ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,513
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 503 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 829 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 596 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,254 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 869 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 909 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,563 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
363 057-ถามตอบ
25 ตุลาคม 2550
1954
362 056-นิพเพธิกสูตร5
25 ตุลาคม 2550
1931
361 055-นิพเพธิกสูตร4
25 ตุลาคม 2550
1672
360 054-นิพเพธิกสูตร3
27 กันยายน 2550
1802
359 053-นิพเพธิกสูตร2
27 กันยายน 2550
1721
358 052-นิพเพธิกสูตร1
27 กันยายน 2550
1843
357 051-อาทิตตปริยายสูตร3
27 กันยายน 2550
1852
356 050-อาทิตตปริยายสูตร2
27 กันยายน 2550
1978
355 049-อาทิตตปริยายสูตร1
30 สิงหาคม 2550
1726
354 048-สีสูปาจาลาเถรีคาถา
30 สิงหาคม 2550
1791
353 047-อุปจาลาเถรีคาถา
26 กรกฎาคม 2550
1773
352 046-สติสัมปชัญญสูตร
26 กรกฎาคม 2550
1987
351 045-มหาสติปัฏฐานสูตร18
28 มิถุนายน 2550
1947
350 044-มหาสติปัฏฐานสูตร17
28 มิถุนายน 2550
1818
349 043-มหาสติปัฏฐานสูตร16
31 พฤษภาคม 2550
1702
348 042-มหาสติปัฏฐานสูตร15
31 พฤษภาคม 2550
1710
347 041-มหาสติปัฏฐานสูตร14
26 เมษายน 2550
1756
346 040-มหาสติปัฏฐานสูตร13
26 เมษายน 2550
1950
345 039-มหาสติปัฏฐานสูตร12
26 เมษายน 2550
1721
344 038-มหาสติปัฏฐานสูตร11
26 เมษายน 2550
1922
343 037-มหาสติปัฏฐานสูตร10
29 มีนาคม 2550
1839
342 036-มหาสติปัฏฐานสูตร9
29 มีนาคม 2550
1853
341 035-มหาสติปัฏฐานสูตร8
22 กุมภาพันธ์ 2550
1798
340 034-มหาสติปัฏฐานสูตร7
22 กุมภาพันธ์ 2550
1761
339 033-มหาสติปัฏฐานสูตร6
25 มกราคม 2550
1948
338 032-มหาสติปัฏฐานสูตร5
25 มกราคม 2550
1773
337 031-มหาสติปัฏฐานสูตร4
11 มกราคม 2550
1775
336 030-มหาสติปัฏฐานสูตร3
11 มกราคม 2550
1923
335 029-มหาสติปัฏฐานสูตร2
11 มกราคม 2550
1928
334 028-มหาสติปัฏฐานสูตร1
11 มกราคม 2550
2070
333 027-ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร4
28 ธันวาคม 2549
1623
332 026-ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร3
28 ธันวาคม 2549
1706
331 025-ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร2
28 พฤศจิกายน 2549
2029
330 024-ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร1
28 พฤศจิกายน 2549
2080
329 023-ภัทเทกรัตตคาถา2
26 ตุลาคม 2549
1765
328 022-ภัทเทกรัตตคาถา1
26 ตุลาคม 2549
1873
327 021-โอวาทปาติโมกขคาถา2
28 กันยายน 2549
1876
326 020-โอวาทปาติโมกขคาถา1
28 กันยายน 2549
1936
325 019-กรณียเมตตสูตร9
28 กันยายน 2549
1786
324 018-กรณียเมตตสูตร8
31 สิงหาคม 2549
1895
323 017-กรณียเมตตสูตร7
31 สิงหาคม 2549
1737
322 016-กรณียเมตตสูตร6
31 สิงหาคม 2549
1792
321 015-กรณียเมตตสูตร5
31 สิงหาคม 2549
1835
320 014-กรณียเมตตสูตร4
27 กรกฏาคม 2549
1716
319 013-กรณียเมตตสูตร3
27 กรกฏาคม 2549
1773
318 012-กรณียเมตตสูตร2
27 กรกฎาคม 2549
1732
317 011-กรณียเมตตสูตร1
22 มิถุนายน 2549
1892
316 010-มงคลสูตร10
22 มิถุนายน 2549
1779
315 009-มงคลสูตร9
22 มิถุนายน 2549
1862
314 008-มงคลสูตร8
22 มิถุนายน 2549
1727
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8563 รายการ