ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,662
หนังสือ 82
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 194 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 171 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 785 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 566 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 642 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,124 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 7,712 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
5,512 223-อริยมรรคมีองค์8, สัมมาทิฏฐิ2ระดับ คอร์สพัฒนาจิตฯ
9 กันยายน 2561
910
5,511 222-ปฏิจจสมุปบาท3(2) ปฏิจจสมุปบาทกับกระบวนการปฏิบัติธรรม
9 กันยายน 2561
948
5,510 221-ปฏิจจสมุปบาท3(1) สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท(ต่อ)
9 กันยายน 2561
905
5,509 1017-รู้จักจิตและการฝึกจิต วิทยาลัยการจัดการ ม.พะเยา
8 กันยายน 2561
850
5,508 085-ภาวนา8 กายนี้ไม่อาจพ้นป่าช้าไปได้
7 กันยายน 2561
781
5,507 045-ตามรอย24 พุทธคุณบทว่าสัตถา เทวมนุสสานัง2
7 กันยายน 2561
663
5,506 044-ตามรอย23 พุทธคุณบทว่าสัตถา เทวมนุสสานัง1
7 กันยายน 2561
729
5,505 043-ตามรอย22 พุทธคุณบทว่าอนุตตโร ปุริสทัมมสารถิ
7 กันยายน 2561
730
5,504 042-ตามรอย21 พุทธคุณบทว่าปุริสทัมมสารถิ
7 กันยายน 2561
704
5,503 041-ตามรอย20 พุทธคุณบทว่าอนุตตโร2
7 กันยายน 2561
699
5,502 040-ตามรอย19 พุทธคุณบทว่าอนุตตโร1
7 กันยายน 2561
763
5,501 719-ฌานวิภังค์17 ลักษณะฌานที่2 ฌานที่3 และฌานที่4
6 กันยายน 2561
809
5,500 718-ตอบปัญหาวิธีมนสิการอริยสัจ4จากพื้นฐานไปสู่ละเอียดลึกซึ้ง
9 กันยายน 2561
971
5,499 717-ฌานวิภังค์16 ลักษณะฌานที่1
6 กันยายน 2561
875
5,498 716-ฌานวิภังค์15 ชำระจิตให้หมดจดจากวิจิกิจฉา
6 กันยายน 2561
826
5,497 228-ปุคคลบัญญัติ2 ชื่อพระอริยบุคคลระดับต่างๆ เป็นต้น
5 กันยายน 2561
779
5,496 2042-ธาตุดิน19 ธาตุน้ำ12 ธาตุไฟ4 ธาตุลม6 วังรีรีสอร์ท
5 กันยายน 2561
798
5,495 2041-เงื่อนไขธรรมฝ่ายเกิดทุกข์และฝ่ายดับทุกข์ วังรีรีสอร์ท
5 กันยายน 2561
752
5,494 2040-ตอบปัญหาธรรม วังรีรีสอร์ท
4 กันยายน 2561
813
5,493 2039-มุ่งละความเห็นผิดในสิ่งที่มีอยู่จริง วังรีรีสอร์ท
4 กันยายน 2561
800
5,492 2038-ฝึกปัญญารู้กาย เวทนา จิต และธรรม วังรีรีสอร์ท
4 กันยายน 2561
913
5,491 2037-ฝึกให้มีสมาธิเพื่อแยกรูปธรรมนามธรรม วังรีรีสอร์ท
4 กันยายน 2561
878
5,490 2036-ฝึกให้มีสติ รู้อยู่ในกาย วังรีรีสอร์ท
3 กันยายน 2561
699
