ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,700
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 826 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 976 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 699 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,386 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 949 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 988 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,750 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
6,750 415-การถ่ายทอดและแปลบาลี3 หลักธรรม อุเบกขาและอวิชชา
25 พฤศจิกายน 2563
69
6,749 2421-คุณธรรม5ประการเป็นเหตุให้เจริญสูงขึ้นเรื่อยไป
24 พฤศจิกายน 2563
153
6,748 2420-สัมมาทิฏฐิระดับบุญ10ข้อ ยุวพุทธ4
24 พฤศจิกายน 2563
122
6,747 2419-ตอบปัญหาธรรม5 ยุวพุทธ4
24 พฤศจิกายน 2563
123
6,746 2418-ฝึกประกอบมรรครู้อริยสัจในเหตุการณ์ประจำวัน ยุวพุทธ4
23 พฤศจิกายน 2563
185
6,745 2417-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธ4
22 พฤศจิกายน 2563
105
6,744 2416-ความรู้อริยสัจ4เป็นสัมมาทิฏฐิในองค์มรรค ยุวพุทธ4
22 พฤศจิกายน 2563
122
6,743 103-อํ.อฏฺฐก.สีหสูตร แก้ข้อกล่าวหาพระพุทธเจ้า8ประเด็น
22 พฤศจิกายน 2563
63
6,742 2415-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธ4
21 พฤศจิกายน 2563
112
6,741 2414-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธ4
20 พฤศจิกายน 2563
143
6,740 2413-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธ4
20 พฤศจิกายน 2563
123
6,739 2412-สรุปหลักปฏิบัติสติปัฏฐานเวทนา จิต ธรรม ยุวพุทธ4
19 พฤศจิกายน 2563
133
6,738 2411-สรุปความสติปัฏฐานหมวดกายานุปัสสนา ยุวพุทธ4
18 พฤศจิกายน 2563
105
6,737 1151-อริยมรรคมีองค์8 วัดปรมัยยิกาวาส ปากเกร็ด
20 พฤศจิกายน 2563
103
6,736 906-ขุ.ธ.ชราวรรค7 พระโลลุทายีกล่าวธรรมสะเปะสะปะ
19 พฤศจิกายน 2563
69
6,735 905-ขุ.ธ.ชราวรรค6 มัลลิกาเทวีตกนรก7วันแล้วเกิดุสิตภพ
19 พฤศจิกายน 2563
92
6,734 904-ตอบปัญหาการพิจารณาธรรม201บทลงสู่อริยสัจ
19 พฤศจิกายน 2563
87
6,733 903-ขุ.ธ.ชราวรรค5 พระนางรูปนันทาเถรีพิจารณาร่างกาย
19 พฤศจิกายน 2563
84
6,732 902-ขุ.ธ.ชราวรรค4 ภิกษุสำคัญตนว่าบรรลุอรหันต์
19 พฤศจิกายน 2563
75
6,731 414-ปัฏฐานปาลิ3 รูปแบบประโยคคำถามในติกและทุกปัฏฐาน
18 พฤศจิกายน 2563
38
6,730 413-การถ่ายทอดและแปลบาลี2 เวรมณี สิกขาบท และสัมมาทิฏฐิ10
18 พฤศจิกายน 2563
52
6,729 045-มัคคภาวนา5 รู้ให้ถึงความเกิดและความดับของทุกข์
