ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,883
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 169 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 688 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,351 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,128 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,296 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,754 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 6,919 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
5,919 774-ตอบปัญหาการพิจารณาปฏิจจสมุบบาทแบบต่างๆ ให้ได้ประโยชน์
27 มิถุนายน 2562
636
5,918 773-สํ.ข.ติสสสูตร เจอทางแยกให้ยึดทางขวาคืออริยมรรค
27 มิถุนายน 2562
554
5,917 772-สํ.ข.อานันทสูตร ตัวเราไม่มีจริงดุจเงาหน้าในกระจก
27 มิถุนายน 2562
606
5,916 247-ธาตุกถา4 สังคหาสังคหปทนิทเทส อายตนะ12และธาตุ18
26 มิถุนายน 2562
486
5,915 246-ยมกปาลิ2 บท4 แสดงโดยในมูลนัยและมูลมูลนัย
26 มิถุนายน 2562
505
5,914 034-สัมมาทิฏฐินำชีวิต34 ลักษณะและประเภทของสัมมาวายามะ
25 มิถุนายน 2562
611
5,913 245-ปรมัตถธรรม(๑) สัจจะ2 ลักษณะ2 ลักขณาทิจตุกกะของจิต
25 มิถุนายน 2562
663
5,912 109-ธรรมปฏิบัติ56 วิธีเดินจงกรมและอานิสงส์การเดินจงกรม
24 มิถุนายน 2562
597
5,911 2192-ละอภิชฌาและโทมนัสในโลก บ้านจิตสบาย
23 มิถุนายน 2562
601
5,910 2191-ทำความเพียรเพื่อเรียนรู้ กาย เวทนา จิต บ้านจิตสบาย
23 มิถุนายน 2562
543
5,909 2190-ความเพียรเผากิเลส สัมปชัญญะ สติ สติปัฏฐาน บ้านจิตสบาย
23 มิถุนายน 2562
536
5,908 2189-ปฏิบัติธรรมตามวิถีแห่งอริยมรรค บ้านจิตสบาย
23 มิถุนายน 2562
534
5,907 146-สังคีติสูตร1 เหตุเกิดพระสูตรและธรรมหมวดละหนึ่ง
22 มิถุนายน 2562
522
5,906 145-ปฐมโพธิกาล20 สรุปข้อธรรมสำคัญหลังตรัสรู้ใหม่ๆ
22 มิถุนายน 2562
502
5,905 771-สํ.ข.อุปาทาปริตัสสนาสูตร2 ความไม่สะดุ้งเพราะไม่ถือมั่น
20 มิถุนายน 2562
573
5,904 770-สํ.ข.อุปาทาปริตัสสนาสูตร1 ความสะดุ้งเพราะถือมั่น
20 มิถุนายน 2562
585
5,903 244-ธาตุกถา3 สังคหาสังคหปทนิทเทสเรื่องขันธ์
19 มิถุนายน 2562
525
5,902 243-ยมกปาลิ1 โครงสร้างคัมภีร์และโครงสร้างมูลยมก
19 มิถุนายน 2562
517
5,901 108-ธรรมปฏิบัติ55 สัญญาวิปัลลาส จิตตวิปัลลาส ทิฏฐิวิปัลลาส
17 มิถุนายน 2562
635
5,900 1028-สรุปธรรมและตอบปัญหา คลีนิกศูนย์ทันตกรรมปากน้ำ
16 มิถุนายน 2562
679
5,899 1027-กฎแห่งธรรมทั้งปวง คลีนิกศูนย์ทันตกรรมปากนำ้
16 มิถุนายน 2562
552
5,898 2188-คุณธรรมให้ตรัสรู้และคุณสมบัติอุบาสกรตนะ
16 มิถุนายน 2562
569
