ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,242
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 280 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 707 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 485 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,138 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 809 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 850 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,292 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
8,142 315-สฬายตนวิภังคสูตร6 เหตุให้ได้นาม อนุตตโร ปริสทัมมสารถิ
25 มีนาคม 2566
23
8,141 314-สฬายตนวิภังคสูตร5 พระพุทธเจ้าทรงใช้สอยสติปัฏฐาน3
25 มีนาคม 2566
27
8,140 313-สฬายตนวิภังคสูตร4 อาศัยวิปัสสนาแล้วจงละกามคุณ
25 มีนาคม 2566
45
8,139 1180-ขุ.ธ.พราหมณวรรค23 ผู้ไม่มุ่งร้ายและไม่ยึดมั่นเป็นพราหมณ์
23 มีนาคม 2566
41
8,138 1179-ขุ.ธ.พราหมณวรรค22 ผู้ไม่มีโทษและไม่ทำร้ายเป็นพราหมณ์
23 มีนาคม 2566
35
8,137 1178-ขุ.ธ.พราหมณวรรค21 ผู้ไม่เกี่ยวข้องและไม่มีอาลัยเป็นพราหมณ์
23 มีนาคม 2566
42
8,136 1177-ขุ.ธ.พราหมณวรรค20 ผู้มีปัญญาลึกซึ้งถึงประโยชน์สุดเป็นพราหมณ์
23 มีนาคม 2566
38
8,135 1823-มิลินทปัญหา3(10) สังขารชายมานปัญหา สังขารมีเมื่อเกิด ไม่เกิดก็ไม่มี
19 มีนาคม 2566
79
8,134 1822-มิลินทปัญหา3(9) โกฏิปัญญายนปัญหา สิ่งเกิดดับเป็นเชื้อของกองทุกข์ได้
19 มีนาคม 2566
40
8,133 1821-มิลินทปัญหา3(8) ปุริมโกฏิปัญหา ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏ
19 มีนาคม 2566
32
8,132 1820-มิลินทปัญหา3(7) อัทธานมูลปัญหา อวิชชาเป็นมูลของกองทุกข์
19 มีนาคม 2566
32
8,131 1819-มิลินทปัญหา3(6) อัทธานปัญหา อดีตดับไปไม่มีอยู่ ปัจจุบันมีอยู่จริง
19 มีนาคม 2566
33
8,130 1818-มิลินทปัญหา3(5) นามรูปปฏิสันทหนปัญหา นามรูปอาศัยกันและกันเกิดขึ้น
19 มีนาคม 2566
32
8,129 1817-มิลินทปัญหา3(4) เถรปฏิสันทหนาปฏิสันทหนปัญหา ถ้าไม่มีอุปาทานก็ไม่เกิด
19 มีนาคม 2566
34
8,128 1816-มิลินทปัญหา3(3) นามรูปเอกัตตนานัตตปัญหา เมื่อยังเกิดอยู่ไม่อาจพ้นบาปกรรมได้
19 มีนาคม 2566
39
8,127 1815-มิลินทปัญหา3(2) เวทนาปัญหา จำแนกเวทนาเป็น108ประเภท
19 มีนาคม 2566
35
8,126 1814-มิลินทปัญหา3(1) ปฏิสันทหนปุคคลเวทิยนปัญหา พระอรหันต์มีทุกข์กายไม่มีทุกข์ใจ
19 มีนาคม 2566
37
8,125 774-วิปัสสนาในพระไตรปิฎก04 วิปัสสนาภูมิ6 อารมณ์วิปัสสนา
18 มีนาคม 2566
99
8,124 773-วิปัสสนาในพระไตรปิฎก03(2) ลักษณะและฐานะของวิปัสสนา
18 มีนาคม 2566
71
8,123 772-วิปัสสนาในพระไตรปิฎก03(1) สภาวะและลักษณะของวิปัสสนา
