ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,883
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 169 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 688 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,351 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,128 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,296 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,754 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 6,919 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
6,069 2240-ธรรมแก้กิเลส ยุวพุทธฯ
22 กันยายน 2562
501
6,068 2239-สรุปอริยมรรคมีองค์8 ยุวพุทธฯ
22 กันยายน 2562
462
6,067 2238-แจกแจงขยายความอริยสัจ4 ยุวพุทธฯ
21 กันยายน 2562
505
6,066 2237-ฝึกปัญญาพิจารณาธรรมคือนิวรณ์เป็นต้น ยุวพุทธฯ
21 กันยายน 2562
464
6,065 2236-ฝึกปัญญาพิจารณากาย เวทนา จิต ยุวพุทธฯ
21 กันยายน 2562
430
6,064 2235-สัพพัตถกกรรมฐาน, กรรมฐานที่มีประโยชน์สำหรับทุกคน
21 กันยายน 2562
480
6,063 2234-วิธีพิจารณากายให้เกิดสติและปัญญา ยุวพุทธฯ
20 กันยายน 2562
457
6,062 2233-เริ่มต้นปฏิบัติด้วยการมีสติสัมปชัญญะ ยุวพุทธฯ
20 กันยายน 2562
512
6,061 2232-อิ่มบุญ อุ่นธรรม นำสุข ยุวพุทธฯ
20 กันยายน 2562
409
6,060 790-ที.ปา.ปาสาทิกสูตร1 เนื้อหาย่อและเหตุเกิดพระสูตร
19 กันยายน 2562
425
6,059 789-ตอบปัญหา จากใต้เจตนาสู่เหนือเจตนา
19 กันยาย 2562
584
6,058 788-สํ.ข.ราหุลสูตร รู้เห็นอย่างไร อหังการมมังการไม่เกิด
19 กันยายน 2562
464
6,057 267-ยมกปาลิ7 ขันธยมก สุทธขันธมูลจักกวาระ
18 กันยายน 2562
401
6,056 266-ปรมัตถธรรม(๘) รูปปรมัตถ์ แสดงรูป28จัดเป็น11กลุ่ม
17 กันยายน 2562
443
6,055 2231-โอวาทธรรม ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2562
457
6,054 2230-เหตุปัจจัยของวิชชาวิมุตติและตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2562
454
6,053 2229-ตอบปัญหาธรรม7 ยุวพุทธฯ
17 กันยายน 2562
366
6,052 2228-สรุปองค์มรรค8 ยุวพุทธฯ
17 กันยายน 2562
412
6,051 2227-กระบวนธรรมเกิดขึ้นและดับไปแห่งทุกข์ ยุวพุทธฯ
17 กันยายน 2562
466
6,050 2226-ตอบปัญหาธรรม6 ยุวพุทธฯ
17 กันยายน 2562
380
6,049 2225-ตอบปัญหาธรรม5 ยุวพุทธฯ
16 กันยายน 2562
384
6,048 2224-ญาณ12 ยุวพุทธฯ
16 กันยายน 2562
386
6,047 2223-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธฯ
16 กันยายน 2562
496
6,046 2222-สักกายทิฏฐิ20 วิจิกิจฉา8 และสีลัพพตปรมาส
16 กันยายน 2562
390
6,045 2221-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
16 กันยายน 2562
404
6,044 2220-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
15 กันยายน 2562
446
6,043 2219-การปฏิบัติให้หยั่งลงสู่การเห็นอริยสัจ ยุวพุทธฯ
15 กันยายน 2562
424
6,042 2218-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
15 กันยายน 2562
501
6,041 2217-หลักและวิธีฝึกปัญญาตามแนวสติปัฏฐาน4 ยุวพุทธฯ
15 กันยายน 2562
415
6,040 2216-การฝึกสติสัมปชัญญะและสัพพัตถกกัมมัฏฐาน ยุวพุทธฯ
14 กันยายน 2562
423
6,039 2215-พื้นฐานการมีสติรู้กาย ยุวพุทธฯ
14 กันยายน 2562
420
6,038 2214-คอร์สวิปัสสนากัมมัฏฐานอริยมรรค ยุวพุทธฯ
14 กันยายน 2562
465
6,037 787-สํ.ข.ฉันนสูตร ความไม่มีย่อมไม่มี และ ความมีย่อมไม่มี
12 กันยายน 2562
511
6,036 786-สํ.ข.เขมกสูตร2 วิธีปฏิบัติเพื่อถอนกิเลสละเอียด
12 กันยายน 2562
515
6,035 265-ปุคคลปัญญัตติปาลิ3 บุคคลหมวดละหนึ่งมีสมยวิมุตตะเป็นต้น
11 กันยายน 2562
403
6,034 114-อานาปานสติ4 ญาณในอันตราย8 อุปการะ8 อุปกิเลส18 โวทาน13
10 กันยายน 2562
558
6,033 264-ปรมัตถธรรม(๗) แสดงเจตสิก สัมปโยคนัย สังคหนัย ตทุภยมิสสกนัย
10 กันยายน 2562
424
6,032 244-ปฏิจจสมุปบาท5(2) ปฏิจจสมุปบาทแบบทั่วไป4
8 กันยายน 2562
500
6,031 243-ปฏิจจสมุปบาท5(1) ปฏิจจสมุปบาทแบบทั่วไป3
8 กันยายน 2562
511
6,030 150-สังคีติสูตร5 ธรรมหมวดละสี่50หมวด ตอน1
24 สิงหาคม 2562
710
6,029 149-สังคีติสูตร4 ธรรมหมวดละสาม60หมวด ตอน2
24 สิงหาคม 2562
505
6,028 135-อาหาเรปฏิกูลสัญญา พิจารณาความน่าเกลียดในอาหาร
23 สิงหาคม 2562
731
6,027 036-สัมมาทิฏฐินำชีวิต36 ลักษณะของสัมมาสติ2
22 สิงหาคม 2562
697
6,026 263-ยมกปาลิ6 ขันธยมก ปทโสธนมูลจักกวาระและสุทธขันธวาระ
21 สิงหาคม 2562
444
6,025 262-ปุคคลปัญญัตติปาลิ2 อธิบายลักษณะพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา
21 สิงหาคม 2562
488
6,024 261-ปุคคลปัญญัตติปาลิ1 อธิบายขันธบัญญัติแห่งขันธ์ทั้งหลายเป็นต้น
21 สิงหาคม 2562
470
6,023 260-ปรมัตถธรรม(๖) จำแนกเจตสิก52 อัญญสมานา อกุศลและโสภณะ
20 สิงหาคม 2562
639
6,022 259-ปรมัตถธรรม(๕) จำแนกโลกุตตรจิต8หรือ40
20 สิงหาคม 2562
565
6,021 113-ธรรมปฏิบัติ60 ฝึกตั้งสติให้ตั้งมั่นแล้วกำหนดรู้ทุกข์
19 สิงหาคม 2562
705
6,020 242-ปฏิจจสมุปบาท4(2) ปฏิจจสมุปบาทแบบทั่วไป2
18 สิงหาคม 2562
565
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 6919 รายการ