17 พฤศจิกายน 2563
121
6,728 2410-ทำความเข้าใจหลักการในมหาสติปัฏฐานสูตร ยุวพุทธ4
17 พฤศจิกายน 2563
145
6,727 2409-ฝึกปัญญาเห็นอริยสัจด้วยสติปัฏฐาน ยุวพุทธ4
17 พฤศจิกายน 2563
147
6,726 2408-หลักมั่นคงของจิตและการฝึกเพิ่มปัญญา ยุวพุทธ4
16 พฤศจิกายน 2563
129
6,725 2407-ฝึกให้มีสติด้วยการกลับมารู้อยู่ที่กาย ยุวพุทธ4
16 พฤศจิกายน 2563
89
6,724 2406-พื้นฐานเบื้องต้นทั้งภาคปริยัติและธรรมภาคปฏิบัติ
16 พฤศจิกายน 2563
114
6,723 2405-ตอบปัญหาและสรุปธรรม บ้านจิตสบาย
15 พฤศจิกายน 2563
124
6,722 2404-มุ่งปฏิบัติเพื่อโสดาปัตติมรรค บ้านจิตสบาย
15 พฤศจิกายน 2563
108
6,721 2403-ทุกขอริยสัจมีอยู่และสาธารณะกับทุกคน บ้านจิตสบาย
14 พฤศจิกายน 2563
101
6,720 2402-ตอบปัญหาธรรม บ้านจิตสบาย
14 พฤศจิกายน 2563
102
6,719 2401-ตรวจสอบสัมมาทิฏฐิในการปฏิบัติ บ้านจิตสบาย
14 พฤศจิกายน 2563
100
6,718 2400-ฝึกปัญญาเห็นอริยสัจตามแนวสติปัฏฐาน บ้านจิตสบาย
14 พฤศจิกายน 2563
104
6,717 2399-วิธีการประกอบสัมปชัญญะ4 บ้านจิตสบาย
13 พฤศจิกายน 2563
55
6,716 2398-ประกอบความเพียร สัมปชัญญะ สติ บ้านจิตสบาย
13 พฤศจิกายน 2563
59
6,715 2397-ความไม่ประมาทที่รวมกุศลธรรม บ้านจิตสบาย
13 พฤศจิกายน 2563
65
6,714 2396-ความรู้ที่เป็นประโยชน์และเบื้องต้นพรหมจรรย์
13 พฤศจิกายน 2563
75
6,713 147-วิปัสสนา12 การพิจารณาอายตนะ12 ตอน4
13 พฤศจิกายน 2563
65
6,712 412-กถาวัตถุปาลิ2 ส่วนประกอบของอนุโลมปัจจนีกะ5อย่าง
11 พฤศจิกายน 2563
39
6,711 411-ปัฏฐานปาลิ2 โครงสร้างวิธีการแสดงธรรมในคัมภีร์ปัฏฐาน
11 พฤศจิกายน 2563
32
6,710 410-การถ่ายทอดและแปลบาลี1 วิเคราะห์ อลาโภ อยโส สรณคมน์
11 พฤศจิกายน 2563
63
6,709 124-กัมมัฏฐาน28 อนุสสติ1 คุณประโยชน์และอานิสงส์1
10 พฤศจิกายน 2563
86
6,708 134-ธรรมปฏิบัติ81 ความแก่เป็นทุกข์พิจารณาจาก5ลักษณะ
9 พฤศจิกายน 2563
127
6,707 1150-สร้างความสุข2 วิธีสร้างความสุขในครอบครัว บูทีคผู้ใหญ่ลี
8 พฤศจิกายน 2563
109
6,706 1149-สร้างความสุข1 มีหัวใจใฝ่ธรรมเป็นเครื่องมือ บูทีคผู้ใหญ่ลี
8 พฤศจิกายน 2563
115
6,705 106-ภาวนา29 ความเกิดเป็นทุกข์ ให้มีพระรัตนตรัยเป็นสรณะ
6 พฤศจิกายน 2563
155
6,704 901-ขุ.ธ.ชราวรรค3 อุตตราเถรีอายุ120ปีบรรลุโสดาปัตติผล
5 พฤศจิกายน 2563
112
6,703 900-ขุ.ธ.ชราวรรค2(2) พิจารณาศพนางสิริมา
5 พฤศจิกายน 2563
72
6,702 899-ตอบปัญหาวิธีพิจารณาคุณพระรัตนตรัยให้ลื่นไหล
5 พฤศจิกายน 2563
307
6,701 898-ขุ.ธ.ชราวรรค2(1) นางสิริมาเสียชีวิต
5 พฤศจิกายน 2563
78
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8750 รายการ