ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,242
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 280 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 707 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 484 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,138 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 808 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 850 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,292 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
5,792 173-พุทธานุสสติ14 พราหมณ์สรรเสริญคุณพระพุทธเจ้า29ข้อ
31 มีนาคม 2562
726
5,791 140-ปฐมโพธิกาล15 ปาฏิหาริย์เก็บผลหว้าชมพูทวีปเป็นต้น
30 มีนาคม 2562
625
5,790 139-ปฐมโพธิกาล14 ปาฏิหาริย์เทวดาพรหมเฝ้าฟังธรรมเป็นต้น
30 มีนาคม 2562
639
5,789 232-ปฏิบัติธรรมเพื่อความสุขแนวเศรษฐกิจพอเพียง ยุวพุทธ2
29 มีนาคม 2562
700
5,788 031-สัมมาทิฏฐินำชีวิต31 ตัณหาถูกละและดับที่ปิยรูปสาตรูป
26 มีนาคม 2562
900
5,787 1024-ละนิวรณ์5ด้วยโพชฌงค์7 อาคารธรรมดีรุ่งโรจน์
24 มีนาคม 2562
766
5,786 1023-นิวรณ์เกิดอวิชชา โพชฌงค์เกิดวิชชา อาคารธรรมดีรู่งโรจน์
24 มีนาคม 2562
721
5,785 1022-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ อาคารธรรมดีรู่งโรจน์
24 มีนาคม 2562
823
5,784 138-ปฐมโพธิกาล13 ปาฏิหาริย์ปราบพญานาคที่โรงไฟชฎิล
23 มีนาคม 2562
658
5,783 137-ปฐมโพธิกาล12 สรณคมนอุปสมบทและภัททวัคคีย์30ท่านบวช
23 มีนาคม 2562
638
5,782 131-อัปปมัญญาภาวนา24 วิธีเจริญกรุณาภาวนา1
22 มีนาคม 2562
763
5,781 757-มหาเวทัลลสูตร2 ความแตกต่าง เวทนา สัญญา วิญญาณ
21 มีนาคม 2562
869
5,780 756-ตอบปัญหาการพิจารณาอิทัปปัจจยตา
21 มีนาคม 2562
859
5,779 755-มหาเวทัลลสูตร1 ความแตกต่าง มัคคญาณ กับ วิปัสสนาญาณ
21 มีนาคม 2562
755
5,778 063-ตามรอย42 อุบาลีคหบดีเปล่งพุทธคุณ100บท3
19 มีนาคม 2562
586
5,777 062-ตามรอย41 อุบาลีคหบดีเปล่งพุทธคุณ100บท2
19 มีนาคม 2562
659
5,776 061-ตามรอย40 อุบาลีคหบดีเปล่งพุทธคุณ100บท1
19 มีนาคม 2562
664
5,775 060-ตามรอย39 อุบาลีคหบดียกย่องคำสอน
19 มีนาคม 2562
563
5,774 059-ตามรอย38 พราหมณ์สรรเสริญพระพุทธเจ้า29ข้อ
19 มีนาคม 2562
599
5,773 058-ตามรอย37 โสณทัณฑพราหมณ์สรรเสริญพระพุทธเจ้า
19 มีนาคม 2562
629
5,772 231-อริยมรรคมีองค์8และตอบปัญหาธรรม คอร์สพัฒนาจิตฯ
18 มีนาคม 2562
778
5,771 103-ธรรมปฏิบัติ50 ไม่เที่ยวหาสุข ฝึกให้มีความสุข
18 มีนาคม 2562
855
5,770 088-สํ.ข.ภารสูตร ขันธ์5เป็นภาระ บุคคลแบก การถือและการวาง
10 มีนาคม 2562
902
5,769 087-ขุ.สุ.อชิตมาณวกปัญหา ชาวโลกถูกอวิชชาหุ้มห่อไว้เป็นต้น
10 มีนาคม 2562
727
5,768 754-อนุมานสูตร2 การอนุมานและการพิจารณาตนด้วยตน
7 มีนาคม 2562
761
5,767 753-อนุมานสูตร1 เหตุทำให้เป็นผู้ว่ายากกับว่าง่าย16อย่าง
7 มีนาคม 2562
824
5,766 108-กัมมัฏฐาน12 กายคตาสติ12 ตัวอย่างการปฏิบัติจนบรรลุธรรม
5 มีนาคม 2562
939
5,765 102-ธรรมปฏิบัติ49 อดทนดูกิเลสดับและทุกข์ดับ
4 มีนาคม 2562
948
5,764 258-สํ.เทวตาสังยุต อะไรครอบงำสิ่งทั้งปวงเป็นต้น
3 มีนาคม 2562
750
5,763 257-สํ.เทวตาสังยุต บุคคลให้อะไร ชื่อว่าให้กำลังเป็นต้น
3 มีนาคม 2562
800
5,762 091-ภาวนา14 การดูในแบบวิปัสสนา
1 มีนาคม 2562
904
5,761 030-สัมมาทิฏฐินำชีวิต30 ตัณหา3เกิดและตั้งอยู่ที่สภาวะน่าพอใจ60อย่าง
26 กุมภาพันธ์ 2562
941
5,760 2156-ตอบปัญหาและโอวาทธรรม ยุวพุทธฯ
27 กุมภาพันธ์ 2562
832
5,759 2155-ตอบปัญหาธรรม6 ยุวพุทธ
27 กุมภาพันธ์ 2562
769
5,758 2154-มรรค4ละสังโยชน์10 ยุวพุทธฯ
27 กุมภาพันธ์ 2562
838
5,757 2153-ขยายความองค์มรรค ยุวพุทธฯ
26 กุมภาพันธ์ 2562
793
5,756 2152-ตอบปัญหาธรรม5 ยุวพุทธฯ
26 กุมภาพันธ์ 2562
732
5,755 2151-ตัณหา3เป็นเหตุเกิดของทุกข์ ยุวพุทธฯ
26 กุมภาพันธ์ 2562
702
5,754 2150-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธฯ
26 กุมภาพันธ์ 2562
685
5,753 2149-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
25 กุมภาพันธ์ 2562
761
5,752 2148-กัมมัสสกตาสัมมาทิฏฐิ กับ มัคคสัมมาทิฏฐิ ยุวพุทธฯ
25 กุมภาพันธ์ 2562
688
5,751 2147-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
25 กุมภาพันธ์ 2562
692
5,750 2146-โสดาปัตติมรรคละสักกายทิฏฐิ20 วิจิกิจฉา8 สีลัพพตปรามาส
25 กุมภาพันธ์ 2562
715
5,749 2145-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
24 กุมภาพันธ์ 2562
749
5,748 2144-ขันธ์5เป็นทุกขสัจควรกำหนดรอบรู้ ยุวพุทธฯ
24 กุมภาพันธ์ 2562
711
5,747 2143-การเห็นธรรมว่าเป็นธรรม ยุวพุทธฯ
24 กุมภาพันธ์ 2562
665
5,746 2142-ฝึกปัญญาด้วยหลักอนุปัสสนา7อย่าง ยุวพุทธฯ
24 กุมภาพันธ์ 2562
703
5,745 2141-ฝึกสัมปชัญญะหัดแยกกาย เวทนา จิต ยุวพุทธฯ
23 กุมภาพันธ์ 2562
742
5,744 2140-ฝึกจิตด้วยกายคตาสติ ยุวพุทธฯ
23 กุมภาพันธ์ 2562
662
5,743 2139-ปฏิบัติธรรมในแนวทางอริยมรรค ยุวพุทธฯ
23 กุมภาพันธ์ 2562
653
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8292 รายการ