ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,242
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 283 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 708 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 488 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,142 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 811 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 850 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,292 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
1,292 429-ทำความรู้จักทุกข์ วัดทัพช้าง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
15 ตุลาคม 2554
1564
1,291 428-วิธีฝึกสติ วัดทัพช้าง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
15 ตุลาคม 2554
1512
1,290 427-เพียรปฏิบัติธรรม วัดทัพช้าง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
14 ตุลาคม 2554
1346
1,289 426-เรียนรู้กายใจเพื่อความพ้นทุกข์ วัดทัพช้าง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
14 ตุลาคม 2554
1527
1,288 042-เดินทางสู่ภายในตน โรงแรม lemomtree ออรังกาบัด
10 ตุลาคม 2554
2003
1,287 041-การลบล้างวินัยมีเพราะการลบล้างธรรมะ โรงแรม lemontree ออรังกาบัด
9 ตุลาคม 2554
1956
1,286 040-ธรรมจักร ธัมเมกขสถูป สารนาถ พาราณสี
7 ตุลาคม 2554
2089
1,285 039-อันตรายิกธรรม 5 ประการ โรงแรม Lotus Nikko พุทธคยา
6 ตุลาคม 2554
1983
1,284 038-คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย วิหารเวฬุวัน ราชคฤห์
6 ตุลาคม 2554
2036
1,283 037-เข้าหาพระพุทธเจ้า มหาวิทยาลัยนาลันทา ราชคฤห์
6 ตุลาคม 2554
1753
1,282 036-ธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา
5 ตุลาคม 2554
1963
1,281 035-อนุรักษ์สัจจะ เจดีย์เกสริยา เวสาลี
4 ตุลาคม 2554
1940
1,280 034-ธรรมะที่ควรทำให้เกิดขึ้น โรงแรม Imperial Kushinagar กุสินารา
3 ตุลาคม 2554
1999
1,279 033-อานิสงส์ของกายคตาสติ มหาปรินิพพานสถูป กุสินารา
3 ตุลาคม 2554
1893
1,278 032-การเลือกเกิด โรงแรม Lotus Nikko สาวัตถี
2 ตุลาคม 2554
1935
1,277 031-พรหมจรรย์ของพระพุทธเจ้า เชตวันมหาวิหาร สาวัตถี อินเดีย
2 ตุลาคม 2554
1796
1,276 030-ความเกิด โรงแรม Nirvana ลุมพินี เนปาล
1 กันยายน 2554
1893
1,275 029-บุคคลผู้เลิศ ผู้ใหญ่ ผู้ประเสริฐ ที่สุดในโลก สวนลุมพินี เนปาล
1 กันยายน 2554
1864
1,274 151-จูฬเวทัลลสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่4
29 กันยายน 2554
1883
1,273 150-จูฬเวทัลลสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่3
29 กันยายน 2554
1735
1,272 074-มีปัญญา ศูนย์ลูกเรือ
27 กันยายน 2554
2216
1,271 073-มีศีล มีสมาธิ ศูนย์ลูกเรือ
27 กันยายน 2554
2088
1,270 072-ทางเดียว ทางไปไม่มีกลับ ศูนย์ลูกเรือ
27 กันยายน 2554
2076
1,269 071-จิต กับ การอบรมจิต ศูนย์ลูกเรือ
27 กันยายน 2554
2021
1,268 070-ความไม่มีทุกข์ กับ ข้อปฏิบัติ ศูนย์ลูกเรือ
26 กันยายน 2554
2079
1,267 069-ชีวิตเป็นทุกข์ กับ เหตุให้ได้ชีวิตใหม่ ศูนย์ลูกเรือ
26 กันยายน 2554
2061
1,266 068-ชีวิต และ ข้อจำกัดของชีวิต ศูนย์ลูกเรือ
26 กันยายน 2554
2071
1,265 067-ธาตุ กับ ธรรม เป็นสิ่งสากล ศูนย์ลูกเรือ
26 กันยายน 2554
1991
1,264 222-ตอบคำถามการฝึกสติ ฝึกสมาธิ คณะนักศึกษาธรรมลาดพร้าว
25 กันยายน 2554
2017
1,263 012-อานาปานัสสติสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่2
23 กันยายน 2554
2131
1,262 017-อริยมรรค; ทางไปนิพพาน
21 กันยายน 2554
1923
1,261 220-ธรรมะกับการทำงาน บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
19 กันยายน 2554
1831
1,260 004-พรหมจรรย์ ตอนที่4
18 กันยายน 2554
2171
1,259 425-สติเป็นอธิบดี โรงพยาบาลสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์
16 กันยายน 2554
1581
1,258 424-ทำให้แจ้งนิพพาน เจริญมรรค โรงพยาบาลสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์
16 กันยายน 2554
1488
1,257 423-รู้ทุกข์ รู้ธรรม โรงพยาบาลสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์
16 กันยายน 2554
1462
1,256 422-รอบรู้ทุกข์ ละสมุทัย โรงพยาบาลสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์
16 กันยายน 2554
1585
1,255 047-ปฏิจจสมุปบาท ตอนที่7
13 กันยายน 2554
2346
1,254 219-สัจจะแห่งชีวิต คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ บางรัก
9 กันยายน 2554
1909
1,253 018-โพธิปักขิยธรรม5 สติปัฏฐาน4 ตอนที่5
6 กันยายน 2554
3042
1,252 016-อริยมรรคมีองค์8 แจกแจงขยายความและตอบปัญหาธรรม
6 กันยายน 2554
1950
1,251 010-สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับกรรม 6 อย่าง
5 กันยายน 2554
2172
1,250 085-ธรรมอันน่าอัศจรรย์ที่มีในมหาสมุทรกับธรรมวินัย ตอนที่2
4 กันยายน 2554
1918
1,249 084-ธรรมอันน่าอัศจรรย์ที่มีในมหาสมุทรกับธรรมวินัย ตอนที่1
4 กันยายน 2554
2106
1,248 215-ทำความเข้าใจเรื่องธรรมะ คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ บางรัก
2 กันยายน 2554
1797
1,247 003-พรหมจรรย์ ตอนที่3
21 สิงหาคม 2554
2336
1,246 015-อริยมรรค; ความหมายและความสำคัญ
20 สิงหาคม 2554
2030
1,245 011-อานาปานัสสติสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่1
19 สิงหาคม 2554
2121
1,244 149-จูฬเวทัลลสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่2
18 สิงหาคม 2554
1714
1,243 148-จูฬเวทัลลสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่1
18 สิงหาคม 2554
1703
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8292 รายการ