ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,242
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 283 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 708 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 488 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,142 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 811 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 850 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,292 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
6,392 2320-ตอบปัญหาและสรุปลำดับการปฏิบัติ
11 พฤษภาคม 2563
479
6,391 2319-ปฏิปทา4 และสิ่งทั้งปวง30อย่าง ยุวพุทธฯ
11 พฤษภาคม 2563
326
6,390 2318-อธิบายรายละเอียดองค์มรรคทั้ง8 ยุวพุทธฯ
11 พฤษภาคม 2563
435
6,389 2317-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
10 พฤษภาคม 2563
361
6,388 2316-สัมมาทิฏฐิพาไปนิพพาน ยุวพุทธฯ
10 พฤษภาคม 2563
368
6,387 2315-เจริญปัญญาเข้าใจสัจธรรมตามแนวสติปัฏฐาน4
10 พฤษภาคม 2563
389
6,386 2314-โฉมหน้าศัตรูที่แท้จริงของสัตว์โลก ยุวพุทธฯ
10 พฤษภาคม 2563
413
6,385 2313-รู้กายตามแนวกายคตาสติ18หมวด ยุวพุทธฯ
9 พฤษภาคม 2563
298
6,384 2312-ไม่อาลัยอดีต ไม่กังวลอนาคต รู้แจ้งธรรมปัจจุบัน
9 พฤษภาคม 2563
418
6,383 2311-หลักธรรมสำคัญจำเป็นเร่งด่วนควรรู้ก่อน ยุวพุทธฯ
9 พฤษภาคม 2563
355
6,382 837-ขุ.อุ.ตติยโพธิสูตร พุทธอุทานแรกตรัสรู้คาถาที่3
7 พฤษภาคม 2563
324
6,381 836-ขุ.อุ.ทุติยโพธิสูตร พุทธอุทานแรกตรัสรู้คาถาที่2
7 พฤษภาคม 2563
266
6,380 835-ตอบปัญหาอุปนิสสยปัจจัยในปฏิจจสมุปบาท
7 พฤษภาคม 2563
305
6,379 834-ขุ.อุ.ปฐมโพธิสูตร พุทธอุทานแรกตรัสรู้คาถาที่1
7 พฤษภาคม 2563
310
6,378 833-ขุ.ธ.อรหันตวรรค5 เรื่องท่านพระมหากัจจายนเถระ
30 เมษายน 2563
327
6,377 832-ขุ.ธ.อรหันตวรรค4 เรื่องท่านพระอนุรุทธเถระ
30 เมษายน 2563
310
6,376 831-ตอบปัญหาการนำปัจจัย24มาใช้ประโยชน์
30 เมษายน 2563
366
6,375 830-ขุ.ธ.อรหันตวรรค3 เรื่องท่านพระเพฬัฏฐสีสเถระ
30 เมษายน 2563
296
6,374 829-ขุ.ธ.อรหันตวรรค2 เรื่องท่านพระมหากัสสปเถระ
30 เมษายน 2563
285
6,373 828-ขุ.ธ.อรหันตวรรค1 เรื่องหมอชีวก
30 เมษายน 2563
332
6,372 2310-สรุปธรรมบรรยายและให้โอวาท ยุวพุทธฯ
26 เมษายน 2563
306
6,371 2309-ความรู้และคุณธรรมของชาวพุทธ ยุวพุทธฯ
26 เมษายน 2563
347
6,370 2308-เริ่มต้นที่มีความเห็นว่าชีวิตเป็นทุกข์ ยุวพุทธฯ
26 เมษายน 2563
360
6,369 2307-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
25 เมษายน 2563
313
6,368 2306-เข้าใจให้ตรงอริยสัจธรรม ยุวพุทธฯ
25 เมษายน 2563
336
6,367 2305-หลักฝึกปัญญาตามแนวสติปัฏฐาน ยุวพุทธฯ
25 เมษายน 2563
346
6,366 2304-ฝึกให้ไม่หลงรู้จักแยกกายและจิต ยุวพุทธฯ
25 เมษายน 2563
383
6,365 163-สังคีติสูตร18 ธรรมหมวดละเก้า6หมวด ตอน1
25 เมษายน 2563
245
6,364 162-สังคีติสูตร17 ธรรมหมวดละแปด11หมวด ตอน2
25 เมษายน 2563
242
6,363 2303-การฝึกประกอบสัมปชัญญะ4อย่าง
24 เมษายน 2563
345
6,362 2302-พิธีกรรมเตรียมความพร้อมและกรรมฐานเบื้องต้น
24 เมษายน 2563
292
6,361 2301-ปฏิบัติธรรมคืออะไรและอย่างไร ยุวพุทธฯ
24 เมษายน 2563
332
6,360 827-มหาตัณหาสังขยสูตร12 การปฏิบัติฝ่ายดับทุกข์ทำให้แจ้งนิพพาน
23 เมษายน 2563
329
6,359 826-มหาตัณหาสังขยสูตร11 อริยธรรมพื้นฐาน4และงานด้านสมาธิ
16 เมษายน 2563
452
6,358 825-มหาตัณหาสังขยสูตร10 อริยสีลขันธ์ทำให้ได้สุขไม่มีโทษ
16 เมษายน 2563
403
6,357 824-มหาตัณหาสังขยสูตร9 เริ่มต้นกระแสธรรมฝ่ายวิวัฏฏะ
16 เมษายน 2563
337
6,356 823-มหาตัณหาสังขยสูตร8 เพลินเวทนาเป็นอุปาทานสืบต่อทุกข์
2 เมษายน 2563
510
6,355 822-มหาตัณหาสังขยสูตร7 อวิชชามีวัฏฏะสงสารเป็นมูล
2 เมษายน 2563
397
6,354 821-พระอริยะ108และการบรรลุอรหันต์บัลลังก์เดียว
2 เมษายน 2563
398
6,353 820-มหาตัณหาสังขยสูตร6 ข้ามพ้นสงสัย16ข้อเข้าถึงนิพพาน
2 เมษายน 2563
421
6,352 256-ปฏิจจสมุปบาท9(2) สภาวธรรมในปัจจยาการ2
22 มีนาคม 2563
571
6,351 255-ปฏิจจสมุปบาท9(1) สภาวธรรมในปัจจยาการ1
22 มีนาคม 2563
529
6,350 098-สํ.สฬา.อันธภูตสูตร สิ่งทั้งปวงเป็นของมืดมน
22 มีนาคม 2563
381
6,349 819-ตอบปัญหาการถือเอาประโยชน์จาก COVID-19
19 มีนาคม 2563
547
6,348 818-ตอบปัญหาวิธีพิจารณาขันธ์5แยกเป็น7ประเด็น
19 มีนาคม 2563
471
6,347 817-ตอบปัญหาความเชื่อมโยงอนุสัย3กับเวทนา3
19 มีนาคม 2563
491
6,346 816-มหาตัณหาสังขยสูตร5 ความเกิดและความดับแห่งกองทุกข์
19 มีนาคม 2563
390
6,345 133-ตามรอย112 พุทธประวัติประสูติ8 ทูเรนิทาน8
17 มีนาคม 2563
282
6,344 132-ตามรอย111 พุทธประวัติประสูติ7 ทูเรนิทาน7
17 มีนาคม 2563
256
6,343 131-ตามรอย110 พุทธประวัติประสูติ6 ทูเรนิทาน6
17 มีนาคม 2563
265
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8292 รายการ