ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,871
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,311
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 147 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 677 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,343 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,122 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,285 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,748 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 6,904 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
4,254 156-อริยมรรคมีองค์8 คอร์สพัฒนาจิตฯ
20 สิงหาคม 2559
1348
4,253 076-มรณสติ10 วิธีเจริญมรณสติ9
19 สิงหาคม 2559
1509
4,252 075-มรณสติ9 วิธีเจริญมรณสติ8
19 สิงหาคม 2559
1344
4,251 889-ปล่อยวาง..ทางถึงสุขอันไพบูลย์ พนง.FBFurniture
18 สิงหาคม 2559
1631
4,250 558-ขุททกวัตถุวิภังค์34 กิเลสหมวดละแปด2
18 สิงหาคม 2559
1424
4,249 557-ตอบปัญหาธรรม
18 สิงหาคม 2559
1576
4,248 556-ขุททกวัตถุวิภังค์33 กิเลสหมวดละแปด1
18 สิงหาคม 2559
1416
4,247 555-ขุททกวัตถุวิภังค์32 กิเลสหมวดละเจ็ด2
18 สิงหาคม 2559
1351
4,246 131-กถาวัตถุ7 อัญญาณกถาเป็นต้น
17 สิงหาคม 2559
1530
4,245 077-สูตรโสดาบัน30 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน23
16 สิงหาคม 2559
1602
4,244 043-ความเข้าใจเรื่องกรรม22 วิธีลดบรรเทาผลกรรม2
15 สิงหาคม 2559
2313
4,243 037-ตอบปัญหาธรรม
14 สิงหาคม 2559
1636
4,242 036-สัมมาวายามะ2; วิธีพิจารณาเพื่อกระตุ้นความเพียร
14 สิงหาคม 2559
1637
4,241 035-สัมมาวายามะ1; ลักษณะและประเภท
14 สิงหาคม 2559
1673
4,240 155-ทาน ศีล ภาวนา คอร์สเจ้าภาพ
12 สิงหาคม 2559
1598
4,239 1673-โอวาทปิดการอบรม ยุวพุทธฯ
13 สิงหาคม 2559
1209
4,238 1672-ความเพียรที่ถูกต้อง ยุวพุทธฯ
13 สิงหาคม 2559
1381
4,237 1671-ตอบปัญหาธรรม7 ยุวพุทธฯ
12 สิงหาคม 2559
1397
4,236 1670-สัมมาสังกัปปะและองค์มรรคฝ่ายศีล ยุวพุทธฯ
12 สิงหาคม 2559
1236
4,235 1669-ตอบปัญหาธรรม6 ยุวพุทธฯ
12 สิงหาคม 2559
1330
4,234 1668-วิธีคิดเนกขัมมะ ยุวพุทธฯ
12 สิงหาคม 2559
1401
4,233 1667-ตอบปัญหาธรรม5 ยุวพุทธฯ
12 สิงหาคม 2559
1293
4,232 1666-อริยสัจคือทุกขสมุทัยควรละ ยุวพุทธฯ
11 สิงหาคม 2559
1300
4,231 1665-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธฯ
11 สิงหาคม 2559
1203
4,230 1664-อริยสัจคือทุกข์ควรกำหนดรอบรู้ ยุวพุทธฯ
11 สิงหาคม 2559
1252
4,229 1663-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
11 สิงหาคม 2559
1223
4,228 1662-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
10 สิงหาคม 2559
1218
4,227 1661-สัมมาทิฏฐิเรื่องกรรมและผลของกรรม ยุวพุทธฯ
10 สิงหาคม 2559
1305
4,226 1660-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
10 สิงหาคม 2559
1139
4,225 1659-วิธีฝึกและพัฒนาปัญญา ยุวพุทธฯ
10 สิงหาคม 2559
1351
4,224 1658-พิจารณาธรรมประจำกาย ยุวพุทธฯ
9 สิงหาคม 2559
1377
4,223 1657-ทำกรรมฐานฝึกจิต ยุวพุทธฯ
9 สิงหาคม 2559
1288
4,222 1656-หลักการปฏิบัติที่ครอบคลุมครบถ้วน ยุวพุทธฯ
9 สิงหาคม 2559
1376
4,221 042-ความเข้าใจเรื่องกรรม21 วิธีลดบรรเทาผลกรรม1
8 สิงหาคม 2559
2208
4,220 198-โอกาสแห่งการประพฤติพรหมจรรย์
7 สิงหาคม 2559
1572
4,219 197-ธรรมน่าอัศจรรย์ของนันทมาตาอุบาสิกา7อย่าง
7 สิงหาคม 2559
1594
4,218 196-บุคคลมีกำลังต่างกัน8แบบ
7 สิงหาคม 2559
1565
4,217 056-สิ่งน่าปรารถนา10อย่างพร้อมทั้งอันตรายและอาหาร
7 สิงหาคม 2559
1727
4,216 062-พิจารณาเห็นผลชั่วจึงละบาปทุจริตได้
5 สิงหาคม 2559
1638
4,215 130-กถาวัตถุ6 ปฏิจจสมุปปาทกถาและปริหานิกถา
5 สิงหาคม 2559
1472
4,214 554-ขุททกวัตถุวิภังค์31 กิเลสหมวดละเจ็ด1
4 สิงหาคม 2559
1448
4,213 553-ตอบปัญหาธรรม
4 สิงหาคม 2559
1485
4,212 552-ขุททกวัตถุวิภังค์30 กิเลสหมวดละหก2
4 สิงหาคม 2559
1505
4,211 551-ขุททกวัตถุวิภังค์29 กิเลสหมวดละหก1
4 สิงหาคม 2559
1376
4,210 1655-วิธีเลือกกรรมฐานและวิบากของทุจริต วังรีรีสอร์ท
3 สิงหาคม 2559
1413
4,209 1654-ตอบปัญหาธรรม2 วังรีรีสอร์ท
3 สิงหาคม 2559
1371
4,208 1653-ตอบปัญหาธรรม1 วังรีรีสอร์ท
3 สิงหาคม 2559
1505
4,207 1652-กายคตาสติต่อด้วยสติปัฏฐาน3วิธี วังรีรีสอร์ท
2 สิงหาคม 2559
1307
4,206 1651-ข้อพิจารณากระตุ้นความเพียร วังรีรีสอร์ท
2 สิงหาคม 2558
1376
4,205 1650-ปฏิบัติเพื่อสำรวม ละ รู้ยิ่งและรอบรู้ วังรีรีสอร์ท
2 สิงหาคม 2559
1202
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 6904 รายการ