ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,604
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 648 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 906 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 643 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,321 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 907 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 951 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,654 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
1,204 060-ธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ศูนย์ลูกเรือ
25 กรกฎาคม 2554
2014
1,203 059-ธาตุที่ไม่ขึ้นกับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ศูนย์ลูกเรือ
25 กรกฎาคม 2554
1957
1,202 014-อริยมรรคมีองค์8
25 กรกฎาคม 2554
1920
1,201 404-โอวาทปิดการอบรม ยุวพุทธฯ
17 กรกฎาคม 2554
1527
1,200 403-ความเข้าใจเรื่องกรรม ยุวพุทธฯ
17 กรกฎาคม 2554
1627
1,199 402-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
17 กรกฎาคม 2554
1593
1,198 401-อริยมรรค ยุวพุทธฯ
16 กรกฎาคม 2554
1570
1,197 400-อริยสัจ ยุวพุทธฯ
16 กรกฎาคม 2554
1464
1,196 399-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
16 กรกฎาคม 2554
1675
1,195 398-ทุกข์กับความดับทุกข์และตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
15 กรกฎาคม 2554
1503
1,194 397-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
15 กรกฎาคม 2554
1440
1,193 396-การฝึกจิตและตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
15 กรกฎาคม 2554
1708
1,192 395-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
15 กรกฎาคม 2554
1652
1,191 394-สติปัฏฐานและตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
14 กรกฎาคม 2554
1554
1,190 393-แนะนำวิธีการฝึกสติ ยุวพุทธฯ
14 กรกฎาคม 2554
1634
1,189 392-บันได 3 ขั้นในการปฏิบัติธรรม ยุวพุทธฯ
14 กรกฎาคม 2554
1637
1,188 092-นวสูตร อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต
22 กรกฎาคม 2554
2412
1,187 196-สติเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยและเป็นสุข โรงกลั่นน้ำมัน ESSO อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
21 กรกฎาคม 2554
1830
1,186 013-ทำความรู้จักกับตัวรู้ ตอนที่2 สัมมนาวิทยากร
16 กรกฎาคม 2554
2045
1,185 012-ทำความรู้จักกับตัวรู้ ตอนที่1 สัมมนาวิทยากร
16 กรกฎาคม 2554
2223
1,184 391-โอวาทปิดการอบรม ยุวพุทธฯ
14 มิถุนายน 2554
1489
1,183 390-กรรมและการให้ผล ยุวพุทธฯ
14 มิถุนายน 2554
1637
1,182 389-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
14 มิถุนายน 2554
1739
1,181 388-วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องต่อทุกข์และสุข ยุวพุทธฯ
13 มิถุนายน 2554
1708
1,180 387-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
13 มิถุนายน 2554
1705
1,179 386-สัญโญชน์ 10 ยุวพุทธฯ
13 มิถุนายน 2554
1695
1,178 385-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
13 มิถุนายน 2554
1631
1,177 384-ตัณหาเป็นนายช่างสร้างเรือน ยุวพุทธฯ
12 มิถุนายน 2554
1507
1,176 383-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
12 มิถุนายน 2554
1783
1,175 382-อริยสัจ 4 ยุวพุทธฯ
12 มิถุนายน 2554
1713
1,174 381-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
12 มิถุนายน 2554
1617
1,173 380-กฎแห่งธรรมทั้งปวงและตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
11 มิถุนายน 2554
1664
1,172 379-ความเข้าใจธรรมะ ยุวพุทธฯ
11 มิถุนายน 2554
1552
1,171 378-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
11 มิถุนายน 2554
1589
1,170 377-สติปัฏฐาน 4 และตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
10 มิถุนายน 2554
1435
1,169 376-ลักษณะของสติ ยุวพุทธฯ
10 มิถุนายน 2554
1591
1,168 375-บันได 3 ขั้น ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
10 มิถุนายน 2554
1648
1,167 011-อริยมรรคมีองค์8
13 กรกฎาคม 2554
1918
1,166 045-ปฏิจจสมุปบาท ตอนที่5
12 กรกฎาคม 2554
2301
1,165 016-โพธิปักขิยธรรม3 สติปัฏฐาน4 ตอนที่3
12 กรกฎาคม 2554
2914
1,164 191-ขันธสันดาน บ้านคุณอรวรรณ รามคำแหง 164
10 กรกฎาคม 2554
1822
1,163 190-องค์มรรค 3 ที่จำเป็นต้องใช้เสมอ บ้านคุณอรวรรณ รามคำแหง 164
10 กรกฎาคม 2554
56343
1,162 374-4 กฎหลักแห่งธรรมทั้งปวง ฐณิชาฌ์รีสอร์ท อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
8 กรกฎาคม 2554
1602
1,161 373-แนวคำสอนแห่งพุทธะ ฐณิชาฌ์รีสอร์ท อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
8 กรกฎาคม 2554
1439
1,160 372-ชีวิตที่มีหลัก ฐณิชาฌ์รีสอร์ท อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
7 กรกฎาคม 2554
1666
1,159 371-เครื่องผูกจิต ฐณิชาฌ์รีสอร์ท อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
7 กรกฎาคม 2554
1621
1,158 370-สัจจะอันประเสริฐ ฐณิชาฌ์รีสอร์ท อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
7 กรกฎาคม 2554
1592
1,157 369-กระแสชีวิตกับนิพพาน ฐณิชาฌ์รีสอร์ท อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
7 กรกฎาคม 2554
1752
1,156 368-ความจริงของโลก ฐณิชาฌ์รีสอร์ท อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
6 กรกฎาคม 2554
1640
1,155 367-ข้ามนิวรณ์ ฐณิชาฌ์รีสอร์ท อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
6 กรกฎาคม 2554
1572
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8654 รายการ