ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,883
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 169 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 688 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,351 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,128 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,296 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,754 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 6,919 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
5,819 132-อัปปมัญญาภาวนา25 วิธีเจริญกรุณาภาวนา2
26 เมษายน 2562
566
5,818 238-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์4(3) ระบบเรียงลำดับเน้นปัญญา3
24 เมษายน 2562
599
5,817 237-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์4(2) ระบบเรียงลำดับเน้นปัญญา2
24 เมษายน 2562
585
5,816 236-วิปัสสนภาวนาในคัมภีร์4(1) ระบบเรียงลำดับเน้นปัญญา1
24 เมษายน 2562
683
5,815 032-สัมมาทิฏฐินำชีวิต32 สัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะเป็นปัญญาขันธ์
23 เมษายน 2562
740
5,814 105-ธรรมปฏิบัติ52 ฝึกทำให้กิเลสไม่เกิด ทุกข์ไม่เกิด
22 เมษายน 2562
739
5,813 763-ตอบปัญหาการโยงปฏิจจสมุปบาทและอริยสัจภาคปฏิบัติ
18 เมษายน 2562
738
5,812 762-มหาเวทัลลสูตร6 เจโตวิมุตติที่ไม่กำเริบเลิศที่สุด
18 เมษายน 2562
719
5,811 761-มหาเวทัลลสูตร5 อทุกขมสุขเจโตวิมุตติและเจโตวิมุตติอีก4ชื่อ
18 เมษายน 2562
637
5,810 235-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์3(3) วิปัสสนาภาวนาที่จัดเป็นระบบ3
17 เมษายน 2562
636
5,809 234-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์3(2) วิปัสสนาภาวนาที่จัดเป็นระบบ2
17 เมษายน 2562
665
5,808 233-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์3(1) วิปัสสนาภาวนาที่จัดเป็นระบบ1
17 เมษายน 2562
720
5,807 232-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์2(2) วิปัสสนาภาวนาแบบต่างๆ(2)
10 เมษายน 2562
795
5,806 231-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์2(1) วิปัสสนาภาวนาแบบต่างๆ(1)
10 เมษายน 2562
809
5,805 1025-มหัศจรรย์แห่งสติ ศปท.กระทรวงคมนาคม
4 เมษายน 2562
891
5,804 109-กัมมัฏฐาน13 กายคตาสติ13 ศพไร้ราคาและไปป่าช้าละความสำคัญผิด
9 เมษายน 2562
758
5,803 260-ตอบปัญหาธรรม
7 เมษายน 2562
992
5,802 259-สํ.ข.อัตตทีปสูตรและโสณสูตร ตทังคนิพพานและไม่รู้จริงจึงเกิดมานะ
7 เมษายน 2562
819
5,801 234-อริยสัจ4 ความจริงแท้ที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศ ยุวเนกขัมม์
6 เมษายน 2562
755
5,800 233-ความจริงของสิ่งทั้งปวงและความจริงแบบอริยสัจ
6 เมษายน 2562
745
5,799 092-ภาวนา15 ฝึกยืนกำหนดรู้เวทนา
5 เมษายน 2562
673
5,798 760-มหาเวทัลลสูตร4 ความแตกต่างคนตายกับผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธ
4 เมษายน 2562
700
5,797 759-ตอบปัญหาพิจารณาปัจจัย24เพื่อให้หมดทิฏฐิ
4 เมษายน 2562
794
5,796 758-มหาเวทัลลสูตร3 ปัจจัยให้เกิดและสิ่งสนับสนุนสัมมาทิฏฐิ
4 เมษายน 2562
883
5,795 230-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์1(2) ฐานะและตำแหน่งของวิปัสสนา
3 เมษายน 2562
681
5,794 229-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์1(1) สภาวะและลักษณะของวิปัสสนา
3 เมษายน 2562
749
5,793 104-ธรรมปฏิบัติ51 สังวรด้วยสติ ปหานด้วยปัญญา
1 เมษายน 2562
718
5,792 173-พุทธานุสสติ14 พราหมณ์สรรเสริญคุณพระพุทธเจ้า29ข้อ
31 มีนาคม 2562
710
5,791 140-ปฐมโพธิกาล15 ปาฏิหาริย์เก็บผลหว้าชมพูทวีปเป็นต้น
30 มีนาคม 2562
605
5,790 139-ปฐมโพธิกาล14 ปาฏิหาริย์เทวดาพรหมเฝ้าฟังธรรมเป็นต้น
30 มีนาคม 2562
632
5,789 232-ปฏิบัติธรรมเพื่อความสุขแนวเศรษฐกิจพอเพียง ยุวพุทธ2
29 มีนาคม 2562
685
5,788 031-สัมมาทิฏฐินำชีวิต31 ตัณหาถูกละและดับที่ปิยรูปสาตรูป
26 มีนาคม 2562
880
5,787 1024-ละนิวรณ์5ด้วยโพชฌงค์7 อาคารธรรมดีรุ่งโรจน์
24 มีนาคม 2562
748
5,786 1023-นิวรณ์เกิดอวิชชา โพชฌงค์เกิดวิชชา อาคารธรรมดีรู่งโรจน์
24 มีนาคม 2562
698
5,785 1022-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ อาคารธรรมดีรู่งโรจน์
24 มีนาคม 2562
797
5,784 138-ปฐมโพธิกาล13 ปาฏิหาริย์ปราบพญานาคที่โรงไฟชฎิล
23 มีนาคม 2562
649
5,783 137-ปฐมโพธิกาล12 สรณคมนอุปสมบทและภัททวัคคีย์30ท่านบวช
23 มีนาคม 2562
625
5,782 131-อัปปมัญญาภาวนา24 วิธีเจริญกรุณาภาวนา1
22 มีนาคม 2562
750
5,781 757-มหาเวทัลลสูตร2 ความแตกต่าง เวทนา สัญญา วิญญาณ
21 มีนาคม 2562
850
5,780 756-ตอบปัญหาการพิจารณาอิทัปปัจจยตา
21 มีนาคม 2562
832
5,779 755-มหาเวทัลลสูตร1 ความแตกต่าง มัคคญาณ กับ วิปัสสนาญาณ
21 มีนาคม 2562
728
5,778 063-ตามรอย42 อุบาลีคหบดีเปล่งพุทธคุณ100บท3
19 มีนาคม 2562
577
5,777 062-ตามรอย41 อุบาลีคหบดีเปล่งพุทธคุณ100บท2
19 มีนาคม 2562
651
5,776 061-ตามรอย40 อุบาลีคหบดีเปล่งพุทธคุณ100บท1
19 มีนาคม 2562
653
5,775 060-ตามรอย39 อุบาลีคหบดียกย่องคำสอน
19 มีนาคม 2562
558
5,774 059-ตามรอย38 พราหมณ์สรรเสริญพระพุทธเจ้า29ข้อ
19 มีนาคม 2562
592
5,773 058-ตามรอย37 โสณทัณฑพราหมณ์สรรเสริญพระพุทธเจ้า
19 มีนาคม 2562
620
5,772 231-อริยมรรคมีองค์8และตอบปัญหาธรรม คอร์สพัฒนาจิตฯ
18 มีนาคม 2562
763
5,771 103-ธรรมปฏิบัติ50 ไม่เที่ยวหาสุข ฝึกให้มีความสุข
18 มีนาคม 2562
837
5,770 088-สํ.ข.ภารสูตร ขันธ์5เป็นภาระ บุคคลแบก การถือและการวาง
10 มีนาคม 2562
878
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 6919 รายการ