ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,513
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 499 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 827 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 594 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,251 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 867 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 907 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,563 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
163 063-อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร อาศรมมาตา
5 พฤษภาคม 2552
1521
162 062-ลำดับการปฏิบัติธรรม อาศรมมาตา
4 พฤษภาคม 2552
1645
161 061-เห็นธรรม อาศรมมาตา
4 พฤษภาคม 2552
1618
160 060-อริยสัจ อาศรมมาตา
3 พฤษภาคม 2552
1592
159 059-ที่ตั้งของสติปัญญา อาศรมมาตา
3 พฤษภาคม 2552
1639
158 058-ความรู้ตัว อาศรมมาตา
2 พฤษภาคม 2552
1574
157 057-รู้ทุกข์ อาศรมมาตา
2 พฤษภาคม 2552
1767
156 056-ศีล สมาธิ ปัญญา อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
1 พฤษภาคม 2552
1736
155 055-อานุภาพของสติ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
19 มกราคม 2552
1537
154 054-คำสอนหลัก วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
18 มกราคม 2552
1493
153 053-รู้ปัจจุบัน วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
18 มกราคม 2552
1716
152 052-ที่ตั้งของการรู้ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
17 มกราคม 2552
1734
151 051-ความจริงอันประเสริฐ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
17 มกราคม 2552
1646
150 050-ความจริงของสิ่งทั้งปวง วัดพระธาตุโกฏิแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย
16 มกราคม 2552
1652
149 049-ทางเดียว
4 สิงหาคม 2551
1594
148 048-ธรรมะคืออะไร
2 มิถุนายน 2551
1785
147 047-แสดงความคิดเห็น ทุ่งอนงค์
16 พฤศจิกายน 2551
1650
146 046-เห็นความคิด ทุ่งอนงค์
16 พฤศจิกายน 2551
1802
145 045-การศึกษาในพระพุทธศาสนา ทุ่งอนงค์
15 พฤศจิกายน 2551
1525
144 044-สมถะวิปัสสนา ทุ่งอนงค์
15 พฤศจิกายน 2551
1703
143 043-ทางผิด ทางถูก ทุ่งอนงค์
15 พฤศจิกายน 2551
1560
142 042-ศึกษากาย ศึกษาใจ ทุ่งอนงค์
15 พฤศจิกายน 2551
1558
141 041-รู้ทุกข์ ละสมุทัย ทุ่งอนงค์
14 พฤศจิกายน 2551
1597
140 040-นั่งสมาธิ เดินจงกรม ทุ่งอนงค์
14 พฤศจิกายน 2551
1703
139 039-จุดประสงค์ของการปฏิบัติธรรม สำนักปฏิบัติธรรมทุ่งอนงค์ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
14 พฤศจิกายน 2551
1666
138 038-ได้ชีวิตคืนมา บ้านพุทธธรรมสวนหลวง
10 สิงหาคม 2551
1564
137 037-ฝึกรู้ บ้านพุทธธรรมสวนหลวง
9 สิงหาคม 2551
1523
136 036-สำคัญที่รู้สึกตัว บ้านพุทธธรรมสวนหลวง
9 สิงหาคม 2551
1657
135 035-ขันธ์ปรุง ไม่ปรุงขันธ์ บ้านพุทธธรรมสวนหลวง
8 สิงหาคม 2551
1612
134 034-รู้คือภาวนา บ้านพุทธธรรมสวนหลวง
8 สิงหาคม 2551
1591
133 033-สติ สมาธิ บ้านพุทธธรรมสวนหลวง
7 สิงหาคม 2551
1673
132 032-อภิสังขารไม่ใช่มรรค รู้เป็นมรรค บ้านพุทธธรรมสวนหลวง กรุงเทพฯ
7 สิงหาคม 2551
1655
131 031-แสดงความเห็น อาศรมมาตา
13 พฤษภาคม 2551
1642
130 030-ประพฤติพรหมจรรย์
13 พฤษภาคม 2551
1550
129 029-โพชฌงค์7 อาศรมมาตา
12 พฤษภาคม 2551
1625
128 028-ให้ปฏิบัติ อาศรมมาตา
12 พฤษภาคม 2551
1540
127 027-สติกับสัมปชัญญะ อาศรมมาตา
12 พฤษภาคม 2551
1634
126 026-รู้สึกตัวเดิน อาศรมมาตา
12 พฤษภาคม 2551
1393
125 025-ลำดับการปฏิบัติตามโอวาทปาติโมกข์ อาศรมมาตา
11 พฤษภาคม 2551
1655
124 024-พึ่งตนเอง อาศรมมาตา
11 พฤษภาคม 2551
1509
123 023-ละนิวรณ์ อาศรมมาตา
11 พฤษภาคม 2551
1699
122 022-ศีล สมาธิ ปัญญา อาศรมมาตา
10 พฤษภาคม 2551
1481
121 021-ให้ไปปฏิบัติ อาศรมมาตา
10 พฤษภาคม 2551
1590
120 020-สติปัฏฐาน4 อาศรมมาตา
10 พฤษภาคม 2551
1560
119 019-เริ่มต้นปฏิบัติ อาศรมมาตา
9 พฤษภาคม 2551
1622
118 018-ปฏิบัติตามหลักอริยสัจ4 อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
9 พฤษภาคม 2551
1672
117 017-พัฒนาการทางปัญญา
15 เมษายน 2550
1806
116 016-ความหลากหลายในการภาวนา วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
14 เมษายน 2550
1610
115 015-การอยู่ด้วยธรรม วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
14 เมษายน 2550
1828
114 014-อยู่กับปัจจุบัน วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
13 เมษายน 2550
1831
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8563 รายการ