ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,662
หนังสือ 82
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 194 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 171 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 785 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 566 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 642 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,124 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 7,712 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
5,562 048-ตามรอย27 พุทธคุณบทว่าภควา1
5 ตุลาคม 2561
674
5,561 047-ตามรอย26 พุทธคุณบทว่าพุทโธ2
5 ตุลาคม 2561
745
5,560 046-ตามรอย25 พุทธคุณบทว่าพุทโธ1
5 ตุลาคม 2561
741
5,559 727-พุทธวงศ์1 โคตมพุทธวงศ์1
4 ตุลาคม 2561
797
5,558 726-ตอบปัญหาการพิจารณาความว่างลงสู่อริยสัจ
4 ตุลาคม 2561
905
5,557 725-ฌานวิภังค์22 ปัญหาปุจฉกะ การถามตอบเกี่ยวกับฌาน4
4 ตุลาคม 2561
792
5,556 167-พุทธานุสสติ8 บทว่าสัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจรณสัมปันโน
30 กันยายน 2561
920
5,555 166-พุทธานุสสติ7 ระลึกพุทธคุณบทว่าอรหํ
30 กันยายน 2561
853
5,554 1019-เพราะยึดมั่นในขันธ์5ความเห็นผิดจึงเกิดขึ้น คลีนิกทันตกรรมปากน้ำ
30 กันยายน 2561
959
5,553 130-ปฐมโพธิกาล6 ทรงพบอาชีวกอปุกะและภิกษุปัญจวัคคีย์
29 กันยายน 2561
802
5,552 129-ปฐมโพธิกาล5 พรหมสหัมบดีอาราธนาให้ทรงแสดงธรรม
29 กันยายน 2561
800
5,551 125-อัปปมัญญาภาวนา18 อุบายบรรเทาความโกรธ2
28 กันยายน 2561
828
5,550 124-อัปปมัญญาภาวนา17 อุบายบรรเทาความโกรธ1
28 กันยายน 2561
925
5,549 224-อริยมรรคมีองค์8 ธรรมฆ่ากิเลส คอร์สพัฒนาจิตฯ
27 กันยายน 2561
1073
5,548 025-สัมมาทิฏฐินำชีวิต25 ดินน้ำไฟลมไม่ใช่ของเรา
25 กันยายน 2561
970
5,547 092-ธรรมปฏิบัติ39 เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี
24 กันยายน 2561
845
5,546 128-ปฐมโพธิกาล4 หลังตรัสรู้สัปดาห์ที่7
22 กันยายน 2561
787
5,545 127-ปฐมโพธิกาล3 หลังตรัสรู้สัปดาห์ที่6
22 กันยายน 2561
794
5,544 126-ปฐมโพธิกาล2 หลังตรัสรู้สัปดาห์ที่5
22 กันยายน 2561
797
5,543 125-ปฐมโพธิกาล1 หลังตรัสรู้สัปดาห์ที่1
22 กันยายน 2561
831
5,542 724-ฌานวิภังค์21 อภิธรรมภาชนีย์ รูปฌาน, อรูปฌาน, โลกุตตรฌาน
20 กันยายน 2561
855
5,541 723-ตอบปัญหาการยอมรับสมุทยวาระ
20 กันยายน 2561
891
5,540 722-ฌานวิภังค์20 อธิบายเนวสัญญานาสัญญายตนะ
20 กันยายน 2561
774
5,539 721-ฌานวิภังค์19 อากาสานัญจายตนะ วิญญานัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ
20 กันยายน 2561
938
5,538 720-ฌานวิภังค์18 อรูปสมาบัติ4
20 กันยายน 2561
854
5,537 2064-โอวาทปิดการอบรม ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2561
759
5,536 2063-สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส
18 กันยายน 2561
787
5,535 2062-ตอบปัญหาธรรม10 ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2561
833
5,534 2061-ตอบปัญหาธรรม9 ยุวพุทธฯ
17 กันยายน 2561
788
5,533 2060-สรุปรวมมรรคมีองค์8 ยุวพุทธฯ
17 กันยายน 2561
908
5,532 2059-ตอบปัญหาธรรม8 ยุวพุทธฯ
17 กันยายน 2561
756
5,531 2058-ตอบปัญหาธรรม7 ยุวพุทธฯ
17 กันยายน 2561
746
5,530 2057-กระบวนธรรมฝ่ายดับทุกข์ ยุวพุทธฯ
17 กันยายน 2561
741
5,529 2056-ตอบปัญหาธรรม6 ยุวพุทธฯ
17 กันยายน 2561
789
5,528 2055-ตอบปัญหาธรรม5 ยุวพุทธฯ
16 กันยายน 2561
808
5,527 2054-ความเป็นไปของขันธ์5กองทุกข์ ยุวพุทธฯ
16 กันยายน 2561
859
5,526 2053-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธฯ
16 กันยายน 2561
822
5,525 2052-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
16 กันยายน 2561
730
5,524 2051-ดี ชั่ว สูง ตำ่ มงคล อวมงคล อยู่ที่กรรม ยุวพุทธฯ
16 กันยายน 2561
723
5,523 2050-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
16 กันยายน 2561
754
5,522 1018-วิจัยในขันธ์5และอริยสัจ4 วิทยาลัยการจัดการ ม.พะเยา
15 กันยายน 2561
876
5,521 2049-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
15 กันยายน 2561
810
5,520 2048-กระจายขันธ์5 ยุวพุทธฯ
15 กันยายน 2561
755
5,519 2047-รู้ชัดนิวรณ์5ว่าเป็นนิวรณ์ทำจิตให้เศร้าหมองและบังปัญญา
15 กันยายน 2561
952
5,518 2046-ฝึกปัญญาพิจารณากาย เวทนา จิต ยุวพุทธฯ
15 กันยายน 2561
789
5,517 2045-วิธีฝึกสติสัมปชัญญะโดยใช้กายเป็นกรรมฐาน
14 กันยายน 2561
812
5,516 2044-ฝึกจิตให้มีสติอยู่ด้วยความไม่ประมาท ยุวพุทธฯ
14 กันยายน 2561
723
5,515 2043-ปฏิบัติธรรมคืออะไร ยุวพุทธฯ
14 กันยายน 2561
773
5,514 102-กัมมัฏฐาน6 กายคตาสติ6 พิจารณากายประกอบด้วยสิ่งปฏิกูล
11 กันยายน 2561
865
5,513 091-ธรรมปฏิบัติ38 ฝึกหัดให้คุ้นเคยกับความถูกต้อง
10 กันยายน 2561
903
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 7712 รายการ