ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,871
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,311
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 147 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 677 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,343 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,122 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,285 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,748 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 6,904 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
54 030-ธรรมสมาธิ
1 มีนาคม 2552
2183
53 029-จากจิตปภัสสรสู่จิตตภาวนา
1 มีนาคม 2552
2305
52 023-อุบายวิธีละอาสวะ 7 ประการ
10 กุมภาพันธ์ 2552
2509
51 028-สติกับสัมมาสติ
1 กุมภาพันธ์ 2552
2188
50 027-ความยึดมั่นถือมั่น
1 กุมภาพันธ์ 2552
2593
49 026-แนะวิธีปฏิบัติ วัดพุทธปัญญา
25 มกราคม 2552
2347
48 025-ปฏิบัติเพื่อรู้ความจริง วัดพุทธปัญญา
24 มกราคม 2552
2193
47 022-ปฏิจจสมุปบาทแห่งความวุ่นวาย
13 มกราคม 2552
2488
46 024-ลำดับการปฏิบัติตามโอวาทปาติโมกข์
28 ธันวาคม 2551
2315
45 023-จุดวัดการพัฒนา
28 ธันวาคม 2551
2308
44 021-ทางบรรลุธรรม
9 ธันวาคม 2551
2628
43 022-อภิธรรมเพื่อการปฏิบัติในชีวิตประจำวัน จุฬาธรรมสถาน
30 พฤศจิกายน 2551
2672
42 021-พัฒนาตนเองด้วยสติ2 บรรยายที่การบินไทย
20 พฤศจิกายน 2551
2296
41 020-พัฒนาตนเองด้วยสติ1 บรรยายที่การบินไทย
20 พฤศจิกายน 2551
2162
40 020-สัมมาทิฐินำสู่พระนิพพาน
11 พฤศจิกายน 2551
2255
39 019-สัจจธรรมกับจริยธรรม บรรยายที่อัมพวา
2 พฤศจิกายน 2551
1944
38 018-ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน บรรยายที่อัมพวา
2 พฤศจิกายน 2551
2240
37 017-พัฒนาจิต ให้ชีวิตเป็นสุข บรรยายที่ รพ.ศรีธัญญา
17 ตุลาคม 2551
2214
36 019-โพธิปักขิยธรรม ครั้งที่12 อริยมรรค8 ตอนที่4
14 ตุลาคม 2551
2208
35 016-สติปัฏฐาน 4 ตอน 4 บรรยายที่อัมพวา
5 ตุลาคม 2551
2299
34 015-สติปัฏฐาน 4 ตอน 3 บรรยายที่อัมพวา
5 ตุลาคม 2551
2533
33 018-โพธิปักขิยธรรม ครั้งที่11 อริยมรรค8 ตอนที่3
9 กันยายน 2551
2191
32 014-สติปัฏฐาน 4 ตอน 2 บรรยายที่อัมพวา
7 กันยายน 2551
2399
31 013-สติปัฏฐาน 4 ตอน 1 บรรยายที่อัมพวา
7 กันยายน 2551
2767
30 017-โพธิปักขิยธรรม ครั้งที่10 อริยมรรค8 ตอนที่2
26 สิงหาคม 2551
2329
29 012-ทางเดียว
4 สิงหาคม 2551
2402
28 011-เอกายนมรรค2 บรรยายที่อัมพวา
3 สิงหาคม 2551
2360
27 010-เอกายนมรรค1 บรรยายที่อัมพวา
3 สิงหาคม 2551
2304
26 009-ทางพ้นทุกข์ บรรยายที่วัดพุทธปัญญา
19 กรกฎาคม 2551
2444
25 016-โพธิปักขิยธรรม ครั้งที่9 อริยมรรค8 ตอนที่1
8 กรกฎาคม 2551
2373
24 015-โพธิปักขิยธรรม ครั้งที่8 โพชฌงค์7 ครั้งที่2
10 มิถุนายน 2551
2009
23 008-ความเข้าใจธรรมะ เจ เอส แอล
2 มิถุนายน 2551
2448
22 007-การฝึกสติ2
1 มิถุนายน 2551
2718
21 006-การฝึกสติ1
1 มิถุนายน 2551
3072
20 005-วิธีการปฏิบัติ บรรยายที่อัมพวา3
25 พฤษภาคม 2551
2454
19 014-โพธิปักขิยธรรม ครั้งที่7 โพชฌงค์7 ครั้งที่1
13 พฤษภาคม 2551
2020
18 004-สาระสำคัญของมหาสติปัฏฐานสูตร2 นสพ.ผู้จัดการ
1 กันยายน 2550
2179
17 002-ศึกษาธรรม ศึกษาชีวิต2 นสพ.ผู้จัดการ
18 สิงหาคม 2550
2172
16 009-กุศลกรรมบถ10 นสพ.ผู้จัดการ
19 เมษายน 2551
2454
15 004-การศึกษาธรรมะ
1 พฤษภาคม 2550
2592
14 013-โพธิปักขิยธรรม ครั้งที่6 อินทรีย์5 พละ5
8 เมษายน 2551
2258
13 012-โพธิปักขิยธรรม ครั้งที่5 สัมมัปปธาน4 อิทธิบาท4
11 มีนาคม 2551
2205
12 003-ลำดับการปฏิบัติ อบรมพระวิปัสสนาจารย์ที่วัดสุวรรณประสิทธิ์
12 กุมภาพันธ์ 2551
4941
11 002-หลักภาวนา บรรยายที่อัมพวา2
2 กุมภาพันธ์ 2551
2986
10 001-หลักภาวนา บรรยายที่อัมพวา1
3 กุมภาพันธ์ 2551
4198
9 011-โพธิปักขิยธรรม ครั้งที่4 สติปัฏฐาน4 ตามแนวอานาปานัสสติสูตร
12 กุมภาพันธ์ 2551
2265
8 010-โพธิปักขิยธรรม ครั้งที่3 ความสำคัญของสติปัฏฐาน
8 มกราคม 2551
2248
7 008-บุญกิริยาอันประณีต นสพ.ผู้จัดการ
8 มีนาคม 2551
2363
6 007-สติปัฏฐาน4 ตามแนวอานาปานัสสติสูตร นสพ.ผู้จัดการ
2 กุมภาพันธ์ 2551
2397
5 009-โพธิปักขิยธรรม ครั้งที่2 หลักสติปัฏฐาน4
4 ธันวาคม 2550
2452
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 6904 รายการ