ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,738
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 911 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,017 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 744 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,431 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 970 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,014 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,788 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
2,438 051-วิปัสสนา; การพิจารณาขันธ์5 ตอนที่1
29 กันยายน 2556
2182
2,437 013-ธรรมุทเทส 4 ประการ ตอนที่2
29 กันยายน 2556
1758
2,436 012-ธรรมุทเทส 4 ประการ ตอนที่1
29 กันยายน 2556
1849
2,435 014-สมาธิสำหรับวิปัสสนาและนำปฏิบัติ
8 กันยายน 2556
3026
2,434 013-สติและสัมปชัญญะ
8 กันยายน 2556
2222
2,433 012-เหตุเกิดภวตัณหาและเหตุเกิดวิชชาวิมุตติ
8 กันยายน 2556
2111
2,432 011-ตอบปัญหาธรรม
31 สิงหาคม 2556
1895
2,431 010-ประเภทของอุปาทาน
31 สิงหาคม 2556
2116
2,430 009-อายตนะภายใน, ภายนอก, วิญญาณและผัสสะ
31 สิงหาคม 2556
1931
2,429 012-ปรมัตถธรรม12 เจตสิก52 ตอนที่3 ป.โท วิปัสสนา
16 กันยายน 2556
2700
2,428 011-ปรมัตถธรรม11 เจตสิก52 ตอนที่2 ป.โท วิปัสสนา
16 กันยายน 2556
2808
2,427 010-ปรมัตถธรรม10 เจตสิก52 ตอนที่1 ป.โท วิปัสสนา
16 กันยายน 2556
2743
2,426 009-ปรมัตถธรรม9 จิต89 ตอนที่5 ป.โท วิปัสสนา
16 กันยายน 2556
2741
2,425 583-ธรรมที่มีตัณหาเป็นมูล ธรรมปทีป WBTV วัดยานนาวา
14 กันยายน 2556
1868
2,424 971-ตอบปัญหาธรรม2 นศ.ป.โท ม.มหิดล
15 กันยายน 2556
2041
2,423 970-ตอบปัญหาธรรม1 นศ.ป.โท ม.มหิดล
15 กันยายน 2556
2135
2,422 969-เดินตามอริยมรรคมีองค์8 นศ.ป.โท ม.มหิดล
15 กันยายน 2556
2020
2,421 968-หลักปฏิบัติตามอริยสัจ นศ.ป.โท ม.มหิดล
14 กันยายน 2556
1988
2,420 967-ขันธ์5, กองทุกข์ และตัวตน นศ.ป.โท ม.มหิดล
14 กันยายน 2556
1987
2,419 966-กายคตาสติที่รวมกุศลวิชชา นศ.ป.โท ม.มหิดล
13 กันยายน 2556
1934
2,418 965-ศึกษานิวรณ์5 นศ.ป.โท จิตตปัญญาศึกษา ม.มหิดล
13 กันยายน 2556
2002
2,417 964-เทคนิควิธีฝึกจิต นศ.ป.โท จิตตปัญญาศึกษา ม.มหิดล
13 กันยายน 2556
2161
2,416 963-ฝึกจิตและฝึกปัญญา นศ.ป.โท จิตตปัญญาศึกษา ม.มหิดล
13 กันยายน 2556
2122
2,415 298-เพราะยึดมั่นอะไร สุขทุกข์ภายในจึงเกิด สํ.ข.อัชฌัตตสูตร
12 กันยายน 2556
1849
2,414 297-วิปัสสนามาตรฐานเริ่มต้นจนถึงอรหันต์ สํ.ข.สีลวันตสูตร
12 กันยายน 2556
1906
2,413 296-ความไหวของจิตและความเข้าใจเรื่องผลกับวิบาก
12 กันยายน 2556
1864
2,412 295-ใจกว้าง ใจแคบ และใจไร้ขอบเขต
12 กันยายน 2556
1915
2,411 294-วิธีเจริญวิปัสสนาจนถึงอรหันต์ 23 แบบ สํ.ข.ปาลิเลยยสูตร
12 กันยายน 2556
1699
2,410 066-ความต่างแห่งบุคคล ตอนที่9
10 กันยายน 2556
2031
2,409 042-กุศลมีผลมากตามลำดับและห้วงบุญกุศล
10 กันยายน 2556
2869
2,408 008-ปรมัตถธรรม8 จิต89 ตอนที่4 ป.โท วิปัสสนา
9 กันยายน 2556
2670
2,407 007-ปรมัตถธรรม7 จิต89 ตอนที่3 ป.โท วิปัสสนา
9 กันยายน 2556
2724
2,406 006-ปรมัตถธรรม6 จิต89 ตอนที่2 ป.โท วิปัสสนา
9 กันยายน 2556
2775
2,405 005-ปรมัตถธรรม5 จิต89 ตอนที่1 ป.โท วิปัสสนา
9 กันยายน 2556
4993
2,404 056-อานาปานสติ16 ขั้นมหัศจรรย์แห่งกรรมฐาน2
8 กันยายน 2556
2018
2,403 055-อานาปานสติ16 ขั้นมหัศจรรย์แห่งกรรมฐาน1
8 กันยายน 2556
1924
2,402 029-ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา
6 กันยายน 2556
2111
2,401 962-กลับบ้านและเป็นคฤหัสถ์ชั้นยอด ยุวพุทธฯ
6 กันยายน 2556
2068
2,400 961-ตอบปัญหาธรรม10 ยุวพุทธฯ
6 กันยายน 2556
2056
2,399 960-สัมมาทิฏฐิ 2 ระดับ ยุวพุทธฯ
6 กันยายน 2556
1971
2,398 959-ตอบปัญหาธรรม9 ยุวพุทธฯ
5 กันยายน 2556
1956
2,397 958-สัมมาสมาธิ ยุวพุทธฯ
5 กันยายน 2556
1882
2,396 957-ตอบปัญหาธรรม8 ยุวพุทธฯ
5 กันยายน 2556
1864
2,395 956-ตอบปัญหาธรรม7 ยุวพุทธฯ
5 กันยายน 2556
1806
2,394 955-สัมมาสติ ยุวพุทธฯ
5 กันยายน 2556
1790
2,393 954-ตอบปัญหาธรรม6 ยุวพุทธฯ
5 กันยายน 2556
1908
2,392 953-ตอบปัญหาธรรม5 ยุวพุทธฯ
4 กันยายน 2556
1915
2,391 952-สัมมาวายามะ ยุวพุทธฯ
4 กันยายน 2556
1842
2,390 951-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธฯ
4 กันยายน 2556
1874
2,389 950-สัมมาวาจา, สัมมากัมมันตะ, สัมมาอาชีวะ ยุวพุทธฯ
4 กันยายน 2556
1777
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8788 รายการ