5,897 2187-กฎอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท ยุวพุทธฯ
16 มิถุนายน 2562
512
5,896 2186-ตอบปัญหาธรรม6 ยุวพุทธฯ
15 มิถุนายน 2562
618
5,895 2185-ปัญญาขันธ์ สีลขันธ์ สมาธิขันธ์ ยุวพุทธฯ
15 มิถุนายน 2562
536
5,894 2184-ตอบปัญหาธรรม5 ยุวพุทธฯ
15 มิถุนายน 2562
539
5,893 2183-มุ่งละสักกายทิฏฐิ20 วิจิกิจฉา8 สีลัพพตปรามาส
15 มิถุนายน 2562
519
5,892 2182-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธฯ
15 มิถุนายน 2562
534
5,891 2181-ขันธ์5 ความเกิดของขันธ์5 และความความดับของขันธ์5
14 มิถุนายน 2562
602
5,890 2180-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
14 มิถุนายน 2562
550
5,889 2179-สัญญาขันธ์ กับ สังขารขันธ์ แยกจากจิต ยุวพุทธฯ
14 มิถุนายน 2562
598
5,888 2178-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
14 มิถุนายน 2562
497
5,887 111-กัมมัฏฐาน15 อานาปานสติ1 คุณประโยชน์และอานิสงส์1
13 มิถุนายน 2562
549
5,886 2177-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
13 มิถุนายน 2562
600
5,885 2176-แจกแจงกาย14 เวทนา9 จิต16 ในสติปัฏฐาน ยุวพุทธฯ
13 มิถุนายน 2562
490
5,884 2175-อาศัยธรรม3 แล้วดูความจริงด้วยอนุปัสสนา7 ยุวพุทธฯ
13 มิถุนายน 2562
574
5,883 2174-วิปัลลาส3อย่างในธรรม4ประเด็น ยุวพุทธฯ
13 มิถุนายน 2562
684
5,882 242-ธาตุกถา2 อุทเทส5 มีนยมาติกา14เป็นต้น
12 มิถุนายน 2562
480
5,881 2173-การรู้ลมหายใจ อิริยาบถ และการประกอบสัมปชัญญะ4 ยุวพุทธฯ
12 มิถุนายน 2562
567
5,880 2172-หลักการฝึกจิตและแนะนำวิธีการฝึกสติ ยุวพุทธฯ
12 มิถุนายน 2562
520
5,879 2171-ความเข้าใจเบื้องต้นเรื่องการปฏิบัติธรรม ยุวพุทธฯ
12 มิถุนายน 2562
539
5,878 239-วิปัสสนาภูมิ คณะวิทยากรและผู้เผยแผ่ธรรมฯ
8 มิถุนายน 2562
728
5,877 094-ภาวนา17 วิธีกำหนดรู้ธรรมคือนิวรณ์
7 มิถุนายน 2562
745
5,876 241-ธาตุกถาและปุคคลบัญญัติ1 ความหมายชื่อคัมภีร์และแนะนำธาตุกถา
5 มิถุนายน 2562
614
5,875 240-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์6 สรุปเนื้อหาการบรรยาย
4 มิถุนายน 2562
593
5,874 239-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์5 วิสุทธิ7 และลำดับญาณในคัมภีร์ต่างๆ
4 มิถุนายน 2562
672
5,873 264-สํ.ข.นิรุตติปถสูตร บัญญัติถ้อยคำระบุถึงขันธ์5ใน3กาล
2 มิถุนายน 2562
660
5,872 263-สํ.ข.อุปาทานปริปวัตตนสูตร ความรู้ขันธ์5ขันธ์ละ4ญาณ
2 มิถุนายน 2562
667
5,871 090-สํ.ข.คัททูลพัทธสูตร อุปมาว่าด้วยสุนัขถูกล่ามไว้
2 มิถุนายน 2562
561
5,870 089-สํ.ข.ปุพผสูตร พระพุทธเจ้าไม่ขัดแย้งกับชาวโลก
2 มิถุนายน 2562
613
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 6919 รายการ