ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,883
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 169 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 688 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,351 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,128 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,296 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,754 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 6,919 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
269 065-วิมุตติสูตร อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต
3 กรกฎาคม 2552
2204
268 064-วิสาขาสูตร ขุททกนิกาย อุทาน
26 มิถุนายน 2552
2109
267 063-เวรสูตร สังยุตตนิกาย นิทานวรรค
12 มิถุนายน 2552
1849
266 062-ธรรมะ 40 ประการ อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต
8 พฤษภาคม 2552
1931
265 061-ปริพพาชกสูตร อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต
24 เมษายน 2552
2011
264 060-สาฬหสูตร อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต
4 เมษายน 2552
2125
263 059-วินิพันธสูตร อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต
13 มีนาคม 2552
2163
262 058-พราหมณสูตร สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค
6 มีนาคม 2552
2090
261 057-ปัตตกัมมสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
20 กุมภาพันธ์ 2552
1993
260 056-ทุติยอัสสุตวตาสูตร สังยุตตนิกาย นิทานวรรค
13 กุมภาพันธ์ 2552
2009
259 055-ผัคคุณสูตร สังยุตตนิกาย นิทานวรรค
6 กุมภาพันธ์ 2552
2067
258 054-ปาปณิกสูตร อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต
30 มกราคม 2552
1822
257 053-จุนทิสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
23 มกราคม 2552
1972
256 052-ทูตสูตร อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต
9 มกราคม 2552
1998
255 051-เทวทหสูตร สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค
26 ธันวาคม 2551
2072
254 050-โลณกสูตร อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต
19 ธันวาคม 2551
2021
253 049-โยคสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
5 ธันวาคม 2551
2003
252 048-ฐานสูตร อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต
28 พฤศจิกายน 2551
1990
251 047-มหาลิสูตร สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค
7 พฤศจิกายน 2551
2019
250 046-อนุโสตสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
19 กันยายน 2551
2045
249 045-สมาธิสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
4 กันยายน 2551
2079
248 044-อปริหานิสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
29 สิงหาคม 2551
1994
247 043-ทุติยอานันทสูตร สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค
15 สิงหาคม 2551
1889
246 042-วิปัลลาสสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
25 กรกฎาคม 2551
1861
245 041-ปฐมสรกานิสูตร สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค
27 มิถุนายน 2551
1975
244 040-ทุติยสารีปุตตสูตร สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค
13 มิถุนายน 2551
1902
243 039-ปริฬาหสูตร สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค
6 มิถุนายน 2551
1731
242 038-ปฐมเสทกสูตร สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค
30 พฤษภาคม 2551
1830
241 037-จุนทสูตร สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค
16 พฤษภาคม 2551
2024
240 036-กายสูตร2 สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค
18 เมษายน 2551
1927
239 035-กายสูตร1 สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค
11 เมษายน 2551
1912
238 034-กรรมสูตร สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค
28 มีนาคม 2551
1799
237 033-ฉัปปาณสูตร สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค
7 มีนาคม 2551
1813
236 032-สารีปุตตสูตร สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค
29 กุมภาพันธ์ 2551
1782
235 031-นตุมหากสูตร สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค
8 กุมภาพันธ์ 2551
1683
234 030-มิจฉาทิฏฐิ-สัมมาทิฏฐิ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์
11 มกราคม 2551
1976
233 029-กรรม 4 ประการ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์
21 ธันวาคม 2550
1932
232 028-อรกานุสาสนีสูตร อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต
9 พฤศจิกายน 2550
1937
231 027-มหาหัตถิปโทปมสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์
2 พฤศจิกายน 2550
1810
230 026-กูฏทัณฑสูตร ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค
19 ตุลาคม 2550
1845
229 025-สัลเลขสูตร2 มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์
12 ตุลาคม 2550
1755
228 024-สัลเลขสูตร1 มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์
3 ตุลาคม 2550
1912
227 023-สัมมาทิฏฐิสูตร2 มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์
28 กันยายน 2550
1849
226 022-สัมมาทิฏฐิสูตร1 มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์
21 กันยายน 2550
1824
225 021-จูฬโคปาลสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์
14 กันยายน 2550
1963
224 020-โคปาลสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์
7 กันยายน 2550
1834
223 019-นกุลปิตุสูตร สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค
24 สิงหาคม 2550
1917
222 018-เมฆิยสูตร ขุททกนิกาย อุทาน
31 สิงหาคม 2550
1976
221 017-ปฐมรูปารามสูตร สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค
17 สิงหาคม 2550
1891
220 016-ปฐมทารุกขันธสูตร สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค
10 สิงหาคม 2550
1700
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 6919 รายการ