18 มีนาคม 2566
109
8,122 1176-ขุ.ธ.พราหมณวรรค19 ผู้รู้ความสิ้นไปแห่งทุกข์ของตนเป็นพราหมณ์
16 มีนาคม 2566
45
8,121 1175-ฝึกตนอย่างไรให้รู้ครบถ้วนในลักษณะสัจจะ
16 มีนาคม 2566
98
8,120 1174-ตัณหาเป็นทุกขสมุทัย4ลักษณะ
16 มีนาคม 2566
64
8,119 1173-ขุ.ธ.พราหมณวรรค18 ผู้ไม่ติดกามเหมือนน้ำไม่ติดใบบัวเป็นพราหมณ์
16 มีนาคม 2566
30
8,118 1172-ขุ.ธ.พราหมณวรรค17 ผู้ไม่โกรธและฝึกอินทรีย์แล้วเป็นพราหมณ์
16 มีนาคม 2566
25
8,117 1171-ขุ.ธ.พราหมณวรรค16 ผู้อดกลั้นคำด่าและมีกำลังขันติเป็นพราหมณ์
16 มีนาคม 2566
26
8,116 1170-ขุ.ธ.พราหมณวรรค15 ผู้ถอนลิ่มได้และรู้สัจจะเป็นพราหมณ์
16 มีนาคม 2566
28
8,115 183-ธรรมปฏิบัติ130 เจริญเมตตาภาวนาสำเร็จ
13 มีนาคม 2566
67
8,114 2774-ชำระเบื้องต้นกุศลธรรมให้ดี ยุวพุทธฯ
14 มีนาคม 2566
88
8,113 2773-ปัจฉิมวาจาของพระพุทธเจ้า ยุวพุทธฯ
14 มีนาคม 2566
63
8,112 2772-ความเชื่อมโยงธรรมปฏิบัติกับมรรค8 ยุวพุทธฯ
14 มีนาคม 2566
70
8,111 2771-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
14 มีนาคม 2566
61
8,110 2770-ความหมายของอริยสัจ ยุวพุทธฯ
14 มีนาคม 2566
37
8,109 2769-อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท ยุวพุทธฯ
13 มีนาคม 2566
67
8,108 2768-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
13 มีนาคม 2566
48
8,107 2767-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
13 มีนาคม 2566
49
8,106 2766-วิธีแยก กาย เวทนา จิต แบบง่าย ยุวพุทธฯ
13 มีนาคม 2566
89
8,105 2765-โพธิปักขิยธรรมเงื่อนไขฝ่ายมรรค ยุวพุทธฯ
13 มีนาคม 2566
45
8,104 2764-วิธีประกอบปัญญาตามแนวสัมปชัญญะ4 ยุวพุทธฯ
12 มีนาคม 2566
35
8,103 2763-วิธีฝึกสติสมาธิด้วยกายสตาสติ18วิธี ยุวพุทธฯ
12 มีนาคม 2566
22
8,102 2762-ที่เกิดของจิตในการภาวนา ยุวพุทธฯ
12 มีนาคม 2566
50
8,101 2761-ทำมรรคเพื่อรู้ทุกข์ละสมุทัย ยุวพุทธฯ
12 มีนาคม 2566
48
8,100 2760-ผลแห่งการปฏิบัติธรรม ยุวพุทธฯ
12 มีนาคม 2566
39
8,099 771-วิปัสสนาในพระไตรปิฎก02 โครงสร้างและเนื้อหาย่อพระไตรปิฎก
17 มีนาคม 2566
87
8,098 770-วิปัสสนาในพระไตรปิฎก01 ความรู้เบื้องต้นพระไตรปิฎก
11 มีนาคม 2566
99
8,097 2759-วิชชา13 ชำระสัมมาทิฏฐิขั้นพื้นฐาน วัดวังหิน
6 มีนาคม 2566
96
8,096 2758-วิชชา12 ตอบปัญหาธรรม3 วัดวังหิน
6 มีนาคม 2566
62
8,095 2757-วิชชา11 วิธีประกอบสัมปชัญญะ4แบบ วัดวังหิน
6 มีนาคม 2566
38
8,094 2756-วิชชา10 ตอบปัญหาธรรม2 วัดวังหิน.mp3
6 มีนาคม 2566
50
8,093 2755-วิชชา9 รู้ธรรมคือนิวรณ์ใน5ประเด็น วัดวังหิน
5 มีนาคม 2566
79
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8292 รายการ