5,489 2035-ปฏิบัติธรรมมีสัมมาทิฏฐินำหน้า วังรีรีสอร์ท
3 กันยายน 2561
788
5,488 245-เสวิตัพพาเสวิตัพพสูตร2 ควรเสพธรรมอกุศลเสื่อมลงกุศลเจริญขึ้น
2 กันยายน 2561
737
5,487 244-เสวิตัพพาเสวิตัพพสูตร1 ธรรมที่ควรเสพกับธรรมที่ไม่ควรเสพ
2 กันยายน 2561
800
5,486 082-สัปปุริสสูตร2 ไม่ยกตนข่มผู้อื่นใส่ใจอตัมมยตาเท่านั้น
2 กันยายน 2561
875
5,485 081-สัปปุริสสูตร1 ไม่ยกตนข่มผู้อื่นเพราะกิเลสไม่สิ้นด้วยเหตุนั้น
2 กันยายน 2561
841
5,484 1016-ค้นคว้าวิจัยเรื่องตนเอง วิทยาลัยการจัดการ ม.พะเยา
1 กันยายน 2561
809
5,483 227-ปรมัตถธรรม7(2) สรุปจบวิชาปรมัตถธรรม
31 สิงหาคม 2561
963
5,482 226-ปรมัตถธรรม7(1) ปรมัตถธรรม4 กับปฏิจจสมุปบาทและธรรมทั้งปวง
31 สิงหาคม 2561
1003
5,481 225-ปุคคลบัญญัติ1 ความหมายและโครงสร้างเนื้อหาคัมภีร์
29 สิงหาคม 2561
810
5,480 024-สัมมาทิฏฐินำชีวิต24 พิจารณาธาตุดินเป็นรูปขันธ์และทุกขสัจ
28 สิงหาคม 2561
924
5,479 090-ธรรมปฏิบัติ37 ภาวนาเอาความคุ้นเคยไม่ดีออกจากจิต
27 สิงหาคม 2561
915
5,478 220-ปฏิจจสมุปบาท2(2) สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท
26 สิงหาคม 2561
1044
5,477 219-ปฏิจจสมุปบาท2(1) ความสำคัญของปฏิจจสมุปบาท(ต่อ)
26 สิงหาคม 2561
1092
5,476 124-มหาปรินิพพานสูตร37 สรุปหลักธรรมและองค์ความรู้สำคัญ
25 สิงหาคม 2561
814
5,475 123-มหาปรินิพพานสูตร36 การแบ่งและการแผ่ขยายของพระธาตุ
25 สิงหาคม 2561
860
5,474 224-ปรมัตถธรรม6(3) ปรมัตถธรรม4 กับ อินทรีย์22และปฏิจจสมุปบาทองค์12
24 สิงหาคม 2561
897
5,473 223-ปรมัตถธรรม6(2) ปรมัตถธรรม4 กับ ธาตุ18และอริยสัจ4
24 สิงหาคม 2561
781
5,472 222-ปรมัตถธรรม6(1) ปรมัตถธรรม4 กับ ขันธ์5และอายตนะ12
24 สิงหาคม 2561
850
5,471 218-อริยมรรคมีองค์8และตอบปัญหา คอร์สพัฒนาจิตฯ
21 สิงหาคม 2561
981
5,470 089-ธรรมปฏิบัติ36 วิธีประกอบปัญญาทำให้ไม่หลงในสภาวะ
20 สิงหาคม 2561
961
5,469 217-ปฏิจจสมุปบาท1(2) ความสำคัญของปฏิจจสมุปบาท
19 สิงหาคม 2561
1170
5,468 216-ปฏิจจสมุปบาท1(1) หลักทั่วไปและหลักแจกแจงขยายความ
19 สิงหาคม 2561
1390
5,467 1015-การพัฒนามรรคเพื่อเห็นอริยสัจ กรมอู่ทหารเรือโดยชมรมอัปปมัญญา
19 สิงหาคม 2561
952
5,466 1014-ธรรมะและการอยู่อย่างมีสติ วิทยาลัยการจัดการ ม.พะเยา
18 สิงหาคม 2561
895
5,465 221-ปรมัตถธรรม5(3) นิพพาน3 ประเภทและวิธีเข้าถึงนิพพาน
17 สิงหาคม 2561
800
5,464 220-ปรมัตถธรรม5(2) นิพพาน2 ชื่อและประเภทของนิพพาน
17 สิงหาคม 2561
827
5,463 219-ปรมัตถธรรม5(1) นิพพาน1 นิพพานปรมัตถ์และชื่อของนิพพาน
17 สิงหาคม 2561
811
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 7712 รายการ