ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,829
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,037 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,108 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 825 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,518 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,018 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,067 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,879 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
5,479 090-ธรรมปฏิบัติ37 ภาวนาเอาความคุ้นเคยไม่ดีออกจากจิต
27 สิงหาคม 2561
925
5,478 220-ปฏิจจสมุปบาท2(2) สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท
26 สิงหาคม 2561
1054
5,477 219-ปฏิจจสมุปบาท2(1) ความสำคัญของปฏิจจสมุปบาท(ต่อ)
26 สิงหาคม 2561
1100
5,476 124-มหาปรินิพพานสูตร37 สรุปหลักธรรมและองค์ความรู้สำคัญ
25 สิงหาคม 2561
818
5,475 123-มหาปรินิพพานสูตร36 การแบ่งและการแผ่ขยายของพระธาตุ
25 สิงหาคม 2561
863
5,474 224-ปรมัตถธรรม6(3) ปรมัตถธรรม4 กับ อินทรีย์22และปฏิจจสมุปบาทองค์12
24 สิงหาคม 2561
906
5,473 223-ปรมัตถธรรม6(2) ปรมัตถธรรม4 กับ ธาตุ18และอริยสัจ4
24 สิงหาคม 2561
788
5,472 222-ปรมัตถธรรม6(1) ปรมัตถธรรม4 กับ ขันธ์5และอายตนะ12
24 สิงหาคม 2561
853
5,471 218-อริยมรรคมีองค์8และตอบปัญหา คอร์สพัฒนาจิตฯ
21 สิงหาคม 2561
984
5,470 089-ธรรมปฏิบัติ36 วิธีประกอบปัญญาทำให้ไม่หลงในสภาวะ
20 สิงหาคม 2561
971
5,469 217-ปฏิจจสมุปบาท1(2) ความสำคัญของปฏิจจสมุปบาท
19 สิงหาคม 2561
1181
5,468 216-ปฏิจจสมุปบาท1(1) หลักทั่วไปและหลักแจกแจงขยายความ
19 สิงหาคม 2561
1405
5,467 1015-การพัฒนามรรคเพื่อเห็นอริยสัจ กรมอู่ทหารเรือโดยชมรมอัปปมัญญา
19 สิงหาคม 2561
964
5,466 1014-ธรรมะและการอยู่อย่างมีสติ วิทยาลัยการจัดการ ม.พะเยา
18 สิงหาคม 2561
899
5,465 221-ปรมัตถธรรม5(3) นิพพาน3 ประเภทและวิธีเข้าถึงนิพพาน
17 สิงหาคม 2561
807
5,464 220-ปรมัตถธรรม5(2) นิพพาน2 ชื่อและประเภทของนิพพาน
17 สิงหาคม 2561
836
5,463 219-ปรมัตถธรรม5(1) นิพพาน1 นิพพานปรมัตถ์และชื่อของนิพพาน
17 สิงหาคม 2561
816
5,462 715-ฌานวิภังค์14 ชำระจิตให้หมดจดจากถินมิทธะและอุทธัจจกุกกุจจะ
16 สิงหาคม 2561
974
5,461 714-ตอบปัญหาประโยชน์ของปรมัตถธรรม4ในการปฏิบัติ
16 สิงหาคม 2561
1007
5,460 713-ฌานวิภังค์13 ชำระจิตให้หมดจดจากพยาปาทปโทสะ
16 สิงหาคม 2561
931
5,459 712-ฌานวิภังค์12 ชำระจิตให้หมดจดจากอภิชฌาในโลก
