ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,598
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 629 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 900 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 642 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,321 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 907 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 949 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,648 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
4,048 059-ธรรม40ประการนำไปนรก
6 พฤษภาคม 2559
1587
4,047 534-ขุททกวัตถุวิภังค์16 กิเลสหมวดละสาม3
5 พฤษภาคม 2559
1401
4,046 533-ตอบปัญหาธรรม
5 พฤษภาคม 2559
1471
4,045 532-ขุททกวัตถุวิภังค์15 กิเลสหมวดละสาม2
5 พฤษภาคม 2559
1463
4,044 531-ขุททกวัตถุวิภังค์14 กิเลสหมวดละสาม1
5 พฤษภาคม 2559
1403
4,043 1591-ความเห็นถูกขั้นพื้นฐาน10ข้อ อาศรมมาตา
4 พฤษภาคม 2559
1294
4,042 1590-สัมมาทิฏฐินำเข้าสู่มรรค อาศรมมาตา
4 พฤษภาคม 2559
1321
4,041 1589-หลักแห่งสัจธรรม อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย
3 พฤษภาคม 2559
1332
4,040 1588-ตอบปัญหาธรรม2 อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย
3 พฤษภาคม 2559
1269
4,039 1587-ตอบปัญหาธรรม1 อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย
3 พฤษภาคม 2559
1456
4,038 1586-เห็นธรรมว่าเป็นธรรม อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย
3 พฤษภาคม 2559
1298
4,037 1585-ความเพียร สติ และสมาธิที่ถูกต้อง อาศรมมาตา
2 พฤษภาคม 2559
1313
4,036 1584-อาศัยเจริญญาณ อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย
2 พฤษภาคม 2559
1266
4,035 1583-ทางนี้เป็นทางเดียว อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย
2 พฤษภาคม 2559
1186
4,034 1582-พิจารณากายปฏิกูล กายเป็นธาตุ และศพในป่าช้า
1 พฤษภาคม 2559
1388
4,033 1581-แนะนำวิธีฝึกดูกายเดิน อาศรมมาตา
1 พฤษภาคม 2559
1465
4,032 1580-แนะนำวิธีฝึกดูลมหายใจและดูกายยืน อาศรมมาตา
1 พฤษภาคม 2559
1278
4,031 1579-คุณค่าอานิสงส์และวิธีปฏิบัติกายคตาสติ อาศรมมาตา
30 เมษายน 2559
1571
4,030 1578-ธรรมพื้นฐาน ความไม่ประมาท และเหตุควรนิพพาน อาศรมมาตา
30 เมษายน 2559
1414
4,029 035-ความเข้าใจเรื่องกรรม ตอนที่14
25 เมษายน 2559
2320
4,028 111-เมตตาภาวนา4 ความสำคัญและคุณประโยชน์4
24 เมษายน 2559
1680
4,027 110-เมตตาภาวนา3 ความสำคัญและคุณประโยชน์3
24 เมษายน 2559
1806
4,026 039-ที.สี.พรหมชาลสูตร9 สัสสตวาท4แบบ
23 เมษายน 2559
1473
4,025 038-ที.สี.พรหมชาลสูตร8 แยกแยะทิฏฐิ62
23 เมษายน 2559
1518
4,024 037-ที.สี.พรหมชาลสูตร7 มหาศีล2
23 เมษายน 2559
1496
4,023 068-มรณสติ2 วิธีเจริญมรณสติ1
22 เมษายน 2559
1731
4,022 067-มรณสติ1 คุณประโยชน์และอานิสงส์
22 เมษายน 2559
1662
4,021 875-สัมมาทิฏฐิพาไปนิพพาน2 พุทธธรรมนำทอง AIA
20 เมษายน 2559
1567
4,020 874-สัมมาทิฏฐิพาไปนิพพาน1 พุทธธรรมนำทอง AIA
20 เมษายน 2559
1530
4,019 530-ขุททกวัตถุวิภังค์13 กิเลสหมวดละสอง5
21 เมษายน 2559
1281
4,018 529-ตอบปัญหาธรรม
21 เมษายน 2559
1619
4,017 528-ขุททกวัตถุวิภังค์12 กิเลสหมวดละสอง4
21 เมษายน 2559
1414
4,016 527-ขุททกวัตถุวิภังค์11 กิเลสหมวดละสอง3
21 เมษายน 2559
1480
4,015 073-สูตรโสดาบัน26 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน19
19 เมษายน 2559
1667
4,014 034-ความเข้าใจเรื่องกรรม ตอนที่13
18 เมษายน 2559
2310
4,013 873-โสดาปัตติผลประเสริฐกว่า..และชรามรณะต้อนสัตว์ไปตาย
17 เมษายน 2559
1571
4,012 872-สิ่งมียาก4อย่าง, นินทาเป็นของเก่า คลีนิคทันตกรรมปากน้ำ
17 เมษายน 2559
1607
4,011 051-ทักขิณาในบุคคล14ระดับและในสงฆ์7แบบ
10 เมษายน 2559
1667
4,010 050-ลำดับผลกุศลจากทานถึงอนิจจสัญญา
10 เมษายน 2559
1675
4,009 147-สรุปธรรมสัมมาทิฏฐิ ยุวเนกขัมม์
9 เมษายน 2559
1433
4,008 146-เรียนรู้จากกิจกรรม ยุวเนกขัมม์
9 เมษายน 2559
1478
4,007 145-ขันธ์5 อายตนะ6 อารมณ์6 และกรรม3
9 เมษายน 2559
1443
4,006 144-ดี ชั่ว สูง ต่ำ ส่งเสริม ซ้ำเติม ตามกรรรม ยุวเนกขัมม์
8 เมษายน 2559
1478
4,005 143-มีความเพียร ความรู้ และสติ ยุวเนกขัมม์
8 เมษายน 2559
1362
4,004 142-ทำไมต้องมาปฏิบัติธรรม ยุวเนกขัมม์
8 เมษายน 2559
1386
4,003 526-ตอบปัญหาธรรม
7 เมษายน 2559
1536
4,002 525-ขุททกวัตถุวิภังค์10 กิเลสหมวดละสอง2
7 เมษายน 2559
1362
4,001 524-ขุททกวัตถุวิภังค์9 กิเลสหมวดละสอง1
7 เมษายน 2559
1446
4,000 188-จำแนกนิวรณ์10โพชฌงค์14 ตอนที่2
3 เมษายน 2559
1476
3,999 187-จำแนกนิวรณ์10โพชฌงค์14 ตอนที่1
3 เมษายน 2559
1526
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8648 รายการ