ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,883
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 169 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 688 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,351 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,128 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,296 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,754 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 6,919 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
3,469 077-สติปัฏฐานภาวนา18; สติปัฏฐาน4 ในอานาปานสติ 16 ขั้น
10 มิถุนายน 2558
1650
3,468 075-สติปัฏฐานภาวนา16; แง่มุมปลีกย่อยสติปัฏฐาน2
10 มิถุนายน 2558
1532
3,467 175-ตอบปัญหาธรรม
7 มิถุนายน 2558
1694
3,466 174-อานิสงส์ของความอดทน
7 มิถุนายน 2558
1673
3,465 048-เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมี
5 มิถุนายน 2558
2521
3,464 1379-ปฏิบัติบันได 3 ขั้น ยุวพุทธฯ
6 มิถุนายน 2558
1442
3,463 1378-สัมมาอาชีวะ, สัมมาวายามะและสัมมาสมาธิ
6 มิถุนายน 2558
1355
3,462 1377-สัมมาสังกัปปะ, สัมมาวาจาและสัมมากัมมันตะ
5 มิถุนายน 2558
1247
3,461 1376-ตอบปัญหาธรรม6 ยุวพุทธฯ
5 มิถุนายน 2558
2265
3,460 1375-อริยสัจ4 ตอนที่2 ยุวพุทธฯ
5 มิถุนายน 2558
1309
3,459 1374-ตอบปัญหาธรรม5 ยุวพุทธฯ
5 มิถุนายน 2558
2094
3,458 1373-อริยสัจ4 ตอนที่1 ยุวพุทธฯ
5 มิถุนายน 2558
1300
3,457 1372-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธฯ
4 มิถุนายน 2558
2249
3,456 1371-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
4 มิถุนายน 2558
2094
3,455 1370-ความเข้าใจกรรมและผลของกรรม ยุวพุทธฯ
4 มิถุนายน 2558
1370
3,454 1369-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
4 มิถุนายน 2558
1906
3,453 1368-ความเห็นถูกฝ่ายบุญ 10 อย่าง ยุวพุทธฯ
3 มิถุนายน 2558
2292
3,452 1367-สติปัฏฐาน4 และตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
3 มิถุนายน 2558
2047
3,451 1366-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
3 มิถุนายน 2558
2044
3,450 1365-ความอดทนและกายคตาสติ ยุวพุทธฯ
2 มิถุนายน 2558
1288
3,449 074-สติปัฏฐานภาวนา15; แง่มุมปลีกย่อยสติปัฏฐาน
3 มิถุนายน 2558
1501
3,448 073-สติปัฏฐานภาวนา14; คาถาและพระสูตรแสดงสัจจะ
3 มิถุนายน 2558
1646
3,447 072-สติปัฏฐานภาวนา13; ความเข้าใจเพิ่มเติมหมวดอริยสัจ
3 มิถุนายน 2558
1624
3,446 1364-ลำดับขั้นตอนในการฝึกจิต ยุวพุทธฯ
2 มิถุนายน 2556
1419
3,445 1363-หลักปฏิบัติเดินตามอริยมรรค ยุวพุทธฯ
2 มิถุนายน 2556
1373
3,444 816-ความหมายและตัวอย่างธรรมะ รพ.ตุลาการฯ จ.นครปฐม
29 พฤษภาคม 2558
1478
3,443 1362-มีศีลและไม่ประมาท บ้านกานนิสา
31 พฤษภาคม 2558
1285
3,442 1361-ปฏิบัติอริยมรรค รู้อริยสัจ บ้านกานนิสา
31 พฤษภาคม 2558
1298
3,441 1360-ความอดทนและกัมมัสสกตาญาณ บ้านกานนิสา
30 พฤษภาคม 2558
2251
3,440 1359-คุมจิตและฝึกจิต กานนิสาโดยบมจ.เมย์แบ้งค์
30 พฤษภาคม 2558
2412
3,439 1358-หลักในการปฏิบัติธรรม กานนิสาโดยบมจ.เมย์แบ้งค์
30 พฤษภาคม 2558
1393
3,438 071-สติปัฏฐานภาวนา12; ธัมมานุปัสสนา โพชฌังคและสัจจบรรพ
27 พฤษภาคม 2558
1510
3,437 070-สติปัฏฐานภาวนา11; ธัมมานุปัสสนา ขันธและอายตนบรรพ
27 พฤษภาคม 2558
1303
3,436 069-สติปัฏฐานภาวนา10; ธัมมานุปัสสนา นีวรณบรรพ
27 พฤษภาคม 2558
1429
3,435 068-สติปัฏฐานภาวนา9; จิตตานุปัสสนา
27 พฤษภาคม 2558
1498
3,434 067-สติปัฏฐานภาวนา8; เวทนานุปัสสนา
27 พฤษภาคม 2558
1702
3,433 1357-ศีลดีและมีความรู้ตัว ยุวพุทธ2
28 พฤษภาคม 2558
2267
3,432 1356-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธ2
28 พฤษภาคม 2558
1463
3,431 1355-องค์มรรค7 ที่เหลืออย่างย่อ ยุวพุทธ2
27 พฤษภาคม 2558
1230
3,430 1354-กฎเกณฑ์แห่งธรรม ยุวพุทธ2
27 พฤษภาคม 2558
1261
3,429 1353-สัมมาทิฏฐิระดับเหนือโลก3 ยุวพุทธ2
27 พฤษภาคม 2558
2137
3,428 1352-สัมมาทิฏฐิระดับเหนือโลก2 ยุวพุทธ2
26 พฤษภาคม 2558
2315
3,427 1350-สัมมาทิฏฐิระดับโลก ยุวพุทธ2
26 พฤษภาคม 2558
2149
3,426 1351-สัมมาทิฏฐิระดับเหนือโลก1 ยุวพุทธ2
26 พฤษภาคม 2558
2311
3,425 1349-ฝึกองค์มรรคด้วยสติปัฏฐาน ยุวพุทธ2
25 พฤษภาคม 2558
2358
3,424 1348-ฝึกใจให้ไม่ประมาท ยุวพุทธ2
25 พฤษภาคม 2558
1410
3,423 1347-ก้าวย่างสู่ทางธรรม ยุวพุทธ2
25 พฤษภาคม 2558
1271
3,422 028-มงคล ตอนที่4
24 พฤษภาคม 2558
2444
3,421 089-กายคตาสติ7; นำกายนี้เทียบกับศพในป่าช้า
24 พฤษภาคม 2558
1588
3,420 088-กายคตาสติ6; ใส่ใจธาตุ4 มีอยู่ในกายนี้
24 พฤษภาคม 2558
1665
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 6919 รายการ