพพตปรมาส
16 กันยายน 2562
401
6,045 2221-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
16 กันยายน 2562
414
6,044 2220-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
15 กันยายน 2562
455
6,043 2219-การปฏิบัติให้หยั่งลงสู่การเห็นอริยสัจ ยุวพุทธฯ
15 กันยายน 2562
441
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8292 รายการ