ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,883
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 169 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 688 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,351 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,128 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,296 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,754 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 6,919 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
5,769 087-ขุ.สุ.อชิตมาณวกปัญหา ชาวโลกถูกอวิชชาหุ้มห่อไว้เป็นต้น
10 มีนาคม 2562
711
5,768 754-อนุมานสูตร2 การอนุมานและการพิจารณาตนด้วยตน
7 มีนาคม 2562
754
5,767 753-อนุมานสูตร1 เหตุทำให้เป็นผู้ว่ายากกับว่าง่าย16อย่าง
7 มีนาคม 2562
813
5,766 108-กัมมัฏฐาน12 กายคตาสติ12 ตัวอย่างการปฏิบัติจนบรรลุธรรม
5 มีนาคม 2562
917
5,765 102-ธรรมปฏิบัติ49 อดทนดูกิเลสดับและทุกข์ดับ
4 มีนาคม 2562
929
5,764 258-สํ.เทวตาสังยุต อะไรครอบงำสิ่งทั้งปวงเป็นต้น
3 มีนาคม 2562
739
5,763 257-สํ.เทวตาสังยุต บุคคลให้อะไร ชื่อว่าให้กำลังเป็นต้น
3 มีนาคม 2562
785
5,762 091-ภาวนา14 การดูในแบบวิปัสสนา
1 มีนาคม 2562
886
5,761 030-สัมมาทิฏฐินำชีวิต30 ตัณหา3เกิดและตั้งอยู่ที่สภาวะน่าพอใจ60อย่าง
26 กุมภาพันธ์ 2562
928
5,760 2156-ตอบปัญหาและโอวาทธรรม ยุวพุทธฯ
27 กุมภาพันธ์ 2562
824
5,759 2155-ตอบปัญหาธรรม6 ยุวพุทธ
27 กุมภาพันธ์ 2562
761
5,758 2154-มรรค4ละสังโยชน์10 ยุวพุทธฯ
27 กุมภาพันธ์ 2562
823
5,757 2153-ขยายความองค์มรรค ยุวพุทธฯ
26 กุมภาพันธ์ 2562
786
5,756 2152-ตอบปัญหาธรรม5 ยุวพุทธฯ
26 กุมภาพันธ์ 2562
725
5,755 2151-ตัณหา3เป็นเหตุเกิดของทุกข์ ยุวพุทธฯ
26 กุมภาพันธ์ 2562
691
5,754 2150-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธฯ
26 กุมภาพันธ์ 2562
678
5,753 2149-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
25 กุมภาพันธ์ 2562
753
5,752 2148-กัมมัสสกตาสัมมาทิฏฐิ กับ มัคคสัมมาทิฏฐิ ยุวพุทธฯ
25 กุมภาพันธ์ 2562
681
5,751 2147-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
25 กุมภาพันธ์ 2562
683
5,750 2146-โสดาปัตติมรรคละสักกายทิฏฐิ20 วิจิกิจฉา8 สีลัพพตปรามาส
25 กุมภาพันธ์ 2562
703
5,749 2145-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
24 กุมภาพันธ์ 2562
741
5,748 2144-ขันธ์5เป็นทุกขสัจควรกำหนดรอบรู้ ยุวพุทธฯ
24 กุมภาพันธ์ 2562
