ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 7,894
หนังสือ 82
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 380 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 273 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 886 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 633 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 698 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,222 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 7,944 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
394 088-สัพพาสวสูตร1
29 มกราคม 2552
1832
393 087-นิมิตตสูตร
25 ธันวาคม 2551
1675
392 086-ปุณณมสูตร2
27 พฤศจิกายน 2551
1586
391 085-ปุณณมสูตร1
27 พฤศจิกายน 2551
1787
390 084-สาเลยยกสูตร4
23 ตุลาคม 2551
1556
389 083-สาเลยยกสูตร3
23 ตุลาคม 2551
1635
388 082-สาเลยยกสูตร2
25 กันยายน 2551
1710
387 081-สาเลยยกสูตร1
28 สิงหาคม 2551
1827
386 080-อุปนียสูตร
17 กรกฎาคม 2551
1953
385 079-โอฆตรณสูตร
17 กรกฎาคม 2551
1749
384 078-อวิชชาสูตร2
26 มิถุนายน 2551
1865
383 077-อวิชชาสูตร1
26 มิถุนายน 2551
1973
382 076-อวิชชาปหานสูตร
29 พฤษภาคม 2551
1879
381 075-ปฐมเคลัญญสูตร2
29 พฤษภาคม 2551
1775
380 074-ปฐมเคลัญญสูตร1
1 พฤษภาคม 2551
1652
379 073-กัมมนิโรธสูตร
1 พฤษภาคม 2551
1961
378 072-ติตถายตนสูตร6
27 มีนาคม 2551
1627
377 071-ติตถายตนสูตร5
27 มีนาคม 2551
1718
376 070-ติตถายตนสูตร4
27 มีนาคม 2551
1735
375 069-ติตถายตนสูตร3
13 มีนาคม 2551
1636
374 068-ติตถายตนสูตร2
13 มีนาคม 2551
1760
373 067-ติตถายตนสูตร1
13 มีนาคม 2551
1792
372 066-ปฐมทารุกขันโธปมสูตร
21 กุมภาพันธ์ 2551
1988
371 065-สัตตัฏฐานสูตร6
21 กุมภาพันธ์ 2551
1624
370 064-สัตตัฏฐานสูตร5
21 กุมภาพันธ์ 2551
1773
369 063-สัตตัฏฐานสูตร4
31 มกราคม 2551
1736
368 062-สัตตัฏฐานสูตร3
31 มกราคม 2551
1860
367 061-สัตตัฏฐานสูตร2
20 ธันวาคม 2550
1712
366 060-สัตตัฏฐานสูตร1
20 ธันวาคม 2550
1918
365 059-อนัตตลักขณสูตร2
29 พฤศจิกายน 2550
1876
364 058-อนัตตลักขณสูตร1
29 พฤศจิกายน 2550
1880
363 057-ถามตอบ
25 ตุลาคม 2550
1952
362 056-นิพเพธิกสูตร5
25 ตุลาคม 2550
1931
361 055-นิพเพธิกสูตร4
25 ตุลาคม 2550
1672
360 054-นิพเพธิกสูตร3
27 กันยายน 2550
1802
359 053-นิพเพธิกสูตร2
27 กันยายน 2550
1721
358 052-นิพเพธิกสูตร1
27 กันยายน 2550
1841
357 051-อาทิตตปริยายสูตร3
27 กันยายน 2550
1851
356 050-อาทิตตปริยายสูตร2
27 กันยายน 2550
1977
355 049-อาทิตตปริยายสูตร1
30 สิงหาคม 2550
1722
354 048-สีสูปาจาลาเถรีคาถา
30 สิงหาคม 2550
1791
353 047-อุปจาลาเถรีคาถา
26 กรกฎาคม 2550
1771
352 046-สติสัมปชัญญสูตร
26 กรกฎาคม 2550
1987
351 045-มหาสติปัฏฐานสูตร18
28 มิถุนายน 2550
1942
350 044-มหาสติปัฏฐานสูตร17
28 มิถุนายน 2550
1815
349 043-มหาสติปัฏฐานสูตร16
31 พฤษภาคม 2550
1698
348 042-มหาสติปัฏฐานสูตร15
31 พฤษภาคม 2550
1706
347 041-มหาสติปัฏฐานสูตร14
26 เมษายน 2550
1754
346 040-มหาสติปัฏฐานสูตร13
26 เมษายน 2550
1948
345 039-มหาสติปัฏฐานสูตร12
26 เมษายน 2550
1718
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 7944 รายการ