16 สิงหาคม 2561
981
5,458 218-ธาตุกถา7 ทบทวนการจัดสงเคราะห์ขันธ์ อายตนะ ธาตุ
15 สิงหาคม 2561
736
5,457 101-กัมมัฏฐาน5 กายคตาสติ5 การประกอบสัมปชัญญะ4
14 สิงหาคม 2561
996
5,456 165-พุทธานุสสติ6 อานิสงส์10ประการในคัมภีร์วิสุทธิมรรค
12 สิงหาคม 2561
989
5,455 164-พุทธานุสสติ5 ได้วิบากที่เลิศและอมนุษย์ไม่ทำร้าย
12 สิงหาคม 2561
1064
5,454 122-มหาปรินิพพานสูตร35 พระมหากัสสปเถระไหว้พระบาท
11 สิงหาคม 2561
863
5,453 121-มหาปรินิพพานสูตร34 การบูชาพุทธสรีระ
11 สิงหาคม 2561
781
5,452 120-มหาปรินิพพานสูตร33 ลักษณะการปรินิพพาน
11 สิงหาคม 2561
755
5,451 123-อัปปมัญญาภาวนา16 วิธีแผ่เมตตาฌาน132แบบ
10 สิงหาคม 2561
929
5,450 122-อัปปมัญญาภาวนา15 วิธีเจริญเมตตาจนถึงได้ฌาน
10 สิงหาคม 2561
953
5,449 217-ธาตุกถา6 จัดกุสลติกะเป็นขันธ์ อายตนะ ธาตุ
8 สิงหาคม 2561
839
5,448 243-สํ.นิ.นครสูตร; พบเมืองเก่า ทางเข้าคือมรรค8
5 สิงหาคม 2561
990
5,447 242-สํ.นิ.นฬกลาปิสูตร; นามรูปกับวิญญาณอิงอาศัยกัน
5 สิงหาคม 2561
892
5,446 215-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯศูนย์2
4 สิงหาคม 2561
1177
5,445 214-จากไตรลักษณ์สู่ไตรสิกขา ยุวพุทธฯศูนย์2
4 สิงหาคม 2561
937
5,444 084-ภาวนา7 พิจารณากายนี้ไม่อาจพ้นความเป็นศพและถูกสัตว์กิน
3 สิงหาคม 2561
892
5,443 039-ตามรอย18 พุทธคุณบทว่าโลกวิทู2
3 สิงหาคม 2561
790
5,442 038-ตามรอย17 พุทธคุณบทว่าโลกวิทู1
3 สิงหาคม 2561
856
5,441 037-ตามรอย16 พุทธคุณบทว่าสุคโต2
3 สิงหาคม 2561
759
5,440 036-ตามรอย15 พุทธคุณบทว่าสุคโต1
3 สิงหาคม 2561
781
5,439 035-ตามรอย14 พุทธคุณบทว่าวิชชาจรณสัมปันโน5
3 สิงหาคม 2561
825
5,438 034-ตามรอย13 พุทธคุณบทว่าวิชชาจรณสัมปันโน4
3 สิงหาคม 2561
922
5,437 711-ฌานวิภังค์11 สถานที่และอิริยาบถที่เหมาะต่อการทำฌาน
2 สิงหาคม 2561
1559
5,436 710-ตอบปัญหาการพิจารณาสมุทัยสัจปัจจุบันและอดีต
2 สิงหาคม 2561
1034
5,435 709-ฌานวิภังค์10 ประกอบภาวนาและกระทำสัมปชัญญะ
2 สิงหาคม 2561
909
5,434 708-ฌานวิภังค์9 รู้ความพอดีในอาหารและตื่นอยู่เสมอ
2 สิงหาคม 2561
890
5,433 216-ธาตุกถา5 จัดองค์ธรรมปฏิจจสมุปบาท12
1 สิงหาคม 2561
746
5,432 163-พุทธานุสสติ4 ประโยชน์และอานิสงส์4
29 กรกฎาคม 2561
1041
5,431 162-พุทธานุสสติ3 ประโยชน์และอานิสงส์3
29 กรกฎาคม 2561
932
5,430 2034-ละเว้นความชั่ว ทำบุญกุศล และอยู่อย่างไม่ประมาท
28 กรกฎาคม 2561
1063
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8879 รายการ