696
5,747 2143-การเห็นธรรมว่าเป็นธรรม ยุวพุทธฯ
24 กุมภาพันธ์ 2562
657
5,746 2142-ฝึกปัญญาด้วยหลักอนุปัสสนา7อย่าง ยุวพุทธฯ
24 กุมภาพันธ์ 2562
694
5,745 2141-ฝึกสัมปชัญญะหัดแยกกาย เวทนา จิต ยุวพุทธฯ
23 กุมภาพันธ์ 2562
734
5,744 2140-ฝึกจิตด้วยกายคตาสติ ยุวพุทธฯ
23 กุมภาพันธ์ 2562
650
5,743 2139-ปฏิบัติธรรมในแนวทางอริยมรรค ยุวพุทธฯ
23 กุมภาพันธ์ 2562
648
5,742 130-อัปปมัญญาภาวนา23 อุบายบรรเทาความโกรธ7
22 กุมภาพันธ์ 2562
740
5,741 752-ภยเภรวสูตร4 การบรรลุฌานและวิชชาของพระพุทธเจ้า
21 กุมภาพันธ์ 2562
719
5,740 751-ตอบปัญหาพัฒนาการขององค์มรรคประจำ
21 กุมภาพันธ์ 2562
822
5,739 750-ภยเภรวสูตร3 วิธีกำจัดความกลัวและความขลาด
21 กุมภาพันธ์ 2562
882
5,738 101-ธรรมปฏิบัติ48 รู้เข้าใจทุกข์ ไม่หวงทุกข์ไว้
18 กุมภาพันธ์ 2562
860
5,737 2138-ตอบปัญหาธรรม3 พุทธมณฑล จ.นครปฐม
17 กุมภาพันธ์ 2562
773
5,736 2137-ตอบปัญหาธรรม2 พุทธมณฑล จ.นครปฐม
17 กุมภาพันธ์ 2562
778
5,735 2136-กำหนดรู้ทุกข์ เพื่อละสมุทัย แจ้งนิโรธ เป็นการเจริญมรรค
16 กุมภาพันธ์ 2562
810
5,734 2135-ตอบปัญหาธรรม พุทธมณฑล จ.นครปฐม
16 กุมภาพันธ์ 2562
798
5,733 2134-ปฏิบัติเพื่อละสักกายทิฏฐิ20วิจิกิจฉา8 และสีลัพพตปรามาส
16 กุมภาพันธ์ 2562
763
5,732 2133-ฝึกวิปัสสนาตามแนวอนุปัสสนา7 พุทธมณฑล จ.นครปฐม
16 กุมภาพันธ์ 2562
688
5,731 2132-จากสมาธิสู่การเจริญปัญญาตามแนวสติปัฏฐาน พุทธมณฑล
15 กุมภาพันธ์ 2562
706
5,730 2131-มีสติ เพิ่มการสังเกต และประกอบความเพียร พุทธมณฑล จ.นครปฐม
15 กุมภาพันธ์ 2562
640
5,729 2130-ปฏิบัติธรรม; ความหมาย วิธีการ และพิธีกรรม พุทธมณฑล
15 กุมภาพันธ์ 2562
612
5,728 107-กัมมัฏฐาน11 กายคตาสติ11 กายคตาสติกับพระมหากัสสปะเป็นต้น
12 กุมภาพันธ์ 2562
785
5,727 2129-ฝึกสติสัมปชัญญะด้วยการนั่งดูลมหายใจ บ้านจิตสบาย
10 กุมภาพันธ์ 2562
809
5,726 2128-ฝึกสติสัมปชัญญะด้วยการเดินจงกรม บ้านจิตสบาย
10 กุมภาพันธ์ 2562
654
5,725 2127-ฝึกทำกายคตาสติ บ้านจิตสบาย
10 กุมภาพันธ์ 2562
652
5,724 2126-เข้ากรรมฐานและปฏิบัติธรรม บ้านจิตสบาย
10 กุมภาพันธ์ 2562
674
5,723 749-ภยเภรวสูตร2 เหตุให้เกิดความสะดุ้งและอารมณ์น่ากลัว16อย่าง
7 กุมภาพันธ์ 2562
734
5,722 748-ตอบปัญหาความละเอียดของสัมมาสังกัปปะ
7 กุมภาพันธ์ 2562
815
5,721 747-ภยเภรวสูตร1 นิทานของพระสูตร
7 กุมภาพันธ์ 2562
712
5,720 100-ธรรมปฏิบัติ47 ตัณหา3และ108ประเภท
4 กุมภาพันธ์ 2562
656
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 6919 รายการ